__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 19

Újabb Erdély-albumok Váradi Péter Pál erdélyi származású, de Veszprémben élő fotóművész 1989 óta jelenteti meg erdélyi témájú fotóalbumait. Az első felvételek még a Ceauşescu-rezsim idején készültek, s kezdetben átlagosan egy kötet jelent meg évente. Amióta viszont néhány éve a könyvek szövegét író feleségével, Lőwey Lillával megalapították a PéterPál Kiadót, már évi két kötetre is lehetőség nyílik. A szerzők célja kezdettől fogva Erdély magyarok lakta vidékeinek bemutatása, többek között földrajzi, történelmi, műemléki szempontból. Minden kötetben nagy szerepet kap a hagyományos falusi élet, a népszokások leírása és képi illusztrációja. A sorozat 1989 és 1991 között három, Kalotaszeget bemutató albummal kezdődött, s ezt több, a mai Hargita megye kistájainak szentelt kötet követte. Könyveik egyik ismertetőjüktől később a „honismereti albumok” elnevezést kapták, amely meghatározást mára a szerzők is elfogadták, és szívesen használják. A honismereti albumok mellett irodalmi albumokat is kiadtak (Ősz a havason, Tél a havason), amelyekben minden képet egy szép vers kísér. Amikor Hargita megye ismertetésének a végére értek, a mai Kovászna megye, az egykori Háromszék tájegységeibe kezdtek bele. Ennek most jelenik meg a második kötete, amely Kovászna város környékével foglalkozik. Kovászna megye után majd Maros megye következik, s ezzel teljessé válik a tömbmagyarság lakta vidékek bemutatása. Időközben kiderült, hogy nemcsak a kistájakat ismertető, magyar nyelvű kötetekre mutatkozik jelentős igény, hanem a nagyobb régiókat bemutató, többnyelvű kiadványokra is. Így 2002-ben jelentették meg az Erdély – Siebenbürgen – Transylvania című munkát, amely olyan sikeresnek bizonyult, hogy egy éven belül a második kiadásra is sor került. Valószínűleg ez a siker is hozzájárult ahhoz, hogy 2004 októberében napvilágot látott egy hasonlóan reprezentatív, háromnyelvű Kalotaszeg – Képes krónika című kötet is. Ebben – a másfél évtizede készített fényképek legjobbjai mellett – az azóta folyamatosan születő újabb és újabb felvételek is megtalálhatók.

A sorozat kötetei 260–360 színes, művészi felvételt tartalmaznak. A kiadványokról és megrendelésük módjáról a kiadó www.transylvania.info.hu honlapján lehet tájékozódni, bár a könyvek a nagyobb könyvesboltokban is megvásárolhatók. A háromnyelvű Erdély- és Kalotaszeg albumok kiváló ajándékok lehetnek Erdély iránt érdeklődő külföldi ismerőseink számára, s mint egyúttal a két kötet angol szövegének fordítója, jó szívvel ajánlom ezeket olvasóink figyelmébe. Abkarovits Endre „[...] Felvételünkön szeretnénk felmutatni az autentikus népzene és Bartók művészetének dallampárhuzamai mellett a két zenei világban párhuzamosan ható hangszeres virtuozitás elemeit is. Erre az első és második rapszódiának nem csak a hegedű-, hanem zongoraszólamai is fölöttébb alkalmasak, hiszen ezek a komponista munkásságának legnehezebb darabjai közé tartoznak. A Kárpát-medencében élő népek hangszeres zenefolklórjában pedig a hangszerjátéknak, de az éneklésnek is olyan kifinomult, változatos formái alakultak ki, hogy ezek hiteles előadása szintén mély, elemző tanulmányozást és magas technikai felkészültséget igényel. A lemezünkön hallható erdélyi tánczenék, ezek szlovák párhuzamai, az új stílusú magyar dallamok előadásmódja, a dudajáték, illetve ennek hegedű-imitációja vagy a ruszin és román hegedűjáték példái mind más-más hangszerkezelési gyakorlatnak, illetve zenei stílusnak a lenyomatai. [...]

TÚLPARTON mvészi zene és népzenei gyökerek szabadi vilmos - heged • gulyás márta - zongora fonó zenekar HUNGAROTON 2004 • HCD 32297

A Bartók-művek előadásmódjánál leginkább a szerző által is kihangsúlyozott zenei-kulturális párhuzamok és kölcsönhatások felmutatása, egyáltalán, az a szemléletmód volt az irányadó, mely szerint »...a lényeges az, hogy a parasztzenének azt a szavakkal le sem írható benső karakterét vigyük át zenénkbe, sőt nem csak azt, hanem az egész paraszti muzsikálásnak, hogy úgy mondjam, a levegőjét«. [...]” Agócs Gergely (Részlet a lemez kísérőfüzetében megjelent ismertetőből.)

19

Profile for folkMAGazin

folkMAGazin 2005/1  

A TARTALOMBÓL: Széki Soós János: Farsangolás; Szigetvári József: Az Ifjúforrás Venezuelában; Héra Éva: III. CIOFF World Folkloriada; Krakkó...

folkMAGazin 2005/1  

A TARTALOMBÓL: Széki Soós János: Farsangolás; Szigetvári József: Az Ifjúforrás Venezuelában; Héra Éva: III. CIOFF World Folkloriada; Krakkó...

Advertisement