__MAIN_TEXT__

Page 36

Úgy ment el, ahogy jött – Vadasi Tibor 1927-2006 –

Ú

jra megfogyatkozott eggyel a néptáncmozgalom nagy generációja. Elment a csendes szavú „táncmester”, a szorgos archivátor, az etióp táncok avatott kutatója, a fölkészült táncos szakíró, a magyar néptáncmozgalom több mint hat évtizedének nagy tanúja. Úgy érkezett a táncmozgalomba, s a színpadi táncművészetbe, mint lapostarisznyás, furulyás kisdiák, s úgy is ment el szinte észrevétlenül, mindenét szétosztva közöttünk, amit munkás élete során gyűjtött. Közben volt alkalma megmutatni „garabonciás” képességeit, ahogy életrajzát, írásait, s a visszaemlékezéseket olvasva láthatjuk. Életében mindig kereste azokat a helyzeteket, pozíciókat, ahol a sodrásban érezhette magát, s kereste azoknak az embereknek a közelségét, akik a „táncos” történelem alakítói, a sodrás előidézői voltak. Ily módon ő is a nagy dolgok aktív részesévé válhatott, s olyan feladatokat vállalhatott magára, amelyek később történelmi tetteknek minősültek a maga és mások szemében is. Egyszerre volt táncos, koreográfus, pedagógus, kutató, szakíró és művelődésszervező, s mind e szerepek mögött a hagyományos magyar tánckultúra végtelen szeretete és a magyar színpadi táncművészet irán-

ti elkötelezettsége állt. Mind a Molnár István féle, mind a Rábai Miklós féle modellnek híve volt, de a szorosabb érzelmi kötődés révén az utóbbi volt rá nagyobb hatással. Emellett vonzódott a mozgásszínházi formanyelv felé is. (Ezt műveinek elemzői fogják idővel pontosabban megállapítani.) Származásánál fogva egy fokkal komolyabban vette kortársainál azt az elvet, hogy a „falu” tánchagyományából nem csak táplálkozni lehet, hanem viszonozni is kell az ott talált kulturális értékeket. Élete során a falusi művelődési mozgalmak instruktoraként, s később a hagyományőrző együttesi mozgalom szervezőjeként, az alakuló táncházak pártfogójaként szintén ez a gondolat motiválta, s ez munkált benne több éves etiópiai munkája során. Etiópiában ma is a táncgyűjtés és archiválás elindítójaként, s a helyi táncoktatás és táncmozgalom megalapítójaként tisztelik. Az etióp néptáncokról írt tanulmányai (Martin György írásával együtt) a helyi folklórkutatás alapműveinek számítanak. Írásait az aprólékos megfigyelés, jó elemzőkészség és olvasmányos stílus jellemzi. E pozitív jellemzők a magyar témákról készült írásaiban is föllelhetők. Rábai Miklósról írott könyvében keveredik a lírai önvallomás és a XX. századi tánctörté-

Vadasi Tibor és Bencze Lászlóné gyűjtés közben, a szeghalmi cigánytelepen. (Maácz László felvétele.)

36

net krónikási megközelítése. Ez teszi munkáját sajátossá, s népszerűvé. Azt gondolom, hogy Vadasi Tibor életére leghitelesebben egy 1978-ban írott önéletrajzával emlékezhetünk, amely hűen vall írója fordulatos életéről, sokszínű tevékenységéről, szerénységéről. Vadasi Tibor élete utolsó szakaszában továbbra is a „sodrásban” maradt. 1978-tól 87-ig a Pataki István Művelődési Központ főmunkatársa volt. Nyugdíjazása után az MTA Zenetudományi Intézetében, majd az Állami Népiegyüttes archívumában vállalt kutatói, archivátori feladatokat. Közben a Táncművészet folyóirat állandó munkatársaként, a Magyar Táncművészek Szövetsége tudományos tagozatának – a Magyar Tánctudományi Társaságnak – tagjaként szorgoskodott a táncos szakmai ismeretterjesztés feladatain. Nem hagyta cserben a hagyományőrző együtteseket sem Bátán és Mendén, s szívesen emlékeznek rá azokban a budapesti iskolákban, ahol bálnyitó táncokat koreografált a diákok számára. Aggódva figyeltük egészsége romlását, de mégis váratlanul ért a hír bennünket csendes temetéséről. Úgy ment el, ahogy jött. Mintha csak kedvenc Etiópiáját látogatná meg, s majd visszajön néhány év múlva, ha vállalt feladatát elvégezte. Tibor, Isten Veled, nyugodj békében! Felföldi László

Profile for folkMAGazin

folkMAGazin 2006/3  

A TARTALOMBÓL: K. Tóth László: Történelmi pillanat; Hollókői Lajos: Az „Önkéntes kiváló mérvadó”; Darmos István: Honlap a Bodrogköz hagyomán...

folkMAGazin 2006/3  

A TARTALOMBÓL: K. Tóth László: Történelmi pillanat; Hollókői Lajos: Az „Önkéntes kiváló mérvadó”; Darmos István: Honlap a Bodrogköz hagyomán...

Advertisement