Page 23

„Kende” néprajzi képeslap-sorozat Az ötletgazda országos hálózatban szeretné megoldani a kiadást Mint a jó mag szétszóródunk, mint a szent kéve megoldódunk. De nem hullunk pusztulásra: Szétszóródunk újulásra. Újulásra, új vetésre. (Sinka István: A búcsú-szertartás ritmusai)

Őseink iránti tisztelet, hűség és az általuk képviselt emberi tartás iránti csodálat keltette életre ezt a sorozatot. Szeretném, ha ezek az életképek használatba kerülnének. Ajándékként elküldve, majd lakásainkat díszítve, megélt vagy elmesélt régi szép emlékeket felidézve erősítené bennünk identitásunkat. Emlékeztessenek bennünket arra, hogy van mit továbbadnunk az utókor számára. Őseim hajdúkatonák voltak, majd a nemesi kiváltságok elvesztése után gulyások és népzenészek lettek.

A gyűjtés kapcsán több vidéki múzeumban, helytörténeti gyűjteményben is megfordultam. Azt tapasztaltam, hogy nagyon szűkös az „eklézsia”. Saját kiadványok szinte nincsenek, vagy ha van, az is kevés. Kitaláltam egy képeslap-sorozatot, ami részben megoldhatja ezt a problémát. Ahhoz, hogy a múzeum vagy gyűjtemény belépjen a sorozatba, csupán egyetlen fotóra van szükség. Ez témáját tekintve legyen a településre jellemző néprajzi kép, 1950 előtti és nem publikált. Erről a fotóról 500 db képeslap készül, amiből a megrendelő 300 darabot kap, illetve még tíz település lapjaiból 20-20 darabot. A sorozatba belépők rögtön 11-féle képeslappal rendelkeznek, ami már választéknak nevezhető, s ezáltal eladhatóságuk is megnő, ugyanakkor így egymást is reklámozzák a különböző kiállítóhelyek.

Kádár Ferenc és Kádár Zsigmond Országos Mezőgazdasági Kiállítás, Budapest, 1944.

A családom tagjai Dévaványán és környékén több generáción keresztül elismert népzenészek voltak. Dédapám, néhai Kádár Ferenc 1957-ben az elsők között kapta meg a Népművészet Mestere címet. Sajnos, én nem örököltem ezt a tehetséget, hogy tovább folytassam e családi tradíciót. Úgy látszik, az Égiek mást szántak nekem. Életem felét – azaz másfél évtizedet – azzal töltöttem, hogy összegyűjtsem a róla készült fotókat, publikációkat és zenei felvételeket. 2002-ben hangfelvételeiből CD-lemezt és kazettát jelentettünk meg Havasréti Pali barátommal és a Téka Alapítvánnyal közösen. Ez szolgált apropóul egy képeslap – Dédapám, 1938-ból – megjelentetéséhez, ami azóta a „Kende” néprajzi képeslap-sorozat első tagja lett.

A sorozatban résztvevők önköltségi áron jutnak hozzá a lapokhoz. Az 500 darab ára 13.000 Ft,-, azaz 26 Ft,-/db. Nem a haszonszerzés motivál, hanem az, hogy minél többen hozzájuthassanak e lapokhoz, s ez megmozgasson valamit az emberekben. A képeslap hátoldalán olvasható a megrendelő címe és elérhetőségei, ezen kívül a kép témája, a település neve, a fotó készítésének évszáma, a tájegység és a megye neve. A képeslapok megfelelnek az európai szabványnak: mindegyik vonalkóddal ellátott, s a magyar szöveg mellett angol és német felirat is olvasható rajtuk. Békés megyében eddig 24 település 36 lapja készült el. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében még csak két települést tudtam megkeresni az ajánlatommal, mindketten éltek a lehető-

Kádár Gyula számadó gulyás Nagy-Sárrét, Dévaványa, Békés m., 1938.

séggel. Szeretném a sorozatot tovább bővíteni – hiszen országos hálózatra terveztem –, ezért más megyékből is várom a csatlakozni vágyókat! Vannak olyan települések, ahol nincs se múzeum, se helytörténeti gyűjtemény, amely kiadhatná a képeslapot, így ott olyan emberek segítenek, akiknek fontos a kisebb-nagyobb közösségük múltja és jövője. Alapítványok, egyesületek, más szervezetek vagy akár magánszemélyek jelentkezését is várom. Padlásainkat a régiségkereskedők már rég letakarították, így nem sok tárgyi emlék maradt. A nagymamák sublótfiókjaiban még ott lapulhatnak őseink arcképei, fotón őrzött családtörténeteink, egy szelet a múltunkból. Ha a család tárgyi emlékei már hiányosak, vagy nincsenek is, ezek a képek is képviselhetnek, képviselnek egyfajta örökséget. Nagyon fontos, hogy e fotók a nagyszülők temetését követő másnap ne végezzék az udvar közepén meggyújtott „feleslegessé vált kacatok, ócskaságok” között! Hiszem, hogy aki ezekből a lapokból vásárol, vagy netalán ajándékba kap, az nem vetemedik ilyesmire! Ezek a képek őseinkről, illetve rólunk szólnak, nekünk és gyermekeinknek! Kádár Ferenc Kende sorozat: www.naput.hu/kende Kiadó és terjesztő: Kádár Ferenc, 5600 Békéscsaba, Leiningen u. 7. Tel.: 06-30/367-6655

* Ugyanitt megrendelhető a Téka Alapítvány „mestereink” sorozatában megjelent Kádár Ferenc: Elszaladt az aranygulya... című CD és kazetta is.

23

Profile for folkMAGazin

folkMAGazin 2004/3  

A TARTALOMBÓL: Soós János: Valaki fogja a kezem; Darmos István: Örökségünk – Lefutott dolog?; A Magyar Dudazenekar albuma: „Burgondia utca”...

folkMAGazin 2004/3  

A TARTALOMBÓL: Soós János: Valaki fogja a kezem; Darmos István: Örökségünk – Lefutott dolog?; A Magyar Dudazenekar albuma: „Burgondia utca”...

Advertisement