Page 17

salamon beáta

magyar népzenei dallamgyjtemény Ebben a kiadványban összefoglalva kívántuk bemutatni a magyar népi hegedülés azon válogatott példáit, amelyek tükrözik a magyar nyelvterület falusi prímásainak sokszínű repertoárját, játéktechnikáját. Ez az anyag a már összegyűjtött és feldolgozott zenékhez képest csak szűk keresztmetszetet tud adni, a teljes nyelvterület részletes képének bemutatására nem vállalkozott. Ez az összegző munka az immár több mint tíz éve elkezdett Magyar Népzenei Füzetek című sorozat folytatásaként jelenik meg, és meggyőződésem szerint akkor éri el igazán a célját, ha más zenei-művészeti ágak képviselőihez is eljut. A vonós-hangszeres népzene első nagyszabású gyűjtése és lejegyzése Lajtha László nevéhez fűződik, aki mikroszkopikus pontosságú kottaképét adta a széki zenekar szövevényes, díszítésekben és sokszor nehezen értelmezhető, aszimmetrikus ritmusokban bővelkedő játékának, amely munka a hangszeres népzenekutatás egyik alapkövévé vált. Később a hetvenes évek elején a városi, „táncházas” fiatalok vonzalma a „falusi” népzene iránt azt eredményezte, hogy a gyűjtések és lejegyzések száma ugrásszerűen megnőtt, azzal az igénnyel, hogy a kottában lejegyzett játék tanulható és játszható legyen. A különböző díszítésmódokra egyszerűsített, könnyen átlátható jelrendszert alkalmaztak, a bal kéz ujjrendhasználatát és a vonózás rendjét pontosan papírra vetették. Virágvölgyi Márta 2002-ben átdolgozta és hegedülés-technikai jelölésekkel látta el Lajtha László Széki gyűjtését úgy, hogy a népzenét tanuló hegedűsök számára átláthatóbb és játszhatóbb legyen. Jelen kötetünk szintén pedagógiai céllal készült, a mára már bővülő létszámú népzenét tanítók, illetve tanulók közös munkáját szolgálja. Olyan falusi prímások játékát is tartalmazza, akiket a szerző nem csak hangfelvételeken keresztül, hanem a személyes élmények, a sok együttmuzsikálás során ismert meg. Többen nemrég távoztak el közülünk, tisztelegjen e gyűjtemény az ő emlékük előtt is. A magyar hegedűs iskola Hubay Jenő tanítási eredményeinek köszönhetően már a múlt század második felétől világhírt szerzett a magyar

zenének, szintúgy a magyar népies műzene tolmácsolói, a virtuóz cigányzenekarok. A Kárpát-medencében jelen lévő tradicionális hangszeres zenekarok, illetve a mintájukra alakult városi zenekarok képviselőinek játékára az utóbbi évtizedekben figyeltek fel bel- és külföldön egyaránt. Reményeink szerint e kötet hatékony eszköz új hívek toborzására kicsik és nagyok, muzsikusok és zenét szeretők köréből egyaránt. Gombai Tamás

17

Profile for folkMAGazin

folkMAGazin 2004/3  

A TARTALOMBÓL: Soós János: Valaki fogja a kezem; Darmos István: Örökségünk – Lefutott dolog?; A Magyar Dudazenekar albuma: „Burgondia utca”...

folkMAGazin 2004/3  

A TARTALOMBÓL: Soós János: Valaki fogja a kezem; Darmos István: Örökségünk – Lefutott dolog?; A Magyar Dudazenekar albuma: „Burgondia utca”...

Advertisement