{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 10

Füzér táncai és táncélete Füzér a zemplén-abaúji Hegyköz egyik települése. Lakossága vegyes – szlovák, ruszin és magyar – eredetű, népi kultúrájában is e sokszínűség érvényesül. A hagyományos tánckultúrából a XX. század végéig lassú és friss csárdást, valamint karikázót és válltáncot őrzött meg a lakosság. A kilencvenes évek elején Felföldi László, akkori tanárom hívta fel figyelmemet e hegyközi település színes, részben feltáratlan népi hagyományaira. Kirándulóként sokan felkeresik e helységet – vonzó a természeti környezet, s a középkori vár romja –, de kevesen gondolnak arra, hogy nem csak természeti és történeti, de néprajzi értékekben is gazdag területen járnak. Először csak igyekeztem megismerkedni az emberekkel, s bár tudtam, hogy e területen a szlovák és ruszin eredetű lakosság aránya jelentős, mégis meglepő volt szembesülni ezzel, ott a helyszínen. További gyűjtőútjaimon is értek meglepetések, hiszen gazdag élő népdalkincsre sikerült itt rátalálnom. Rendkívül sok segítséget kaptam Orosz Andrásné, Veronka nénitől, aki nemcsak beszélt arról a kultúráról, amelyben ő még felnőtt, nem csak énekelt szebbnél szebb magyar és szlovák szövegű dalokat, de számos esetben segített a dalszövegek fordításában, szövegvariánsok lejegyzésében. Igyekeztem a táncélettel kapcsolatban lévő témákat kutatni, de számos olyan szokással, rituális cselekménnyel – lovas bandérium, betlehemezés stb. – találkoztam, amelyek feldolgozása is szükséges lenne. A kutató és öszszegző munkát Varga Gyula, a közelmúltban elhunyt néprajzkutató, egykori egyetemi tanárom útmutatásai alapján folytattam. A kutatásokból a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, a Nemzeti Kulturális Alap és Füzér település önkormányzata segítségével készült el a kötet. Ez a könyv szól a táncokról, tánchelyekről, táncalkalmakról, a bálok rendezéséről, s a népviseletről, azon belül a tánchoz hordott öltözetről. Foglalkozik a település zenei kultúrájával, gazdag népdalkincsével éppúgy, mint a hangszeres hagyomány emlékeivel. Érinti a népi kultúra valamennyi olyan területét, amely kötődik a tánckultúrához. Az összegyűjtött ismereteket számos melléklet – fotó, kotta, tánclejegyzés – teszi teljessé, hogy mind a tánctudomány, mind a táncpedagógia területén jól használható kézikönyv kerüljön az olvasó kezébe. Kiegészítéseként tervezek megjelentetni egy multimédiás CD-t is, a népdalgyűjtések hangzóanyagával, a táncgyűjtések mozgókép-anyagával, s számos olyan fotóval, amelyek a kötetbe terjedelmi korlátok miatt nem kerülhettek bele.

A Füzér táncai és táncélete című könyv elsősorban tánctudományi munka, de a táncpedagógiában is jól hasznosítható. A füzéri táncok megtanulásában, színpadra állításában a leírtak mellett segít majd a multimédiás anyag. Remélem, minél többen forgatják majd haszonnal a kiadványt, s így ráirányíthatom a figyelmet e település hagyományos kulturális értékeire. Darmos István A könyv ára: 2.000,- Ft Megrendelhető: darmospisti@freemail.hu 20/4342051 3950 Sárospatak, Áchim András u. 7.

ETNO MOZI – VÁRJUK A FILMEKET! A Táncháztalálkozó ritka alkalmat kínál arra, hogy együtt láthassa a szakma és a nagyközönség egy-egy év magyar néprajzi filmtermésének legjavát. Az Etno Mozi népszerű a médiában is. A XXVI. Táncháztalálkozón (2007. március 31.–április 1.) az Etno Moziban ismét két teljes napot töltenek meg a vetítések. Idén a határon túli alkotóműhelyek munkáit szeretnénk fókuszba állítani. Várjuk tehát a műhelyek és az egyéni alkotók jelentkezését – az eddidgieknek megfelelően határon innen és túlról –, kiemelten az alábbi témákban:

10

„Gyűjtőúton” – dokumentumfilmek „Énekeltem én:...” – portréfilmek „Mesterségek, mesterek” – kisfilmek „Átalakuló hagyomány” – filmek a folklorizálódó hagyományokról Egyéb, a magyar néphagyomány, néprajz, népzene, néptánc, népviselet, tárgyi néprajz stb. világát bemutató alkotás. A filmeket DVD vagy VHS PAL formátumban, az alábbi címre kérjük beküldeni: Konkam Stúdió, 1173 Budapest, 525. tér 7. További információk: telefon: (+361) 256-4913, fax: (+361) 253-7802, e-mail: konkam@t-online.hu

Beküldési határidő: 2007. február 28. A filmhez Filmkísérő Lapot kérünk mellékelni, amelyen fel kell tüntetni a film címét, hosszát, gyártási évét, az alkotók és a gyártó nevét, valamint egy nyilatkozatot, amelyben a jogtulajdonos hozzájárulását adja a film vetítéséhez. (A Filmkísérő Lap letölthető a www.tanchaz.hu honlapon.) A vetítési idő korlátozott volta miatt a filmeket válogatjuk. Várjuk tehát a filmeket, s már a határidő lejárta előtt is szívesen fogadjuk... Kovács László programszerkesztő

Profile for folkMAGazin

folkMAGazin 2006/6  

A TARTALOMBÓL: Széki Soós János: Ünnepi kalácsszegés; Darmos István: A kolomptól a petárdáig; Kozák József: Karácsonyi jelképek; Abkarovits...

folkMAGazin 2006/6  

A TARTALOMBÓL: Széki Soós János: Ünnepi kalácsszegés; Darmos István: A kolomptól a petárdáig; Kozák József: Karácsonyi jelképek; Abkarovits...

Advertisement