Page 8

Megjelent a Magyar Citerás Antológia II. A sorozat első részének megjelenéséről szóló híradás a következő szavakkal indult: „Ahhoz, hogy egy értékes dallam mindenkihez eljusson hivatalosan kiadott hanghordozón vagy lejegyzett formában, igen hosszú utat kell végigjárnia, a gyűjtés-feldolgozáspublikálás mindhárom lépcsőfokát. Az utolsó kettő a legnehezebb. Ez a két lépés a táncházmozgalom mai feladatai közül talán a legfontosabb, így lesz a helyszíni gyűjtésből mindenki számára hozzáférhető és használható közkincs – legyen az táncházi muzsikus vagy zenetudós –, amely hozzásegíthet minket a folklór folyamatának teljesebb megértéséhez.” Azóta eltelt egy szűk esztendő és e néhány sor mit sem vesztett aktualitásából. Bár születnek újabb és újabb munkák, aligha mondhatjuk, hogy tennivalóink végére értünk. A kultúra területén igazán üdvös, ha egy kezdeményezés nem csupán hirtelen fellobbanó lángnak bizonyul, hanem hoszszú, következetes és felelősségteljes munkává növi ki magát. Ezért öröm hírt adni ar-

ról, hogy a Magyar Citerás Antológia immár sorozattá terebélyesedik. Néhány gondolatot felidézek az eredeti célkitűzések közül: hangzó mellékletként illeszkedjen az új, három kötetesre tervezett citerás tankönyvhöz; szolgáljon tananyagként a zene- és művészeti iskolák számára; a teljes Kárpát-medencét felölelő, eredeti citeramuzsikát tartalmazó válogatást adjon közre. Emellett fontosnak tartjuk a megfelelő előadásmódot (tiszta hangolás, pontos játék, kettősfogás – tercelés – mellőzése), a stílus értékelését (régi stílusú dallamok kiemelése, népies műdalok és nóták mellőzése), valamint a tájegységekre jellemző dallamanyag mellett eddig kiadatlan citerás dallamok, különleges, ritka vagy egyedi játéktechnikák bemutatását. Mindezt szakmai igényű forrásfeldolgozással. Ezen célokat szem előtt tartva készült a Balogh Sándor és Bolya Mátyás által szerkesztett második rész is, melyben az MTA Zenetudományi Intézet Népzenei Archívu-

mának anyaga kiegészül több tájegység és megye dallamaival (Borsod megye, Hajdúság, Moldva) és más gyűjtők gyűjtéseivel is (Várnai Ferenc, Bencze Lászlóné, Mező Judit, Balogh Sándor). A kiadás teendőit többen is vállalták, így az MTA ZTI és a Flaccus Kiadó mellett az Óbudai Népzenei Iskola és a DialekTon Népzenei Kiadó nevét is olvashatjuk a borítón. A második rész néhány különlegességgel is szolgál: Várnai Ferenc gyűjtése a dunántúli „kapkodós” játékmódot mutatja be és helyet kaptak a lemezen Kodály Zoltán 1916-ban készült, híres nagyszalontai felvételei is. A kiadvány méltán számíthat nagy érdeklődésre, hiszen a citera országosan elterjedt és népszerű hangszer. Egyfajta üzenet a XX. század utolsó évtizedeiből, amikor még nyomokban létezett az a paraszti kultúra, amely megőrizte egy mára már eltűnt világ hangjait. Ezt a hagyatékot most a fiatalokra bízzuk. Bár sosem találkozhattak e dallamok öreg előadóival, a lemez mégis lehetőséget teremt a „találkozásra”. Bolya Mátyás

