__MAIN_TEXT__

Page 27

SMS folklór?! Már a cím is ellentmondásos, hiszen mekkora távolságra van egymástól a folklór hagyományos korszaka, és napjaink modern, szöveges üzeneteit továbbító berendezéseinek világa. Mégis van valamiféle kapcsolódási pont a két dolog között. December utolsó és január első napjaiban számtalan újévi jókívánság száll a drótok nélküli hálózatokon, távolságot, határokat nem ismerve. Felmerül a kérdés, hogy ezek az üzenetek a folklórhoz tartoznak-e? Legkönnyebb rávágni gondolkodás nélkül, hogy nem, hiszen a folklór a hagyományos kultúrában élő emberek szellemi műveltsége, itt pedig már nem erről van szó. A hagyományos kultúra eltűnt, határainkon belül csupán annak töredékei, egyes elemei maradtak meg a mai napig, a határon túli magyarságnál is egyre fogy az az erő, amellyel még markolva kapaszkodik az ember örökül kapott kultúrája gyöngyszemeibe. De a szövegeket olvasgatva – én is számolatlanul kaptam a jókívánságokat –, feltűnik az ilyen-olyan, jobb és rosszabb versikék között egy-egy valódi gyöngyszem, amelyeket ötven, száz, százötven évvel ezelőtt élő eleink kiáltottak egymásra az alacsony ajtófélfa alatt meghajolva, a pattogó tűztől meleg házba lépve. Csakhogy ezek nem egyszerű jókívánságok voltak. Sokkal inkább varázsszövegek, kihasználva az ősemberek által már feltalált analóg mágia erejét. A barlangok festményei árulkodnak arról, hogy az ember a vadászatra indulva felrajzolta a falra, miként fogja elejteni zsákmányát, majd kiment a barlangból, és vadászott úgy, ahogy azt előzetesen varázsolta. Az újévi köszöntő-szövegekben felsoroltak minden olyat – bort, árpát, búzát, disznót, tyúkot –, ami egy-egy család életkörülményeit, lehetőségeit meghatározta, azzal a varázslatos célzattal, hogy mindezek bőségben legyenek a következő esztendőben. Akivel nem voltak jóban, oda nem köszöntek be aznap, s nem játszották a mágikus rituálékat. Akit kifelejtettek vagy kihagytak a sorból, az megharagudott, megsértődött, hiszen elvárta a segítséget a másiktól abban a kultúrában, ahol még közösségi létben éltek az emberek, s a mágikus szövegekkel való beköszönés jelentése még a segítő mágián is túlmutatott. Hordozta magában azt, hogy egy családba, egy közösségbe tartozunk, számítunk, számíthatunk egymásra, segítjük egymást, s közösségünkön belül másoktól is elvárjuk a segítséget.

Az SMS-ben küldött szövegek közül a legtöbb inkább – a mára szintén kissé divatjamúlt – emlékkönyvek versikéit idézi, főként humoros vagy erotikus tartalommal. Ezek az újévköszöntő szövegecskék nem jelentenek többet annál, hogy gondolunk rád, eszünkbe jutsz ilyenkor, amikor fel kell sorolni, hogy ki mindenkinek kell eszünkbe jutni. Minden vers végén ott a „Boldog új évet!”, amely mondatocskában végül is megtalálható az ősi szövegek túlegyszerűsített leképezése, de már nincs benne az ősi varázserő. Sajnos a régi szövegek maroktelefon-kijelzőn megjelenő lenyomataiból ez hiányzik, hiszen ily módon kiemelve, átültetve, töredékben küldözgetve bizony sok összetevője sérül annak a bizonyos mágikus rituálénak. Talán a legfontosabb, hogy nem vagyunk jelen egymásnál, a közösségi létünk megváltozott, ezzel gyengébbek is lettünk. A másik hiányzó összetevője pedig az, hogy nem a leírt szövegeknek, hanem a kimondott szónak van varázsereje. Leírva, elolvasva marad újévköszöntő versike. Persze nem szeretném, ha a jövő évben nekem már nem küldenének ilyen SMS-eket a barátaim. És talán így ismét divatba jönnek egy ideig e szép, régi tartalmat hordozó szövegek a többiek mellett, s ez valamiféle túlélési mechanizmusa lehet a szokásokhoz kapcsolódó folklóralkotásoknak. Talán még a kulturális antropológia kutatói is felfigyelnek e jelenségre, összegyűjtik a szövegeket, s elválasztják a giccset az értéket hordozótól. S ki tudja, e technikai fejlődésben hány évig marad ez a fajta SMS divatban. Lehet, hogy gyermekeink felnőve komputerekből böngészik majd elő az anyáik, apáik által küldözgetett sorokat, régiségekre vadászva. A mi világunkban viszont ez van, SMS folklór. Én is várni fogom a következő év fordulóján, s küldök én is, szépeket, régieket, apámtól tanultakat. Álljon itt két ilyen gyöngyszem! „Új év reggelére szépen virradjatok, Az első órában örömhöz jussatok, S ti kik e háznak lakosai vagytok, Az Úr Jézus áldása maradjon rajtatok!” „Kolbász alatt nyögjön a vén kakasülő, Bőséggel teremjen búza, málé, szőlő, Tiszta jó szívemből kívánom ezeket, Adjon a jó Isten boldog ünnepeket!”

