__MAIN_TEXT__

Page 21

15 éves a Muharay Elemér Népművészeti Szövetség Február 18-án ünnepi közgyűlésen idézték fel a magyarországi hagyományőrzés történetét, társadalmi és kulturális hátterét, kapcsolatait. A közgyűlést levélben köszöntötte Vass Lajos, a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának politikai államtitkára. A szomszédos országok hagyományőrző szövetségeit, többek között Ausztriát, Herbert Ullmann elnök képviselte. MI MEGCSINÁLTUK! Kedves Barátaim! 1990. május 26-án alapítottuk meg Szövetségünket, és ez alkalommal talán érdemes röviden visszatekinteni azokra az évekre. Társadalmunkban ez a rendszerváltás időszaka, új hanggal, sok új tervvel és kezdeményezéssel, de gazdaságilag akkor sem állt jól ez az ország. Az 1980-as évek vége a közművelődés támogatásának mélypontja volt. Az intézmények költségvetését, személyi állományát leépítették, a közművelődést, különösen az amatőr művészeti csoportokat támogató fenntartói rendszer (SZÖVOSZ, szakszervezetek, téesz-szövetség) összeomlott. Akik ezekben az években a magyar falura figyeltek, azok tudták-látták, hogy milyen hátrányosan érintette ez az időszak kistelepüléseinket, melyekre kulturális szempontból is a leépülés volt jellemző. A nagy múltú, több évtizedes folyamatossággal rendelkező együtteseink (60-40-20 éves együtteseink 80 százaléka), – akik saját településükön az emberi, politikai, gazdasági kapcsolatoknak is összefogói – eszméltek elsőnek. Közösségi, szervezeti hagyományaikra alapozva egyesületeket szerveztek, s egy-egy település művelődési életének motorjaivá váltak. Olyan településeken, ahol a kultúra támogatása minimális, ahol a művelődési házban félállású vagy tiszteletdíjas igazgató van, ahol az együttesi munkán kívül más művelődési-közösségi lehetőség ma sincs, az egyesületi, alapítványi formában működő együttes a legfőbb összefogó. Az együttesek számára az egyedüli támaszt az a több évtizedes szakmai szervezettség jelentette, melyet 1949 óta a Népművészeti Intézet, majd annak jogutódai biztosítottak. A 80-as évek végén azonban az intézeti munka lehetőségei is beszűkültek, s a fenntartók kiesésével elapadó támogatásokat az állami költségvetés nem tudta pótolni. Ezért is kezdeményeztük, hogy éljünk az egyesületi törvény adta lehetőségekkel, alakítsuk meg a hagyományőrzők országos szövetségét. A régi, nagy múltú együttesek, néptánc- és népzenekutató szakemberek, falusi együttesekkel dolgozó koreográfusok és Muharay Elemér hajdani együttesének tagjai voltak alapítóink. Tagfelvételüket kérték azonban szövetségünkbe azok a falusi kis együttesek, akik nem a helyi hagyományt állítják színpadra, hanem kiadványokból, filmekből, másodközlésekből átvett koreográfiát táncolnak, de színvonaluk nem olyan, hogy országos vagy területi művészeti versenyeken megmutatkozzanak. Hozzánk csatlakoztak azoknak a településeknek a képviselői is, akik tájházat üzemeltetnek vagy szeretnének létrehozni, akik helytörténeti gyűjtéssel foglalkoznak, vagy népfőiskolát akartak indítani, de szervezettségük, pénzügyi lehetőségeik nem voltak olyanok, hogy a tájházak hálózatába vagy más szervezetbe becsatlakozzanak. Tudomásul kellett vennünk, és alkalmazkodnunk kellett ahhoz, hogy a falusi hagyományőrzés sokkal többrétűbb a hagyományőrző színpadi munkánál. A népi együttesi munka mindig is szerves tartozéka volt a falu közösségi életének, s legjobb együtteseink mindig is az egész településre ható munkát végeztek. A „Bokréta” időszakában, majd később a Népművészeti Intézet idején is, az együttes köré szerveződött a népfőiskola, a „Népi írók köre”, s ma is az együttes és annak vezéregyéniségei a falusi közösségi munka tevékeny irányítói.

