{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 13

A

bölcs, konokul szerető Börzsöny egykoron a dudás játszótársa volt. Most újra hatalmába kerítette és megszólította régi-új cimboráját. Kitárulkozott előtte, miközben visszatartott sóhajától sokszor megremegtek mély erdőrengetegeinek dús lombozatú fái. A panasz jogát azóta sem ismeri, csak a panaszosét. A dudás az egykori cimborának, az örökkévalóság oltalmazójának elvitte és megmutatta játékszerét, ami legalább olyan titokzatos, mint a Börzsöny.

Toronyalja Istvánfi Balázs új CD-je

– Kiadó: Mixolyd Bt. – 1151 Bp., Tarpai u. 3. • Tel.: 06-30/402-8477

Megszólalt a duda, és mi odasereglettünk menyegzői díszben, s a Toronyalja vigyázta léptünket, kísérve minket ünnepélyes csendben az Oltár-kő elé, hogy tisztelegjünk az élők és holtak előtt, konok idők igaz emberei előtt, mert Istvánfi Balázs is ezt teszi, hogy a Kelenyei-laposra érve tudjunk bátran egymás szemébe nézni, majd kimért

Egy kései recenzió Fonó Zenekar: Mixtura Cultivalis Írhatnék erről a CD-ről pusztán annak okán, hogy rögtön az első számként eljátsszák az egyik legkedvesebb nótámat, de ez meglehetősen szubjektív, akár önző megközelítés lenne. Oka lehetett volna az itthoni méltatásnak a zenekar és a CD zajos franciaországi sikere, de a párizsi tapsvihar nem hallatszik el Budapestig. Ráadásul zenésznek csak műkedvelő vagyok, zenei kritikára nem mernék vállalkozni. A Fonó CD-je azonban olyan gondolatokat közvetít, amelyeket mindenképp példaértékűnek tartok, méltónak a szélesebb hazai közönség érdeklődésére.

komótossággal egyenként táncba kezdeni, s a tánc gyújtotta tűz hevében szép nótákba emelkedni. Dalban elmondani mindenkinek, hogy, Túl a vízen fénylik a tavasz, egymásba ölelkeznek a búzavetések, és sokan ülik körül a hófehér abrosszal terített asztalokat, jókat kortyolva az Árva-kút hajnalpírral keresztelt vizéből, amitől úgy érzem, mi is megbabonázódtunk. Panaszunkat, ha volt, tova döcögtette az Ördögszekér – hála jár ezért a magyar dudás Istvánfi Balázsnak. Soós János

A táncházas zenélés nagy dilemmája a hagyományhű, pontos (autentikus) zenei tolmácsolás és a változtathatóság, stilizálás, újraértelmezés kérdése. A Fonó Zenekar CD-je megad egy lehetséges, érvényes választ e tekintetben: magas színvonalú, hagyományhű, kvalitásos muzsikálást, amely képes többletjelentéseket hordozni. A művészet válogat a valóság elemeiből és azt sűrítve, a maga képére formálva adja át közönségének. A népzenei előadó törekszik a népzene autentikus (hiteles) tolmácsolására, e tekintetben tökélyre is juthat, de pusztán azzal, hogy megválogatja, mit játszik el és mit nem, milyen sorrendbe rakja a műveket, már felelősségteljes művészeti munkát végez: komponál, gondolatokat, érzelmeket közvetít. A Mixtura zenei válogatásában ott a tudatosság, a néprajzi látásmód. Nyoma sincs itt a széles körben jellemző Erdély-dominanciának, a legtöbb eljátszott dallam – a zenekar személyes kötődéseit is jelezve – a Kárpát-medence északi régiójából származik. Csaplovics János, a magyar(!) néprajzkutatás egyik legrangosabb előfutára szerint Magyarország: „Európa kitsinyben”. Ezt tükrözi a Fonó zenei válogatásában megnyilvánuló „kárpátmedenceiség”, a magyar anyag mellett hallható cigány és ruszin zene révén. A magyar néphagyomány mai tolmácsolói ritkán kezdeményeznek párbeszédet a társművészetekkel, alkotómunkájuk keretében csak elvétve fogalmazzák meg más mai művészeti ágakhoz való viszonyulásukat. Az In memoriam Bohumil Hrabal útmutató lehet e tekintetben. Azért is kedvemre való a CD utolsó száma és a Hrabalra való hivatkozás, mert mindkettőben ott az európaiság egy fajtája: a középeurópaiság. Hrabal művei és a Kárpát-medencei hagyományos zenei kultúra egyaránt ennek művészi megfogalmazódásai. (Sándor Ildikó)

13

Profile for folkMAGazin

folkMAGazin 2004/3  

A TARTALOMBÓL: Soós János: Valaki fogja a kezem; Darmos István: Örökségünk – Lefutott dolog?; A Magyar Dudazenekar albuma: „Burgondia utca”...

folkMAGazin 2004/3  

A TARTALOMBÓL: Soós János: Valaki fogja a kezem; Darmos István: Örökségünk – Lefutott dolog?; A Magyar Dudazenekar albuma: „Burgondia utca”...

Advertisement