Felvételi a váci zeneiskolába A váci Pikéthy Tibor Zeneművészeti Szakközépiskola szeretettel várja többek között a népzenei szakra felvételizőket 2005. február 21-én és március 9-én 10 órakor. A jelentkezési lap és a felvételi követelmények letölthetők az iskola honlapjáról: pikethy.uw.hu A felvételi vizsgán a növendék főtárgy meghallgatáson, szolfézs írásbelin és szóbelin, rövid elbeszélgetésen, valamint egy rövid közismereti felmérésen vesz részt, melynek keretében magyar nyelvből kap egy írásbeli feladatot, és matematikából néhány számítási feladatot. A felvételi vizsgát két időpontban tartjuk, de elég az egyikre eljönni. Javasoljuk azonban az első időpontot (február 17.), mert ha valami oknál fogva nem sikerül az első felvételi vizsga, a második alkalommal van még pótlási, ill. javítási lehetőség. Iskolánk a zeneművészet négy alapterüle-

tén belül egyházzenei, klasszikus zenei, jazz és népzenei szakokra hirdet felvételt. Népzenei szakok: hegedű (Blaskó Csaba, Salamon Beáta); klarinét, tárogató, brácsa, bőgő, cselló, ütőgardon (Blaskó Csaba); citera, furulya, duda (Szabó Kátoly); tambura, koboz, tekerőlant (Eredics Gábor); cimbalom (Balogh Kálmán), népi ének (Papp Ágnes, Czidráné Bodza Klára) A tanszakok érettségi utáni szakképzésként (ún. szakmai tagozatként) is indulnak, amely 3 éves. Az érettségit adó nappali szakközépiskolai képzés iskolánkban 5 éves. A 12. évfolyam végén a diákok 5 tárgyas

Darmos István érettségit tesznek, majd ezt követően a 13. évfolyam végén tehetnek az OKJ szerinti szakmai vizsgát. Tehát az a növendék is meg tudja szerezni érettségi bizonyítványát, aki nem tud valamilyen okból zenei pályán maradni (mivel az érettségi nem tartalmaz szakmai tárgyat). Ám a diákoknak lehetőségük van arra, hogy már a 12. évfolyam végén felvételizzenek felsőoktatási intézménybe! Iskolánk viszonylag kicsi (110-120 fős) közösség, melyben a családias légkör és a viszonylag könnyen ellenőrizhető létszám segítség ahhoz, hogy sok, a mai világban fellépő káros jelenséget sikerrel leküzdhessünk. E munkában iskolapszichológus is segít, de sokat jelent Vác kisváros volta is, valamint az a lehetőség, hogy mindenkit el tudunk helyeztetni kollégiumban. Információ: (27) 317-180

27

Profile for folkMAGazin

folkMAGazin 2005/1  

A TARTALOMBÓL: Széki Soós János: Farsangolás; Szigetvári József: Az Ifjúforrás Venezuelában; Héra Éva: III. CIOFF World Folkloriada; Krakkó...

folkMAGazin 2005/1  

A TARTALOMBÓL: Széki Soós János: Farsangolás; Szigetvári József: Az Ifjúforrás Venezuelában; Héra Éva: III. CIOFF World Folkloriada; Krakkó...

Advertisement