__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 30

Egy diplomata prímás, aki „szerelmes” Nagysajóba Beszélgetés Székely Leventével élmény volt, hogy egy tiszta magyar – Ha jól tudom, kolozsvári származáAz első erdélyi táncházi együttes, a Bodzafa prífalu, ahol az emberek még viseletben sú vagy. mása volt a hetvenes évek közepétől 1982 elejéig. jártak. Hamar összebarátkoztunk a – Igen, ott születtem, azonban a szüA nyolcvanas években már magyarországi együtszéki fiatalokkal, és ekkor döbbenleim szászfenesiek, ami a Kolozsvár tesekben tűnt fel. Ezután diplomáciai kiküldetétünk rá, hogy ők azok, akik minden előtti utolsó település Nagyvárad fecsütörtök este (a széki cselédlányok lől, egyike a kevés katolikus falunak sei miatt hosszú ideig nem hallottunk róla, míg hagyományos kimenőjekor) az iskoKalotaszegen. Székelyföldről kerülaz idei táncháztalálkozón váratlanul új lemezlánk melletti parkban táncoltak csak tek oda a magyarok. Gyermekkozel jelentkezett. úgy énekhangra, fütyülésre, dúdoromban sokat voltam a nagyszülőknél, és ott hallottam először élő népzenét. Ma is élénken em- lásra. Korábban mi is csak elmentünk az önfeledten szórakozó lékszem a főutcán vonuló lakodalmi menetekre. Mikor táncház- szalmakalapos, fekete-piros ruhás csodabogarak mellett. ban kezdtem zenélni, rendre visszaköszöntek az egykori dallamok. – Arról eddig eltérő visszaemlékezéseket hallottam, hogy a magyarorMint kiderült, anyai nagyapám a falu egyik legjobb legényes tán- szági táncházak öt évvel korábbi beindulása milyen szerepet játszott az erdélyi városi táncházak létrejöttében. cosa volt. – Mi nem ebből inspirálódtunk. Én személy szerint sokáig nem is – Milyen zenei és egyéb iskolákba jártál? – Zeneiskolában érettségiztem, de tizenkét évi hegedűtanulmá- tudtam a létezésükről. Az első kolozsvári táncház nem volt más, mint a székinek a „kihelyezett konyok után mégis a kolozsvári böllozsvári tagozata”. Vagyis kitaláltuk, csészkaron folytattam, mert egyehogy széki barátaink csütörtököndül ott tanulhattam magyarul. Dipként ne a szabad ég alatt mulassalomát már az ELTE Bölcsészettudonak, hanem fedél alatt, zenére. Ezmányi Karán szereztem, mivel közzel akartuk viszonozni többször taben áttelepültem Magyarországra. pasztalt vendégszeretetüket, no meg – Akkor egyik-másik későbbi zenész egyúttal élőben kipróbálhattuk friss társadat már a zeneiskolából ismertudásunkat. A bábszínház próbaterhetted... mét sikerült megszerezni, ott ment – Papp István Gázsa és Könczei Árzárt ajtók mögött a tánc, pontosan pád osztálytársaim voltak. Kis túlúgy, ahogy Széken láttuk. Ennek hazással azt is mondhatnám, az erdémarosan híre ment a városban. Vollyi táncházmozgalom a mi zeneiskotak olyan magyar fiatalok, akik tudlai osztályunkból indult. Gázsa szütak a magyarországi táncházakról, lei Magyarszovátról származtak, neők megjelentek az ajtóban, és be ki is voltak hasonló gyermekkori zeakartak jönni. Egy idő után persze nei élményei. be kellett engednünk őket, s akkor – Mi a története a Bodzafa megszüleez már fokozatosan a magyarorszátésének? gihoz hasonló karaktert öltött, be– Árpi édesapja, Könczei Ádám néplépődíjjal, a széki mellett más táncrajzos volt, erős nemzeti identitású rendekkel. De ez már hónapokkal a és ellenzéki beállítottságú ember. kezdet után volt. Ő vette rá tanárnő feleségét, hogy 1975-ben a tanévzárón széki táncokat adjanak elő a diákjai. Ez ak- – Tehát kezdetben csak a székieknek játszottatok, s őket, gondolom, a kor már politikailag igen merész tettnek számított. Ádám élő ze- viseletük alapján engedtétek be. Az is nyilvánvaló, hogy ők ismerték a nét akart a tánchoz, és kézenfekvőnek tűnt, hogy erre a saját fiát táncokat, tehát kezdetben nem volt szükség tánctanításra... és annak zeneiskolai barátait kérje fel. Árpi zongorát tanult, így a – Így van. Később, a kapunyitás után egy darabig még őket kértük tánchoz csak furulyázni tudott, én hegedültem. Volt egy rendkí- meg a tánctanításra, de nem nagyon boldogultak vele, így tánctavüli tehetségű cigány osztálytársunk, Urszuly Kálmán (ma az egyik nárt kellett szerezni. Nem volt könnyű feladat. leghíresebb prímás Kolozsváron), aki már járt kalotaszegi lakodal- – A csíkszeredai Barozdával hogyan ismerkedtetek össze? Úgy tudom, makba zenélni, ő vállalta a brácsát, és Porzsolt Tóni bőgőzött, aki van némi tyúk-tojás vita az egyébként baráti viszonyokat ápoló két egy évfolyammal fölöttünk járt. Kaptunk egy kottát. Mi eljátszot- együttes között, hogy ki mikor kezdte. tuk, ahogy a kottában volt, de Könczei Ádám nagyon nem volt – Az „Ifjúmunkás” című lapnak voltak úgynevezett matinéi, ezekmegelégedve vele. Elhívott minket a lakására, s feltett egy magnó- kel járták Erdélyt, s mi is ezzel mutatkoztunk be először a közönszalagot, amin eredeti széki zene volt. Klasszikus zenei neveltetésű ségnek. Egy ilyen fellépéskor találkoztunk Pávaiékkal, akik ott épfülünknek először idegenül hangzott, rácsodálkoztunk, aztán pil- pen beat-zenét játszottak, Omegát, LGT-t. Összebarátkoztunk és lanatok alatt belelkesültünk tőle, mert megragadott a zenének ez kiderült, hogy ők is szeretik a népzenét, gyakorolják is. Nagyjából az egészen más dimenziója, ahol a ritmus az úr, szabad és improvi- egy időben kezdtük, bár egymástól függetlenül. Pávai viszont már zatív, elemi erejű – és a miénk! Megkaptam Ádámtól Lajtha Lász- akkor igen sokat tudott a műfajról, volt jó pár értékes felvétele, ló széki gyűjtését, de hamar kiderült a kottáról, hogy nem tudja gyűjtési tapasztalatait is megosztotta velünk. A barátság azóta tart. visszaadni ennek a zenének a lényegét. Ezután kezdtük az erede- – Egyéb, Gázsával, Panek Katival, Kelemen Lászlóval folytatott betit keresni, gyűjteni. Elmentünk Székre. Már önmagában az nagy szélgetéseimből már kiderült számomra, hogy több változáson ment át

30

Profile for folkMAGazin

folkMAGazin 2006/3  

A TARTALOMBÓL: K. Tóth László: Történelmi pillanat; Hollókői Lajos: Az „Önkéntes kiváló mérvadó”; Darmos István: Honlap a Bodrogköz hagyomán...

folkMAGazin 2006/3  

A TARTALOMBÓL: K. Tóth László: Történelmi pillanat; Hollókői Lajos: Az „Önkéntes kiváló mérvadó”; Darmos István: Honlap a Bodrogköz hagyomán...

Advertisement