__MAIN_TEXT__

Page 7

Újszer kezdeményezés Sárospatakon

Ifijúság gyöngykoszorú

Honlap a Bodrogköz tánc-, zenei-, és játékhagyományáról

Berta Alexandra CD-je

Egyre több olyan intézménynek van honlapja, amely a hagyományőrzéssel áll kapcsolatban, Nemzeti Digitális Tudástár létrehozását célzó pályázatok jelennek meg, s esetenként néprajzi adatbázisok is felkerülnek a világhálóra. A Zenetudományi Intézet honlapján is elérhetőek online adatbázisok, táncgyűjtésekről, publikált népzenei felvételekről. Sárospatakon A Művelődés Háza egy újszerű kezdeményezésbe fogott. Közzétett egy olyan adatbázist, amely a Bodrogköz tánc-, zenei- és játékhagyományát dolgozza fel. Mindezidáig az egyetlen olyan internetes oldal ez, amely egy terület néprajzi kutatását, pontosabban a Bodrogköz néprajzi értékeinek egy szeletét mutatja be. E honlapon nincs Alsó- és Felső-Bodrogköz, csak Bodrogköz van, hiszen a hagyományos kultúra nem ismer országhatárokat. Az oldalon – a jelenleg ismert kutatási eredmények alapján elkészített –, rövid összefoglalásokat találhatnak az érdeklődők a három említett néprajzi témáról. Az összefoglalások az oldal létrehozói mellett fontosnak tartották, hogy önálló menüpontként jelenjen meg a – szintén témák szerint öszszeállított – kutatástörténet. A honlap létrehozásának körülményeiről, a támogatókról – Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma és a NKA feltüntetésével –, az adatokat biztosító partnerekről és az elérhetőségekről is önálló részben tájékozódhatnak a honlapra látogatók. Az adatbázis legfontosabb része a főoldalon található térképvázlaton – vagy a keresőn – keresztül érhető el. A térképen valamennyi bodrogközi település neve megtalálható, pirossal azok, amelyekhez már vannak feltöltve adatok. Ezekre kattintva bejön a település oldala, amin minden hozzárendelt adat látható, többek között a táncgyűjtések, leírások adatai, tudnivalók az elkészített kinetográfiai lejegyzésekről, s a táncokra vonatkozó szöveges publikációkról. Szintén olvashatóak a zenei és játékgyűjtők tevékenységéhez kapcsolódó adatok, a gyűjtött dallamok, s a feltárt játéktípusok,

valamint – amennyiben ismert – az éneklők, táncfilmen szereplők vagy játékokat elmesélők adatai. Az oldalakhoz multimédiás mellékletek kapcsolódnak, amelyek közül jelenleg főleg fotók láthatóak a táncokról és a zenészekről, de a közeljövőben feltöltenek néhány hangfelvételt és kottaképet a zenei gyűjtésekből, táncrészletet a hozzáférhető videó-, és filmfelvételekből – az akadémiai filmek rövid részletei is elérhetők lesznek az oldalról –, s hangfelvételek a gyermekjáték-gyűjtésekből. A feltöltés természetesen folyamatos, hiszen a jelenleg hozzáférhető adatok mennyisége is jelentős, másrészt folyamatosan készülnek újabb gyűjtések. Felmerül a kérdés, hogy szép, szép hogy van, de mire jó ez. Egyrészt néprajztudományi jelentősége van, hiszen egy helyen megtalálható az adott témakör számos adata, megkönnyítve az összefoglalások, összehasonlító elemzések, a tipizálás és települési néprajzi munkák elkészítését. Az sem elhanyagolható tény, hogy e honlapon kirajzolódnak az egyes kutatási területek számára feltáratlan területek, s így ez egyben a további gyűjtések irányát is meghatározza. Tudományos jelentőségén túl a táncpedagógia és népzeneoktatás számára is használható, hiszen sok olyan információ megtalálható rajta, amely e terület táncainak tanításakor, zenei összeállításakor, népzenei feldolgozások elkészítésekor szükséges, elengedhetetlen. A Bodrogköz játékkincse mind az óvoda-pedagógiában, mind az általános iskolai oktatásban felhasználható. Mindezek mellett mindannyiunknak hasznos lenne, ha hasonló adatbázisok jönnének létre a Hajdúságról, a Rábaközről, Mezőségről vagy Gömörről. A honlap létrehozását motiválta a kutatók, a néptánc-pedagógia területén dolgozók, s a bodrogközi ifjúságot nevelő pedagógusok figyelmének felkeltése e terület hagyományainak ápolása, tánc-, zenei- és játékkultúrájának ismételt felfedezése iránt. Fontosnak tartjuk azt is, hogy mindazon településeken, amelyekről nem rendelkezünk adatokkal – ameddig lehet – gyűjtések történjenek, még akkor is, ha ma már csak töredékes képet kaphatunk az egykori hagyományos kultúra elemeiről. Várjuk mindazok jelentkezését, akiknek saját gyűjtéseik vannak a Bodrogközből vagy rendelkeznek olyan információkkal, amelyeket szívesen megosztanak velünk, s így még teljesebbé tehetjük az adatbázist. Akinek felkeltette e rövid írás az érdeklődését, kattintson a www.bodrogkoz.hu oldalra. Darmos István

