__MAIN_TEXT__

Page 22

M AGTÁR

Kacsirek Ottó 1967-ben született Budapesten. Versei a Magtárban jelennek meg elõször. Fotó: ifj. Kacsirek Ottó Grafika: Tariné Visy Ilona

KACSIREK OTTÓ 1.

A CSAVARGÓ ÉJI DALA

A szélbe bömbölt féligazságok másra kényszerítése mögött a zsarnokság bölcsõje ring. Láng szökik ott az égre, hol félelem gyûlöletre vált, s inas tenyerekbe rejtve kacéran, hûvös acélban villan a vágy.

Kartonpapír, kopott kabát, tornacipõ. Zöld palackba zárt olcsó zavaros álom: meleg étellel, forró ölével jószagún várja már otthon az asszony.

ÁLLATI EGY MESE Hajnaltájt, amikor az álmos hangyaboly száját ásításra tátja, kiözönlenek rajta a szorgos dolgozók. Mozgásuk szervezett, tudásuk tudatos: Gyûjtögetni-gyûjtögetni. Gyûjtögetni-hazamenni. Gyûjtögetni-gyûjtögetni. Gyûjtögetni-hazamenni. És vannak a mindenkinél hangyakirályabbak és hangyakirálynõbbek. Õk a többiektõl gyûjtenek, és még csak nem is bolylakók. De maradtak tücskök is. Egy-kettõ. Õk még néhanap dalra görnyesztik elnyûtt hangszereik. Hajnaltájt, álmatlanul ülnek néma asztalokra terülõ jeltelen hómezõk felett, és csüggedten fejüket rázzák. De egy bizonyos, La Fontaine úr felõl õk is hallottak valamit. AMIKOR A LOPÓDZÓ SÖTÉT a külvárosra teríti a magányt, a bontástelken omló szürke homlokú házfalcsonk, éjszakákba pergett színes vakolatáról álmodik. Ilyenkor felriad. Ablakszemürege letekint, s megint a csavargóra gondol aki nekisimítva hátát vele aludt néha, ilyenkor vadul ölelték hajnalig egymás nyomorúságát.

22

Szikrázó neon és autókürt szakítja szét az éjnek bársony vánkosát. Riadj csavargó! Álmod elûzi a szesszagú hajnal. EGYSZER MAJD Ha majd egyszer már nem bírjuk tovább és tenyerünk mögé rejtjük véreres szemgolyóink, s csempült fogaink ráccsá csikorítjuk, akkor majd meghalljuk végre a vak zenész énekét. Õ még nem látta a világot. Tud õszintén dalolni róla. DÉLIDÕ Az árnyék lassan, kúszva mászott, mint súlyos testét húzó nagy, barna bogár, s egy bokor kókadt levelén idõnként, rezzent egyet-egyet az izzó homlokú nyár.

Profile for folkMAGazin

folkMAGazin 2006/6  

A TARTALOMBÓL: Széki Soós János: Ünnepi kalácsszegés; Darmos István: A kolomptól a petárdáig; Kozák József: Karácsonyi jelképek; Abkarovits...

folkMAGazin 2006/6  

A TARTALOMBÓL: Széki Soós János: Ünnepi kalácsszegés; Darmos István: A kolomptól a petárdáig; Kozák József: Karácsonyi jelképek; Abkarovits...

Advertisement