__MAIN_TEXT__

Page 3

A TARTALOMBÓL: 4. Az Ifjúforrás Venezuelában Szigetvári József 6. III. CIOFF World Folkloriada Héra Éva 7. Folk-szerda Debrecenben Krakkó Ákos 8. Varga Gyulára emlékezem Falvay Károly 10. Az ÖRÖKSÉG közgyűlése Szigetvári József 12. Tanulmányúton a Felvidéken Sereg Mátyásné, Gulyás Antalné 13. Advent a Hargitával Záhonyi András 14. Gyűjtések a Jászságban Kocsán László 16. Könyv a jászok viseletéről H. Bathó Edit 20. Somoskai Faluhét – II. rész Bolya Mátyás 22. FOTÓGALÉRIA Avar Panni 27. SMS folklór?! Darmos István 28. Beszélgetés Palya Beával Sándor Ildikó 30. Egy víg este Gyulafirátóton Kóka Rozália

FARSANGOLÁS Apai nagyapám azon mondása, miszerint nem az a fontos, hogy ki beszél, hanem mit mond, a farsang idejére mindig érvényét veszítette. Ilyenkor keresztülléphetett előtte a „tyúk”, s még hangosan kukorékolhatott is, ha kedve úgy tartotta. Az idő az orvos, mondogatta a keserű kapadohánytól sercintve szellős fogai közül az aranyló kőporral felszórt ház földjére. Jön a tavasz, az majd kigyógyítja a farsangi fonákságokat! A családokban majd újból a „kakas” kukorékol, a pörgekalapok is visszakerülnek a férfiak fejére, s végre megszabadulnak a szalagjuk mögé felszúrt kormos tollseprűktől is. A vidámságtól is duzzadó menyecskék farsang idején még attól sem szisszennek fel, ha a hozományba kapott zöldterítős vetett ágyaikat igazítva, valamelyik hímzett párna alatt egy hibernált mezei siklót találnak, tudják, a hívatlan vendég nem kívánja ingyen szállását, tavasszal vedlett bőrével fizet, amit a gyerekek majd bevisznek az iskolába Bicsok tanár úrnak, hogy helyezze üveg alá, a többi mellé... Lyukas pléhfazekak, kútágasokról leakasztott láncos itatóvedrek, repedt fűzfateknők veszett kereplése élénkíti a szunnyadni készülő farsangi estéket. Most is hallom a macskamézet csurgató szilvafákkal szegett házunk felé érkező „fársángosok” zaját. Lehettek nyolcan-tízen, nők, férfiak vegyesen, a fiatalabbja rongycafatokba öltözve, nyakukban lógó, halványsárgán világító istállólámpával, derekukkal a gyalogszán rúdjához istrángozva vonszolták az eplényfán álló, nyársakba kapaszkodó hangos társaikat, akik torkuk szakadtából fújták az éneket, rikoltották rögtönzött gyermekijesztő rigmusaikat. Kormos arcukat a párától könnyező ajtónk ablakszemére tapasztották, karjukkal ijesztő kelepelésbe kezdtek,

32. Halmos Béla „Icsán”-ról – IV. rész K. Tóth László

mint a fekete varjak disznóvágáskor a kert végében belet húroló öregasszonyok felett. Még mielőtt a kegyetlen zörgetéstől leszakadt volna ajtónk kilincse, anyám beengedte a „messzi tájról érkező, kifáradt, kiéhezett, héthatáron üldözött idegen szállókként” bekéredzkedőket. Aznap délután sütött, még illatozó csörögével rakott tállal a kezében fogadta a fársángosokat, nyomában apám igyekezett levegőhöz juttatni a kukoricacsutka-véggel ledugaszolt szilva- és mézeltpálinkás üvegeket, de a „vidám megszállók” egyikből sem voltak hajlandók fogyasztani, amíg a ház asszonyát hajadon fővel, leeresztett konttyal, fehér pendelyesen nem szánkóztatják meg! Hangos viháncolás közepette vetkőztették anyámat, majd a termetes molnár szomszédunk hirtelen ölbe kapta, és meg sem állt vele az udvar közepéig, ahol ráültette a gyalogszánra, és nagy derendóciával mindahányan a Máté-kútjáig siklottak. A kútból vizet merítettek, anyámat megmosdatták, hogy a vizes arcára jobban tapadjon a korom... Visszafelé, a meredeken már ő húzta a szánt, hogy meg ne fázzon, a többiek meg kézbeli szerszámaikat csapkodva kísérték. Rövid vendégeskedésük után szüleimet is beöltöztették, hogy együtt indulhassanak a következő házhoz. Így folytatódott hajnalig. Akkorra már az egész falu a feje tetejére állt, még az öreg anyajuhok is gyanúsnak vélték magukon az irhát... Ha nem lenne tükör, akkor reggelente nem látnánk, hogy kormosak vagyunk, mondta az egybegyűlteknek egy forrószegi farsangoló asszony, aki azt is megfigyelte, hogy a hitetlen éjjeli bakter a farsang ideje alatt zavarodottságában olykor a református parókia szalmakazlai előtt is keresztet vetett... Széki Soós János Advent a Hargitával (13. o.) fotó: Fuchs Lehel

35. Árendás Péter, a sokoldalú brácsás Abkarovits Endre 40. Két bordósípos dudák Európában Kozák József 42. Hanganyagok digitalizálása III. ifj. Vitányi Iván 46. Sue Foy angol nyelvű ismertetője

Címlap: Urálás (Lujzikalugar, 1992) – Csoma Gergely felvétele

3

Profile for folkMAGazin

folkMAGazin 2005/1  

A TARTALOMBÓL: Széki Soós János: Farsangolás; Szigetvári József: Az Ifjúforrás Venezuelában; Héra Éva: III. CIOFF World Folkloriada; Krakkó...

folkMAGazin 2005/1  

A TARTALOMBÓL: Széki Soós János: Farsangolás; Szigetvári József: Az Ifjúforrás Venezuelában; Héra Éva: III. CIOFF World Folkloriada; Krakkó...

Advertisement