Berta Alexandra 11. évfolyamos paksi gimnazista. Tíz évig tanult zenét a helyi zeneiskolában. Szólista, énekel és citerázik. Egy éve a saját útját járja, egyéni tanulással, felkészüléssel. Hogy nem sikertelenül teszi, bizonyítják az eddig elért eredményei: az Országos Minősítő Versenyen Arany fokozat – 2004, a Bonyhádi Országos Népdaléneklési Versenyen Kiemelt Nívódíj, a Bartók rádió legjobb szólistának járó különdíja – 2004, az Országos Minősítő Versenyen Aranypáva díj – 2005, a Gödöllői Országos Népdaléneklési versenyen Kiemelt Nívódíj – 2005, továbbá a Hajnal akar lenni népdaléneklési verseny Kárpát-medencei döntőjében (Szatmárnémeti) harmadik helyezés és közönség díj, illetve Kóta különdíj – 2006, végül a Keszthelyi Helikon népdaléneklés kategóriában Fődíj – 2006, s a Hagyományos régiók, régiók hagyománya versenyen Kárpát-medencei döntőbe jutás (sümegi elődöntő) – 2006. Az ország legjobb népzenészei, népdalénekesei méltatták kiemelkedőnek produkcióját, közöttük Olsvai Imre, Birinyi József, Halmos Béla, Eredics Gábor, Dévai János, Borsi Ferenc, Széles András, Fábián Éva, Fehér Anikó, Gerzanics Magdolna, Bodza Klára, Juhász Erika. Alexandra tudását a különböző nyári népzenei táborokban fejleszti, a népdalokat maga választja ki, és állítja csokorba. Évek óta rendszeres szereplője a Táncháztalálkozóknak. Paks városa, valamint a Paksi Atomerőmű és számos más támogató révén elkészült első önálló CD-je. Az Ifijúság gyöngykoszorú című album bemutatóját június 17-én tartották a paksi Művelődési Ház Színháztermében, rangos népzenészek közreműködésével.

7

Profile for folkMAGazin

folkMAGazin 2006/3  

A TARTALOMBÓL: K. Tóth László: Történelmi pillanat; Hollókői Lajos: Az „Önkéntes kiváló mérvadó”; Darmos István: Honlap a Bodrogköz hagyomán...

folkMAGazin 2006/3  

A TARTALOMBÓL: K. Tóth László: Történelmi pillanat; Hollókői Lajos: Az „Önkéntes kiváló mérvadó”; Darmos István: Honlap a Bodrogköz hagyomán...

Advertisement