__MAIN_TEXT__

Page 8

A Bertóké és társai Jóka falu hagyományos táncai A Csemadok Dunaszerdahelyi Területi Választmánya, valamint Jóka Község Önkormányzata és Művelődési Háza 2006. március 10-én mutatta be a Csemadok Dunaszerdahelyi Területi Választmány és az MTA Zenetudományi Intézetével közös kiadásában megjelent, a Fügedi János-Takács András szerzőpáros által készített: A Bertóké és társai – Jóka falu hagyományos táncai (Gyurcsó István Alapítvány Könyvek 34.) című könyvet a jókai Művelődési Házban. Az eseményen a helyi hagyományőrző együttes adott műsort. „Könyvünkben a Mátyusföld nyugati szegletében elterülő Jóka falu hagyományos táncaival és táncéletével kapcsolatos szokásokkal foglalkozunk. Bevezetőnkben a falu rövid történetének ismertetése után a táncok feltárásának folyamatát, majd a könyvünk alapját adó kutatások történetét vázoljuk fel. E folyamat szorosan öszszefügg a helyi hagyományőrző tánccsoport megalakulásával és tevékenységével, így a teljesség kedvéért erre is kitérünk. Kötetünk összehasonlító háttereként a már megjelent munkák alapján általános áttekintést adunk Mátyusföld hagyományos táncairól, majd bemutatjuk azokat a táncokat, amelyek Mátyusföld teljes tánckészletéből Jókán is megtalálhatóak. A verbunkon, a pásztortáncon, a dudatáncon és a csárdásokon túl a hagyományos táncok közé soroljuk az elnépiesedett polgári társastáncokat is, amelyek e területen a 20. század elejétől hasonló módon váltak általánosan ismertté és közkedveltté, mint az említett, általában néptáncnak tekintett tánctípusok. A jókai hagyományos táncok formai jellemzése mellett három beszélgetést közlünk, amelyet a legjobb táncosoknak tartott helybeliekkel folytattunk a falu táncéletéről és táncos szokásairól. Könyvünk gerincét a jókai táncok szöveges és kinetogramos (táncjelírásos) formában közreadott lejegyzé-

8

sei alkotják, amelyhez csatoltuk a táncok kísérőzenéjének kottáit is. Kötetünk végén a Dallamtárban további dallamokat közlünk a csárdás táncok minél változatosabb felelevenítéséhez. Úgy véljük, a tánckészlet teljességéhez hozzátartozik a gyermekjátékok, játékos táncok gyűjteménye is, ezért Bors Éva gyűjtéséből rövid válogatást adunk. A könyvben közölt tánc- és zenei anyag feltárása, gyűjtése és a gyűjtemények gondozása sok ember többéves kutató és rendszerező munkájának eredménye. A kihalófélben levő táncok megőrzésének érdeme azonban elsősorban a helyi hagyományőrző táncosoké és zenészeké, akiknek köszönhetően e táncokat még ma is újabb és újabb generációk tanulhatják meg. A jelen munkában elsősorban arra vállalkoztunk, hogy a könyv szabta terjedelmi korlátokat is figyelembe véve, a filmre vagy videóra rögzített számos gyűjtés közül mintaként egy teljes hagyományos táncrepertoárt válogassunk ki, és így annak hosszú távú megőrzését elősegítsük. A táncközlések elsősorban a kötött szerkezetű polgári társastáncokról adhatnak pontos képet. A kötött szerkezetű táncok lejegyzései nem követik szigorúan a lejegyzés alapjául választott, a filmen látott, nyilvánvalóan töredékes formai megoldásokat. E lejegyzések elkészítése előtt több rekonstruált változatot is megtekintettünk, hogy feltárhassuk az eredeti szándék szerinti formát. A félig kötött verbunkok, leginkább pedig a szabadon variált csárdások esetében a lejegyzések csak egyszeri pillanatfelvételnek tekinthetők. Hiteles rekonstrukciójukra, feldolgozásukra további alapos tájékozódást javasolunk. A táncépítés, a motívumválasztás és -variálás belső törvényszerűségének és szabadságának megismerésére célszerű számos előadást megtekinteni. Ennek érdekében a gyűjtéseket az itt lejegyzett válogatásnál teljesebb, mozgóképes formában is közreadjuk.” [Idézet a kötet előszavából] A könyvben közölt táncok: Bertóké verbunk, Üveges verbunk, Barátoké verbunk, Kozáktánc, Dudatánc, Lassú és friss csárdás, Sottis, Mazur, Tapsipolka, Fenyegetős-tapsikolós, Sétapolka, Négyes Mellékletek: Bors Éva – Gyermekjátékok és táncok; Huszár Ágnes – Dallamtár; Görföl Jenő – Fotótár

Profile for folkMAGazin

folkMAGazin 2006/2  

A TARTALOMBÓL: Ónodi Béla: Căluş – sár; Könyvismertető – A Bertóké és társai; Kozák József: Az alföldi duda emlékei; Bakó Katalin: Etelközi...

folkMAGazin 2006/2  

A TARTALOMBÓL: Ónodi Béla: Căluş – sár; Könyvismertető – A Bertóké és társai; Kozák József: Az alföldi duda emlékei; Bakó Katalin: Etelközi...

Advertisement