__MAIN_TEXT__

Page 34

Néptáncünnep Csíkszeredán IX. Csűrdöngölő Gyerek- és Ifjúsági Néptánctalálkozó

A csíkszeredai Tapstéren május 13-án minden eddiginél nagyobb szabású Csűrdöngölő Gyerekés Ifjúsági Néptánctalálkozó zajlott. A több mint negyven ifjúsági néptánccsoport seregszemléje sok szempontból kivételesnek bizonyult. verőfényes tavaszi napsütésben közel is van jövője. A gyerekek szeretik a néptánezer népviseletbe öltözött gyermek és cot – mesélték az oktatók –, számukra ez fiatal gyűlt össze Csíkszereda központi te- szórakozás. Ők a legnyitottabbak a néptánc rén. A színes gyereksokaság önmagában is nyújtotta érzelmek befogadására. Ők még vidám látványa, színpompája kiválóan il- nem viselik, mint a felnőttek, az élet során lett a megyenapok számára emelt, kézmű- az énre rátapadó álarcokat, viszonyuk közves portékákat kínáló standok közé. Több vetlen a világhoz. Az ő mosolyukban benne száz néző sereglett össze a kicsik előadását van a tánc igazsága. Teljesen őszintén és jómegtekinteni. Ha cserélődve is, de végig kedvből táncolnak, s ez – tehetjük hozzá – meg is látszik az ilyen alkalmakkor, ami szánagy számban nézték a műsorokat. Az esemény kivételességéhez – amint erre mukra igen nagy izgalommal, készülődéssel a kedves olvasó már bizonyára rájött – a sze- és várakozással teli esemény, és már jóval a replők létszámán túl, a szabad ég alatti jel- színpadra lépés előtt elkezdődik. leg üde frissessége is hozzájárult. Ráadásul Az oktatók véleményét – úgy gondoa gyerekek produkcióit követően a Maros lom – megerősíthetjük, de hozzá kell tenMűvészegyüttes és a Hargita Nemzeti Szé- nünk azt, amit ők szerénységből kihagytak: kely Népi Együttes is fellépett a szabadtéri mindazt a munkát, amit ők fektettek a gyeszínpadon. Később, este hét órától a Szak- rekek oktatásába. Ők azok a felnőttek, akik szervezetek Művelődési Házában a Hargita szintén nem cinikusak, akik saját lelkeselegújabb műsorát láthatta a közönség, har- désüket plántálták az ifjú táncos csemetékmadik alkalommal. be és fiatalokba. Nos, így áttekintve a teljes E pénteki nap tehát a néptánc ünnepe utaláshálót, amelyben egy efféle seregszemvolt. Csíkszereda városának eddigi legna- le érlelődik, az olvasó is láthatja, amit a gyegyobb szabású szabadtéri seregszemléje va- rekek tánca maga nem árulhatott el: a halósult meg. A majdnem negyven helység- tártalan lelkes és dolgozó csapatot, amelyből érkezett kistáncosok produkciói jel- nek tagjai a gyerekeknek átadták a saját razésértékű üzenetet közvetítettek. Táncuk jongásuk mélységét. bárkinek hírül adta, hogy néptáncunknak A gyerekek számára a találkozó mulatmég a rohamosan uniformizálódó világban ság. „Sokkal jobban érezzük magunkat így

A

fotó: Ádám Gyula

34

a színpadon, mint a diszkóban, jobban ki tudjuk fejezni vele, hogy mit érzünk, és boldogabbak vagyunk vele” – árulták el a gyerekek. Kiderült, hogy nem csak alkalmilag, nem kötelességszerűen járnak táncolni, készülnek a Csűrdöngölőre és a hozzá hasonló alkalmakra, hanem érzik és kedvelik a néptáncot. Ez nagyon fontos, hiszen ha ők nem így éreznék, akkor hiába táncolnának, hiába lennének szépek a színpadon, mert mind elmúló iskolás kötelesség lenne, melyből hiányozna hagyományaink életének ígérete. Amikor arról kérdeztük a gyerekeket, hogy mit találnak a néptáncban jobbnak, mint mondjuk a diszkóban, a következőket mondták: „A néptánchoz sokat kell tanulni, és sokkal nehezebb járni, mint a többi táncot. Amikor néptáncot járunk, sokkal jobban odafigyelünk, jobban ismerjük, és a miénknek érezzük. Diszkót és rockot bárki könnyen táncolja, néptáncot viszont nem akárki tud. Büszkék vagyunk arra, hogy tudunk néptáncolni, és azt szeretnénk, hogy jól csináljuk azt. Ráadásul el tudunk menni vele sok más helyre is, bejárjuk vele az országot, amit a diszkótánccal nem tudnánk.” Ennél többet talán még egy néptánc-szakértő sem tudna felhozni a néptánc védelmére. El kell ismerni, a gyerekek, akik táncaikat e napon bemutatták, tudatosan, önszántukból táncoltak, ami lehet egyeseknek hihetetlen, de akik látták őket és beszéltek velük, azoknak egy csöppnyi kételyük sem maradt. A minden szándékos keresztkérdést ügyesen kivédő gyerekek bizonyítot-

Profile for folkMAGazin

folkMAGazin 2005/4  

A TARTALOMBÓL: A Dél-Dunántúl Szentendrén; Lemezpályázatok; Farkas Annamária: Autentikus népzene az iskolában; Darmos István: Népzene a Bodr...

folkMAGazin 2005/4  

A TARTALOMBÓL: A Dél-Dunántúl Szentendrén; Lemezpályázatok; Farkas Annamária: Autentikus népzene az iskolában; Darmos István: Népzene a Bodr...

Advertisement