A mai magyar falut ma is a gazdaság, a kultúra kérdései feszítik, s legtöbb településen a 20-40 éves együttes tagsága adja azt a közösségi bázist, amire építeni lehet. Ezeknek a gondolatoknak a jegyében állítottuk és állítjuk össze Szövetségünk programjait. Céljaink: – Szakmai segítséget adjunk a helyi folklórral foglalkozók számára, hogy településük hagyományai hitelesen, minél sokrétűbben éljenek tovább a közösségi életben és a színpadon egyaránt. – Országos és regionális fesztiválok, minősítések szervezésével megteremtsük az együttesek szakmai értékelési rendszerét és az együttesek bemutatkozását. – Információkkal, szakmai kapcsolatok közvetítésével segítsük a helyi munkát. Hosszú lenne felsorolni a 15 év programjait. A megújult Antológia, a bagi, pécsváradi és a decsi találkozók, a szakmai továbbképzések (legutóbb Bag és Gencsapáti) sikerét és eredményeit mindannyian élvezzük. A Táncháztalálkozón néhány éve önálló programmal jelentkezünk, és a Pécsi Országos Hagyományőrző találkozó nemcsak szervezetünk életében új színfolt, hanem talán a legnagyobb nyilvánosságot és sajtóvisszhangot kiváltó rendezvényünk. Voltunk Ausztriában, Erdélyben, a Vajdaságban, Szlovákiában és Szlovéniában. Ezek az utak nemcsak a tapasztalatcserét szolgálják, hanem segítenek minket abban is, hogy olyan falusi hagyományőrző mozgalmat építsünk, melyben a lakosság büszkén vállalja saját tájegysége kultúráját, nyelvét, tárgyi környezetét és folklórját.

A közgyűlés programja – Dr. Pesovár Ernő Kossuth díjas néptánckutató, szövetségünk tiszteletbeli elnökének köszöntője – Közművelődés, hagyományőrzés, szellemi örökségvédelem. Előadó: Kovácsné Bíró Ágnes, főosztályvezető helyettes Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma – Hagyományőrző mozgalom és együttesek Magyarországon 19311990. Előadó: Gombos András etnográfus,Szeged – A hagyományőrző együttesek helyzete. Az NKA támogatásával végzett 2004-es szociológiai felmérés tapasztalatai. Előadó: Papp Z Attila szociológus – A Muharay Elemér Népművészeti Szövetség tevékenysége. Előadó: Héra Éva, a Szövetség elnöke – Hagyományőrzés a szomszédos országokban Vendégeink: Ausztria: Somogyi Attila, a Burgenlandi Magyarok Népfőiskolája, Oberwart, Herbert Ullmann, Innsbruck, a Bund der Österreichischen Trachten und Heimatverbande elnöke; Románia: Nyisztor Tinka etnogáfus, Pusztina, Szent István Egyesület; Szerbia és Montenegro: Nagy István, elnök, Vajdasági Magyar Folklórszövetség, Szabadka; Szlovákia: Méry Margit etnográfus, Pozsony, Stefan Zima elnök, Szlovák Folklórszövetség, Pozsony; Szlovénia: Göncz László elnök, Magyar Művelődési Intézet, Lendva A Szövetség tagjai: 85 település, 120 csoport és 54 egyéni tag. Címünk: 1011. Budapest, Szilágyi Dezső tér 6. E-mail: muharay@mail.datanet.hu Web: www.muharayszovetseg.hu

21

Profile for folkMAGazin

folkMAGazin 2006/2  

A TARTALOMBÓL: Ónodi Béla: Căluş – sár; Könyvismertető – A Bertóké és társai; Kozák József: Az alföldi duda emlékei; Bakó Katalin: Etelközi...

folkMAGazin 2006/2  

A TARTALOMBÓL: Ónodi Béla: Căluş – sár; Könyvismertető – A Bertóké és társai; Kozák József: Az alföldi duda emlékei; Bakó Katalin: Etelközi...

Advertisement