a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 19

Etnofon Folkturizmus Program

A HÉT SZABAD NÉPMŰVÉSZET A Kárpát-medence kincsei című CD-ROM elé A 70-es évek elején, az első budapesti táncházak nyomán, egy új népművészeti mozgalom bontakozott ki Magyarországon, mely rövidesen határainkon túl is felkeltette az érdeklődést a Kárpát-medence autentikus népi kultúrája iránt. Ezt a jelenséget a művelődés és az igényes szórakozás „magyar modell”-jeként is emlegetik világszerte. Hosszan tartó sikere mára még a kétkedőket is meggyőzte arról, hogy a hagyományos népi műveltség számos eleme ma is használható. A HÉT SZABAD NÉPMŰVÉSZET elemei (a tánc, a zene, a jeles napi szokások, a kézművesség, az építészet, a terített asztal művészete és a természet ismerete, szeretete, védelme) a hagyományos kultúrák rohamos átalakulása és pusztulása ellenére, a modern nagyvárosi ember életében is egyre fontosabb szerepet tölthetnek be. (...) Úgy érezzük, hogy eme hungaricumok kulturális és turisztikai jelentőségét, illetve vonzerejét az idegenforgalom idáig nem ismerte fel. Ezért az Etnofon, mely kiadványaival 1992 óta az itt élő népek folklórját igyekszik népszerűsíteni, FOLKTURIZMUS néven egy olyan kulturális turisztikai program elindítását kezdeményezi, mely elsősorban ezekre az értékekre fókuszál. Első lépésként létrehoztuk ezt a CD-ROM változatban is megjelenő elektronikus portált, mely segítségével minden érdeklődő saját kedve, igénye és ízlése szerint tervezheti meg útját. Akár társasággal, akár egyedül kerekedik fel, célszerű egy-egy kiemelt népművészeti rendezvényhez mindig valamilyen múzeumlátogatást, tanfolyamot, táncházat, tábort, vásárt, vagy zenei, esetleg gasztronómiai eseményt hozzákapcsolnia. (Kiss Ferenc) etnofon records • eft  • www.hungaricus.hu

Kárpátalja népzenéje és táncos hagyományai Kiss Ferenc és Stoller Antal gyűjtése Etnofon Digitális Népmvészeti Gyjtemény I. Válogatásunkkal egy olyan általánosan használható, többfunkciós multimédiás sorozatot szándékozunk elindítani, melyet a Sulinet program és az Internet adta egyéb lehetőségek révén jól használhatnak az általános iskolák és az örvendetesen szaporodó népzenei és művészeti iskolák is. Az óvónőképzésben, illetve a felsőoktatás számos területén is hiánypótló segédanyag lehet. Reméljük, hogy CD-ROM formátumú kiadványunk a határon kívül élő magyarsághoz is eljut, így az erdélyi, felvidéki, kárpátaljai és vajdasági oktatási intézmények is haszonnal forgathatják, valamint az amatőr és profi néptánc együttesek úgyszintén. Mindezek mellett a népzene, néptánc, s általában a népi műveltség iránt érdeklődő laikus (táncházas) közönség igényeinek, s az iskolán kívüli ismeretterjesztés céljainak is igyekszünk megfelelni. Ezért a technikai kivitelezésben a logikus, gyors és célirányos kezelhetőségre törekedtünk. Terveink szerint a digitális sorozat a történelmi Magyarország nagy magyar néprajzi tájainak népzenei és táncos hagyományait tárná fel. Elsőként azért választottuk Kárpátalját, mert ehhez a források felkutatását, válogatását, szerkesztését már évekkel ezelőtt elkezdtük, másrészt erről a tájról eddig nagyon keveset publikáltak (négy történelmi vármegyénk: Bereg, Ugocsa, Ung és Máramaros részei estek ide). Így vállalkozásunk ebből a szempontból is hiánypótlónak ígérkezik. Kiss Ferenc etnofon népzenei kiadó • edngy  •  levélcím: h- budapest, falk miksa u. . telefon: (.) -; fax: (.) - e-mail: order@etnofon.hu • web: www.etnofon.hu

19

Profile for folkMAGazin

folkMAGazin 2004/4  

A TARTALOMBÓL: K. Tóth László: A Kaláka kétszeres jubileuma; XVIII. Mesterségek Ünnepe; Abkarovits Endre: Népművészet az egri várban; Nyulas...

folkMAGazin 2004/4  

A TARTALOMBÓL: K. Tóth László: A Kaláka kétszeres jubileuma; XVIII. Mesterségek Ünnepe; Abkarovits Endre: Népművészet az egri várban; Nyulas...

Advertisement