{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 42

„Minden a zenéhez köt”

lam ragad meg. Akkor is megta– Kovács Nórival abból az alkalomból beszélgetünk, hogy nemrénulom és énekelem, ha nem kegiben megjelent első önálló CD-je rekedik csokorrá, csak magában Beszélgetés Kovács Nóri népdalénekessel „Mondanék én valamit” címmel. áll. A szövegek közül elsősorban Milyen élményeken keresztül, milyen úton jutottál el a népzenéhez? a női sorsra vonatkozók érdekelnek, például a szerelem, a megcsa– 1980-ban születtem, mikor iskolába mentem, ott találkoztam lás, a kényszerházasság. Vannak kedvenc tájaim is: Székről példáelőször népzenével. Iskolánk két tanára, Kaszásné Márkus Mag- ul minden jöhet, Kalotaszegről való dalokat is szívesen énekelek. dolna és Tóth Béla Ottó akkor kezdtek gyeÚjabban kis Magyarország felé fordult a firekeket toborozni. Én a citerával, a furulyágyelmem, mert hiányérzetem támadt. Rábaval és az énekléssel ismerkedtem meg. közből, Somogyból, de a palóc vidékről vagy Évek múltán, középiskolásként ébredNyíradonyból választottam már dalokat. tem rá, hogy komolyan akarok foglalkoz– Nekem úgy tűnik, az új stílusú, „parasztoni az énekléssel, ekkor „önállósodtam”. Tasabb” ízlésvilágú dalokat is szívesen énekled, nárokat kerestem, és személyesen is megisjó stílusérzékkel, szívből jövően. merkedtem adatközlő énekesekkel. Tanára– Jó hangú családban nevelkedtem, ahol im közül hadd említsem meg Maczkó Máaz ünnepeken húszan-harmincan is összeriát és Bodza Klárát. Szintén nagy hatással gyűlünk. A karácsony vagy egy-egy névnap voltak rám a Csutorás táborok, ahol többnem múlhat el jóízű nótázás nélkül. ször is megfordultam. Érettségi után az EL– Balladákat is énekelsz, többet is a CD-n. TE Tanító- és Óvóképző Főiskolai Karán Kevés énekes előadó vállalkozik erre a feladatra. Téged mi vezetett el a balladákhoz? tanultam tovább, mert addigra már pontosan tudtam, nemcsak énekelni szeretnék, – A lassú dalok általában közelebb állnak hanem jó lenne ezt tanítani is. az egyéniségemhez, hiszen ezek díszesebPulika Gizella (Gyimesközéplok) bek, jobban meg tudom mutatni bennük – Kik azok a paraszt énekesek, adatközlők, és Kovács Nóri magamat, mint énekest. A balladák érzelakikkel személyen is kapcsolatba kerültél? – Az első a zagyvarékasi Földes Imre volt. A legközelebb a Szo- mileg is megragadnak, például Farkas Sándor története. Bár a balvátán élő Mátyus Vilmost érzem magamhoz. Nemrégiben is jár- ladákat eredetileg hangszerkíséret nélkül énekelték, nekem nagyon tam nála, szinte unokájaként tekint rám, én meg tiszteletbeli nagy- odakívánkozott ehhez a dalhoz a cimbalom, mert a lélek tükrének apámnak tartom. Sófalváról Abodi Béla, Gyimesből Faragó Gizi érzem. Csatát vívtam, hogy így kerüljön-e fel a CD-re, de megérnéni gyakorolt rám nagy hatást. Ők azok, akikkel személyes kap- te. A színpadon is keresem az lehetőséget, hogy balladát énekelhescsolatban vagyok. sek: előfordult, hogy megríkattam a közönségemet. Nem adódik – Akiket említettél, többségében férfi énekesek. sűrűn ilyen alkalom, de fontosnak tartom, hogy a közönség is át– Ezt a sort még meg is toldhatnám a tereskei Pál Pista bácsival érezze, amit én. vagy a Lajtha-gyűjtés széki énekeseivel. Őket csak felvételről hal- – Szokatlan, hogy a CD-den több zenekar is kíséri az énekeidet. Milottam, de az ő hangjukat is, általában a férfiénekesek előadói stí- ért van ez