a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 14

Gyűjtések a Jászságban 1

lyében kapta meg, aki először szintén meglepődve arra gondolt, hogy talán az úgynevezett „selyemcsárdásról” lehet szó. Az átnézés során derült ki, hogy Misi bácsi jól emlékezett (Köszönjük!), és a gyűjtésen a madocsai zenekar valóban jász verbunkost húz, a dallamokat kétszer feljátszva egymás után. A felvételt (898. sz. szalag) 1959. március 14-én készítette Kiss Lajos, Madocsán. A gyűjtésen Szintai István és zenekara muzsikál, akik a muzsikálás után a következőket közlik: – – – – –

A

tisztelt olvasó nem is olyan régen több részen keresztül követhette nyomon a jász verbunk utáni kutatásaim eredményeit. Sok történeti tényt lehetne még leírni a verbunkkal kapcsolatban, de engedjék meg nekem, hogy a történeti leírások helyett a legutóbbi, közérdeklődésre is számot tartható népzenei kutatást megosszam Önökkel. A folkMAGazin 2001 tavaszi számában (VIII. évf., 1. sz. 24-25. o.: Megjegyzések a jászsági verbunkról) az áttételesen visszahozott, feltételezhető jászsági verbunk dallamokról szóló leírás végén a következő gondolatot fogalmaztam meg: „... A rostán három olyan dallam maradt fenn, mely a jászsági verbunk újjáélesztése során zenei alapnak tekinthető, mindaddig, míg elő nem kerül valahonnan, talán egy poros gyűjtemény mélyéről az eredeti muzsika.” Ez az eredeti verbunk-muzsika került elő legnagyobb örömünkre. Ha az ember olyan néprajzi területet, azon belül olyan táncokat választ magának, mely alig, vagy egyáltalán nincs a köztudatban, akkor fel kell készülnie arra, hogy lesznek akik segítik, és lesznek, akik megkérdőjelezik elért eredményeit. Számomra azok a fontosak, akik segítettek a munkában. Az egyik ilyen segítőember Szabadi Misi bácsi, akinek sok eltelt esztendő gyűjtései vannak elraktározva a fejében. Egyik beszélgetésünk során említettem neki, hogy szülőföldem, a Jászság táncaival, azon belül is a verbunkkal foglalkozom mélyebben, és szeretném újra élővé tenni, környezetébe visszahelyezni ezt a táncot. Ahogy meséltem neki dolgaimat, egyszer csak elgondolkodva jegyezte meg, hogy rémlik neki, mintha a régi madocsai zenekar az egyik népzenei gyűjtésen játszana jász verbunkost. Mondanom sem kell, ez egy kicsit meglepett. Elmondtam ezt Pál Mihály prímásnak, aki ezen a vonalon indult el 2004 tavaszán a MTA Zenetudományi Intézetébe segítséget kérni, a madocsai gyűjtés átnézésére. A segítséget Németh István szemé2

14

Jász verbunkost játszotta Szintai István és zenekara. Ki tanította a bandát meg? Apámtól és a nagybátyámtól tanultam. Azok hol tanulták? Azok dunapataji Faragó Sándor nevű prímástól.

Pál Mihály a következőképpen jellemzi a verbunkos dallamait: „A szerkezetileg három részes Jász verbunkos első (A) része egy szabályos, négy zenei sorból álló dallam. Ha a többi részt elhagynánk, önmagában is önálló egységet képezne. Az első fél dallam zenei anyagának jellege élesen elüt a második felétől. Az 1-2. sor egy énekelhető dallam érzetét kelti. Felépítése is az új stílusú népdaloknál gyakori A A5 formát mutat, míg a 3-4. sor melódiája hangszeres jellegű, úgy mint a verbunkos többi (B és C) részei. Ezek egyenként klasszikus értelemben vett zenei periódusok előtaggal (kérdés), utótaggal (felelet). A B és C részeket betétdallamokként lehet kezelni, mert ezek nem önálló részek, csak az adott zenei környezetben kapnak értelmet. Az utolsó (C) rész dallamának karaktere már-már az erdélyi hangszeres zene cifráira emlékeztet, ahol az nem minden esetben követi az alapdallamot. Annak ellenére, hogy a gyűjtés alkalmával a verbunkos részei kétszer egymás után ugyanabban a sorrendben hangzanak el, nem éreznénk megcsonkítva, ha ezt néha elhagynánk (mint például a kun verbunkban).” 2003-ban a Hagyományok Háza munkatársai a Jászság Táncegyüttessel összefogva megkezdték mélyrehatóan felgyűjteni a jászsági zenéket, énekeket, archív fotókat, táncokat – mindent, ami még fellelhető. Az intézmény részéről Vavrinecz András és Pallagi Pál (itt kell megemlítenem, hogy Pali maga is jászszentandrási származású), a jászsági muzsikával régóta foglalkozó Pál Mihály, a Jászság Táncegyüttes részéről jómagam és Kuli Orsolya vettünk részt különböző összetétellel a gyűjtéseken. A gyűjtések a következő területeket érintették: Jászfényszaru, Jászladány, Jászkisér, Jászszentandrás, Jászapáti. Ennek a munkának egyik összefoglaló eseménye lesz Budapesten, a Hagyományok Házában május 28-29-én tartandó „A Kárpát-medence táncos öröksége” című esemény záróprogramja, amelyen bemutatkozik a Jászság. Kocsán László 3

Profile for folkMAGazin

folkMAGazin 2005/1  

A TARTALOMBÓL: Széki Soós János: Farsangolás; Szigetvári József: Az Ifjúforrás Venezuelában; Héra Éva: III. CIOFF World Folkloriada; Krakkó...

folkMAGazin 2005/1  

A TARTALOMBÓL: Széki Soós János: Farsangolás; Szigetvári József: Az Ifjúforrás Venezuelában; Héra Éva: III. CIOFF World Folkloriada; Krakkó...

Advertisement