Csizma és frakk – Fonó Zenekar: Túlparton sítóval, a Tót nótával, a Katonanótával vagy Nem lehet nem felfigyelni arra a kulturális Café Momus, 2005. január 28. trendre, mely az elmúlt években egyre naéppen a Menyasszony-búcsúztatóval. A Duókat Gombai Tamás és Szabadi Vilmos gyobb teret hódít. Nevezetesen a nép-, és műTúlparton – Other Side adja elő korrektül. A miniatűr remekek jól zenének egy platformon való megjelenítéSzabadi Vilmos kapcsolódnak az előzményekhez, de egészésére. Az elképzelés persze gazdasági haszonGulyás Márta ben mégiscsak kilógnak az egyébként ügyesen nal is járhat, hiszen egyetlen „projektre” két, Fonó Zenekar szerkesztett, változatos és nagyon hangulatohomlokegyenest ellenkező hallgatóságot lehet Hungaroton HCD  san előadott zenék sorából. Mint ahogy kimegnyerni. Egy színpadon (legutóbb éppen a Zeneakadémia színpadán) áll ilyenkor a folklorista és a klasszikus lóg az összeállításból – nem tematikai értelemben, hanem akusztikaneveltetésű muzsikus. A gyökerektől a végtermékig, a parasztzenétől a ilag – az I. és II. Rapszódia is. S nem feltétlenül azért, mert a stilizált népzenei világ itt kerül a legmesszebbre – ez korántsem biztos –, magas kultúráig terjed a képzeletbeli ív. Megmutatják az „eredetit” és annak kvintesszenciáját. Az ötlet első hanem, mert a zongora és a hozzá kapcsolódó akusztikai emlékeink pillanatban nem is látszik rossznak. Gyakorlatilag „ex has” kiválogat- nem egyeztethetők össze a cimbalmos, hegedűs, brácsás, dudás, furuható bármely Bartók- vagy Kodály-mű, hogy párhuzamba állítódjék lyás, énekes előzményekkel. a népzenei eredettel. Legyen az zenekari- vagy zongorakompozíció, Pedig Szabadi és Gulyás előadása igazán kifogástalan. Érzelemdús, rapszódia vagy kórusmű. A forrás, az ősi gesztusrendszer, a hangvétel határozott elképzelésekkel felépített, pontos interpretációt hallhatunk. Csak éppen egy másik világból. Vagy – ahogyan a lemez címe mondmind-mind könnyen bizonyítható, jól hallható, példázható. A Fonó Zenekar, Szabadi Vilmos és Gulyás Márta közös lemezén Bar- ja –, a másik partról. Mert, hogy mit tekintünk túlpartnak, az csak tók Duói, illetve két hegedű-zongora Rapszódiája áll párhuzamban a szemlélődő földrajzi pozíciójának függvénye. az autentikus népzenével, dallamvariánsokkal. Összeállításukban Mit csináljunk? Itt van egy szimpatikus lemez, mely hangulatos népigyekeznek megmutatni a Kárpát-medencében élő népek hangszervir- zenéket és klasszikus műzenéket tartalmaz. Külön-külön mindegyik tuózainak játékbeli különbségeit, variációit is. Erdélyi és szlovák tánc- tetszik, de számomra az összetevők együttesen nem alkotnak új elegyet. (Tóth Péter – www.momus.hu) zenék, ruszin és román hegedűjáték-technikák váltakoznak a Páro-

Néptáncosok, néptánccsoportok és bármely táncműfajt kedvelők! Különböző táncokhoz készítünk méretre is: ni illetve férfi puha- és keményszárú csizmát menyecske csizmát • néptánc bakancsot • karaktercipt Műhelyünk címe: 8300 Tapolca, Sümegi út 20. (a gimnázium mellett) Telefon: 06-87/321-304; mobil: 06-30/286-9517, 06-30/224-2105 TANKA TAMÁS és BÁRÁNY SZILVESZTER Népi Iparművészek, a Népművészet Ifjú Mesterei

Modelljeink megtekinthetők és megrendelhetők, árlistánk és méretlapunk letölthető a honlapunkról: www.tankabarany.hu

8

Profile for folkMAGazin

folkMAGazin 2005/2  

A TARTALOMBÓL: Kelemen László: Palota és kunyhó; Sándor Ildikó: Endrődi Péter – Lármafa; Kóka Rozália: Egy népdal-monográfia születése; Kele...

folkMAGazin 2005/2  

A TARTALOMBÓL: Kelemen László: Palota és kunyhó; Sándor Ildikó: Endrődi Péter – Lármafa; Kóka Rozália: Egy népdal-monográfia születése; Kele...

Advertisement