__MAIN_TEXT__

Page 10

Etelközi fohászok „Előjöttek, mint az éjbe a csillagok az öreges imádságok, ezt mondjátok utánam!”

K

arácsony múltával, a farsangi mulatozások kellős közepén, de titkon már a nagyböjti és húsvéti időszakra készülődve nyitottam ki az Etelközi fohászok című könyvet. Harangozó Imre, aki a moldvai magyarság szellemi és tárgyi hagyatékát fáradhatatlanul gyűjti és közreadja, most egy fiatal kutatót kért fel társszerzőnek. Kővári Réka, a Magyar Tudományos Akadémia Zenetudományi Intézete Népzenei Osztályának munkatársa elsősorban a 2004-ben gyűjtött dallamok hangfelvételeinek elkészítésében és a dallamok lejegyzésében volt a szerző segítségére, a népénekek világáról pedig egy rövid írást közöl az adalékok közt. A kiadványt Iancu Laura, az ismert magyarfalusi költőnő, több kötet társszerzője, légies, meghitt, ugyanakkor alapos szakmai felkészültséget bizonyító ajánlása nyitja, s a borító hátoldalán, Harangozó Imre közreadásában, Jánó Ilona néni hitről és imádságról szóló gondolatfüzére zárja. S hogy közte mi van? A moldvai magyarság mélyen gyökerező hitét bizonyító, az életet és halált, az év minden napját körülölelő, még ma is el-elhangzó imáknak és énekeknek főként 2004-ben gyűjtött gyöngyszeme. Az itt olvasható, s a könyvhöz tartozó CD-n meghallgatható, sőt megtanulható imádságok és énekek szövegéről az olvasó rövid, lényegre törő „eligazítást kap”, a dallamokat ún. középrészletes formában teszik közzé a szerzők. A szöveg- és dallamközlések után néhány, irodalomjegyzékkel kiegészített adalék várja a moldvai magyar vallásos népköltészet forrásait vizsgálni óhajtó érdeklődőt. A kötethez „Függelék” is kapcsolódik „Asszonyaink párnára és ingre mentik a szűkülő hazát...” címmel, az itt közölt képek értelmezését segítendő, néhány gondolat, s irodalomjegyzék zárja a másfélszáz oldalas művet. E száraz ismertetés után hadd idézzem Iancu Laura ajánlásának befejező gondolatait, mely úgy hiszem, ihletett módon méltatja a könyv jelentőségét, Harangozó Imre és Kővári Réka munkáját: „Utoljára a nyelv hal meg – mondják, és Moldvában a nyelv, az ének, s az imádság egy. Megmaradunk, és ebben e kötet szerzői is megtették a rájuk eső szent kötelességüket.

10

Mert minden őszinte gondolat, minden tekintet, minden szó és segítő cselekedet a felemelkedésünk szolgája. És mindezt a halódó és szertefoszló énekhangok és azok az áldott öreges imádságok tudják a leginkább.” Bakó Katalin (Kiadó: Ipolyi Arnold Főiskola, Újkígyós, 2005)

Profile for folkMAGazin

folkMAGazin 2006/2  

A TARTALOMBÓL: Ónodi Béla: Căluş – sár; Könyvismertető – A Bertóké és társai; Kozák József: Az alföldi duda emlékei; Bakó Katalin: Etelközi...

folkMAGazin 2006/2  

A TARTALOMBÓL: Ónodi Béla: Căluş – sár; Könyvismertető – A Bertóké és társai; Kozák József: Az alföldi duda emlékei; Bakó Katalin: Etelközi...

Advertisement