__MAIN_TEXT__

Page 9

Mesterség – Hagyomány Oktatási segédanyag CD-ROM-on Nagy Mari, Vidák István, Tüskés Tünde, Bárány Mara: Fonás, kötés, sodrás, pödrés – a gyékény, szalma, csuhé megmunkálásának hagyományai

A

Hagyományok Háza Mesterség – Hagyomány CD-ROMsorozatának második darabja ismét a kézművesség egy eddig feldolgozatlan területét mutatja be, a gyékény, a szalma és a csuhé megmunkálását. A témaválasztást, e három anyag közös megjelenését indokolja, hogy néhány éve önálló szakmaként jegyzik a gyékény, szalma, csuhé tárgykészítő mesterséget. Oktatása számos helyen elindult, de hiányzott a hagyományokat, technikákat, táji specifikumokat összefoglalóan, hitelesen bemutató tankönyv, oktatási segédanyag. Néprajzi kiadványainkban is kissé mostohán kezelt a téma, talán azért, mert a hétköznapok tárgyai készültek ezekből az anyagokból, jókezű emberek saját szükségleteikre, parasztspecialisták kisebb-nagyobb piacra készítették tárgyaikat. Elterjedésüket, városi használatukat a XIX. század végén, a XX. század elején kibontakozó háziipar alapozta meg. A századfordulón, a két világháború között a mezőgazdaságból élő lakosság jobb megélhetését, helyben maradását szolgálta a háziipari mozgalom, mely a mezőgazdasági munkák között felszabaduló idő hasznosítását, a falusi, főleg női munkaerő foglalkoztatását tűzte ki célul. A háziiparos, ha önállóan készít tárgyakat, megvalósíthatja elképzeléseit, s az alkotás öröme érződik munkáján. Ha azonban értékesíteni szeretné készítményeit, alkalmazkodnia kell a megadott mintákhoz, méretekhez és a sorozatszerű tárgygyártás a munkát is bizonyos fokig egyhangúvá, örömnélkülivé teszi. E kettősség jellemzi a hazai kortárs alkotók munkáit is, és talán épp emiatt

látunk napjainkban sok vadhajtást e területen – vásárokon, zsűriken, pályázatokon. Pedig köztünk élnek még azok a mesterek, akiktől megtanulhatjuk a mesterségek gyökereit, nevezetesen, hogy miképpen lehet olyan tárgyakat készíteni ezekből az anyagokból, melyek időtállóak, mívesek, napjainkban is használhatók. A CD-ROM készítői nagy hangsúlyt helyeztek arra, hogy e mesterek munkáit fényképeken, videofilmen talán az utolsó órában rögzítsék, és átadják az utókornak, a téma iránt érdeklődőknek.

A CD-ROM bevezető fejezete arra világít rá, hogy néhány alaptechnika, mint a zsinórfonás, spiráltechnika, négyzetrendszeres technika, a civilizációnk korai fokán, már a kőkorban ismert volt. Ezek az eljárások a mai napig fennmaradtak és alapját képezik a minden fonható növényi anyag megmunkálásnak. A kiadvány gerincét múzeumi fotó- és tárgygyűjtemények, eddig meg nem jelent néprajzi gyűjtések és ma is dolgozó mesterek munkáinak feldolgozása alapján a szakajtókötő, szatyorkötő, gyékényszövő, székbekötő, szalmakalapkötő mesterségek hagyományainak bemutatása adja. Fotókkal, rajzokkal, videofilm-részletekkel illusztrálva minden fejezetben megtalálható mind az alapanyagok, mind a megmunkálás és a tárgykészítés széleskörű ismertetése. A kiadvány bemutatja azokat a kiváló alkotókat és munkáikat, akik példaként szolgálnak egy-egy mesterség tovább éltetésében, olyan tárgyakat hoznak létre, melyek a hagyományos technikák alkalmazásával napjainkban is használhatók. A fejezetekhez irodalomjegyzék is kapcsolódik, mely a terület általános és alapanyagok szerint válogatott, széleskörű szakirodalmi áttekintését adja. Kiadványunk a Nemzeti Kulturális Alapprogram Népművészeti Kollégiumának támogatásával, a Hagyományok Háza gondozásában jelent meg. Megrendelhető a www.hagyomanyokhaza.hu weboldalon és a 201-4492-es telefonszámon. Beszprémy Katalin sorozatszerkesztő

A Duna Menti Folklórfesztivál Közalapítvány és a Muharay Elemér Népmvészeti Szövetség pályázatot hirdet a Duna Menti Folklórfesztiválon (. július -.) való részvételre A pályázaton hazai és határon túli magyar együttesek vehetnek részt. A fesztiválon bemutatandó a saját település /régió néptánchagyománya (szvit formában) vagy népszokás-feldolgozás. A műsoridő: 12 perc, falusi vendégségben: 30 perc, gálaműsorban: 5-8 perc (nem szerepelhet a műsorban önálló zenekari mű vagy énekes szólista) Létszám: zenekarral együtt: 36 fő A részvételre nevezni lehet az együttes 12 perces műsorát bemutató videokazetta beküldésével. Kérjük, hogy mellékeljék a műsor leírását, melyben feltüntetik a bemutatott anyag forrását. Határidő: 2005. május 1. A zsűri a beküldött anyagok alapján választja ki azt a 4-6 együttest, mely a fesztiválra meghívást kap. Az együttes részvételének költségeit (utazás – határon túli együtteseknek országhatártól –, étkezés, szállás, zenekar) megtérítjük. Beküldendő: Babits Mihály Művelődési Ház – Matókné Kapási Júlia, 7100 Szekszárd, Szent István tér 10.

9

Profile for folkMAGazin

folkMAGazin 2005/2  

A TARTALOMBÓL: Kelemen László: Palota és kunyhó; Sándor Ildikó: Endrődi Péter – Lármafa; Kóka Rozália: Egy népdal-monográfia születése; Kele...

folkMAGazin 2005/2  

A TARTALOMBÓL: Kelemen László: Palota és kunyhó; Sándor Ildikó: Endrődi Péter – Lármafa; Kóka Rozália: Egy népdal-monográfia születése; Kele...

Advertisement