__MAIN_TEXT__

Page 16

„Már fiatalon Tata voltam”

Beszélgetés Novák Ferenc Kossuth-díjas koreográfussal és néprajzkutatóval – Gyerekkorában szüleivel telepedett át az anyaországba, de úgy tu- olyan, mint a másik, mindenkinek megvan a maga egyénisége. dom, ma is jól beszél románul, néprajzkutatóként jól ismeri az erdé- Legutóbb Sepsiszentgyörgyön állítottam színpadra Petőfi hősköllyi román folklórt. Azt is mondhatni, hogy az erdélyi – magyar és ro- teményét, a Helység kalapácsát. Itt olyan főszereplőnőre találtam, mán – néptánc közelebb is áll a szívéhez? akinek egyénisége, stílusa után érdemes volt nekem alkalmazkod– Eu n-am uitat româneşte, şi acum pot vorbi. (Én nem felej- nom, és némileg átgyúrnom a darabot. Magam soha nem jelenttettem el románul, most is beszélem a nyelvet.) Már Budapesten kezem azzal, hogy gyerekek, itt vagyok, fel kellene újítani ezt vagy laktunk, amikor anyám arra azt a világra szóló produkkérte az egyébként tősgyöciómat. keres magyar apámat, hogy A Háromszék esetében vasárnaponként velem csak is úgy történt, hogy a seprománul beszéljen. siszentgyörgyiek kerestek Nyelvismeretemnek kömeg, én meg szívesen válszönhetően a Magyar Tudolaltam. Küldtem egy videományos Akadémia engem a felvételt a korábbi, Pesten kétnyelvű Mezőség hagyorendezett Ludas Matyi előmányainak feltérképezésével adásról, ők azt szépen bebízott meg. Mert mi bizony tanulták, úgy, hogy amikor a román folklórt is éppen megérkeztem, mindössze a úgy gyűjtöttük, mint a macsiszolnivaló maradt hátra. gyart; nem tettünk különbEgy igazán profi együttességet a kettő között, mint nél ez nem jelent gondot, például bukaresti kollégámárpedig a Háromszék ink. Néprajzosként a Mevérbeli hivatásos csapat, zőség áll a legközelebb hozamely nemzetközi szinten zám. Koreográfusként minis állja a sarat. A mesejáték denik néptáncot egyformán után következett a Forrószeretem. szegiek című előadás, most – Ön most 74 éves, de amipedig újabb gyermekdakor gyermekként, közel hárabhoz kaptak kedvet. rom évtizede először hallot– A szentgyörgyiek esetében tam önről, már akkor is „Noprofizmusról beszélt. Szépívák Tata” volt. Mitől? tés nélkül, hogy érzi, meny– Még varázslatosan fiatal nyire profi a másik négy ervoltam, amikor már Tatádélyi táncegyüttes? nak szólítottak. Eszter lá– A gyermekbetegségeket fotó: Kádár Kata nyomat már kiskölyök koleszámítva egyikkel sincs rában magammal hordoz- NOVÁK FERENC gond. Mindenütt jó táncotam az előadásokra, forgatá- Koreográfus, a Honvéd Táncszínház művészeti vezetője. sok, jó koreográfusok vansokra, ő meg a díszletek kö- 1931-ben született Nagyenyeden. Eredeti végzettsége okleveles etnográfus. A nak. Ami meg az említett zött elkóricált, majd ismét magyar néptánciskola és folklór sajátos színházi megjelenítésének egyik megte- gyerekbetegséget illeti, ezek felbukkant, és szólított: Ta- remtője. 1954-ben ő alapította a ma is híres, Bihari Jánosról elnevezett tánc- három-négy éven belül kita, Tata! Úgyhogy a művé- együttest. 1983-tól a Honvéd Együttes művészeti igazgatója. Alkotásai a Hon- nőhetők. Elvégre nálunk is szek is elkezdtek tatázni, de véd Táncszínház számára több nemzetközi sikert hoztak. 1986-88 között a húsz évnek kellett eltelnie annyira, hogy amikor Hol- Magyar Táncművészek Szövetségének főtitkára, 1996-tól a Magyar Művészeti addig, amíg ez a ma már viAkadémia tagja. Jelentősebb kitüntetései: Kossuth-díj (1993), Magyar Öröklandiába mentem dolgozni, lághírnek örvendő magyar ség Díj (1999), Életműdíj (2003), Magyar Köztársaság Érdemrend Középkeott is tudták, hogy én egykoreográfiai műhely kialaresztje a Csillaggal (2005) szerűen csak Tata vagyok. A kult. Most mindenki táncgyermekeimnek én voltam a tata, nagyapjukat pedig öregtatának színházat akar, mert ez a divat, mert ez van a levegőben. Ehhez vihívták. szont gyakorlat és tapasztalat szükséges. – Gazdag pályafutása során számos magyar klasszikus irodalmi mű- – Mennyire volt fontos stáció a magyar koreográfiában az István, a vet dolgozott fel. Egy-egy sikeres budapesti előadás után a vidéki – és király 1983-as bemutatója? most újabban az erdélyi – néptáncegyüttesek is megkeresik, hogy újít- – Mérföldkőnek is mondható, mert bebizonyítottuk, hogy akár sa fel darabjait. Ezekben a produkciókban mennyiben ragaszkodik rockzenére is lehet néptáncot járni. Persze a magyar koreográfiaz eredeti változathoz? Elvárja, hogy a társulat alkalmazkodjék az ai műhely már jóval azelőtt kialakult. Emlékezzünk csak vissza: elképzeléseihez? az első műkedvelő együttesek már az 50-es évek második felében – Nekem is alkalmazkodnom kell, nekik is, ez a kölcsönösségen megjelentek, a 60-as években pedig már csodálatos versenyszámok múlik. Egy profi társulat azt tesz, amit a rendező megkövetel tőle. születtek. Ma már mindenki belátja, hogy olyasmit „dobtunk piEgy profi rendező pedig tudomásul veszi, hogy egyik társulat sem acra”, amire a profik csak tátották a szájukat, és labdába nem rúg-

16

Profile for folkMAGazin

folkMAGazin 2005/5  

A TARTALOMBÓL: K. Tóth László: Helyreálló bizalom; Kolbe Gábor: Népzenészek a rockszínpadon; Vajdasági hírek; Tómó Margaréta: A magányos mes...

folkMAGazin 2005/5  

A TARTALOMBÓL: K. Tóth László: Helyreálló bizalom; Kolbe Gábor: Népzenészek a rockszínpadon; Vajdasági hírek; Tómó Margaréta: A magányos mes...

Advertisement