így? lusát, hangszínét közelebb érzem magamhoz. – Régebben a Legényes citerazenekarral énekeltem, velük a vonós – Mit csinálsz, amikor épp nem énekelsz? zene adaptációjával kísérletezgettünk. Nem volt állandó, saját ze– Minden a zenéhez köt. Ócsán az általános iskolában éneket taní- nekarom, amikor a CD felvételére lehetőséget kaptam. Egy megtok, és itt sem tudok kibújni bőrömből. A gyerekekkel sokat hall- lévő elképzeléshez kerestem azt, hogy kivel lehet megvalósítani. A gatunk népzenét, és sok népdalt éneklek velük. Három-négyha- Hírös zenekart hosszabb ideje ismerem, Hámori Peti pedig a fölvonta megyek gyűjteni, többnyire Erdélybe. Sóvidéken, Gyimes- dim. A Matokabindét Árendás Péter ajánlotta. Olyan jól egymásben fordulok meg mostanában. Szeretnék itthon is találni jó éne- ra találtunk, hogy azóta velük komolyabban is együtt dolgozom. A keseket, de eddig ez még nem sikerült. Szármát épp egy évvel ezelőtt, a Táncháztalálkozón hallottam muÉnekelek a Balkán Fanatik együttessel is, ez számomra egy etno- zsikálni. Megtetszett, ahogyan muzsikálnak, felkértem őket a közzenei kirándulás. Mostanában pedig Berecz Andrással dolgoztam reműködésre. együtt, az új Sinka-bemutató kapcsán. Mohácsy Bercivel, a most – A hagyományos előadásmódot követő hangzásvilágtól távol esik a megjelent CD zenei rendezőjével is izgalmas etnozenei kísérlete- Balkán Fanatikban tett kiruccanásod. Mit jelent ez a számodra? ket folytatunk. – Velük épp a lemezkészítés kapcsán ismerkedtem össze. Felfrissülést hoz a számomra, új színt és új lehetőségeket. Októberre velük – Milyen szakmai sikereket értél el eddig, amire büszke vagy? – A Pántlika népdalegyüttessel már 1998-ban megkaptuk a Nép- is elkészül egy CD. Ott lendületesebben énekelek, nem ragaszkoművészet Ifjú Mestere címet, később, 2000-ben szólistaként is ifjú dom annyira a hagyományhűséghez. Lehet kalandozni, kísérletezmester lettem. Magyarország képviseletében énekelhettem a Bal- ni, többet tudok megmutatni az egyéniségemből. A zeneszeretők káni Népek Fesztiválján 2002-ben. Ez nagy élmény volt, s büszke körében nagy az igény az ilyesmire, ahol a népzene ízléses csomavagyok arra, hogy egyedüliként képviselhettem Magyarországot. golásban jelenik meg. Talán sokan így jutnak majd el az eredeti Rendszeresen pályázom a Táncháztalálkozó és az Új Élő Népzene népzenéhez. CD-kre. Húgommal, Judittal, aki szintén zenész, gyakran lépünk – Mik a terveid a közeljövőben? föl párban. – Mindenekelőtt gyűjteni szeretnék. Szerintem a Sóvidék például – Első szóló lemezednél mi vezetett a dalok választásában: a szöveg még kiaknázatlan kincseket rejt népzenéből. Az ottani élményeimmondanivalója érint meg, a dallam szépsége vagy esetleg az előadó ki- ről, az eddigi gyűjtéseimből talán egy könyv vagy egy CD is kikesugárzása? rekedhetne, amelyen Mátyus Vilmos zenekarával énekelném a tő– Mindhárom szempont szerepet játszik. Akivel személyesen is ta- le tanult dalokat. lálkoztam, annak a dalait szívesen éneklem. Van úgy, hogy egy dalSándor Ildikó

42

Profile for folkMAGazin

folkMAGazin 2006/6  

A TARTALOMBÓL: Széki Soós János: Ünnepi kalácsszegés; Darmos István: A kolomptól a petárdáig; Kozák József: Karácsonyi jelképek; Abkarovits...

folkMAGazin 2006/6  

A TARTALOMBÓL: Széki Soós János: Ünnepi kalácsszegés; Darmos István: A kolomptól a petárdáig; Kozák József: Karácsonyi jelképek; Abkarovits...

Advertisement