Page 12

Egy középkori hagyomány feltámasztói Az Igriczek moldvai csángó magyar népzenét, felvidéki és középkori dallamokat játszik. A zenekar minden tagjához közel áll ezeknek a zenei stílusoknak a régies dallamvilága. A moldvai népzene a magyar kultúra ősi rétegeit hordozza magában. Ez a népcsoport elzártsága miatt zenéjében, énekeiben megőrizte a középkor lenyomatát. A középkori, a moldvai és a felvidéki népzene dallamait, ritmikai párhuzamait szeretnénk bemutatni. Az igric a középkori magyar énekmondók egyik elnevezése. A királyi udvartartás köréhez tartoztak. Megénekelték és megörökítették a magyar nép nagy tetteit. Mi is ezt a hagyományt szeretnénk föleleveníteni, ezért éneklünk szent királyainkról, történelmi nagyjainkról, magyarságunk és kereszténységünk példaképeiről. Lemezbemutató koncertünket május 30-án pünkösdvasárnap, a hollókői várban tartottuk. Elérhetőség: Kása Béla Tel./fax: 06-22/467-603; 06-20/541-8216 E-mail: kasabela@axelero.hu – Az Igriczek CD a Fonó Budai Zeneházban kapható –

Megjelent a Magyar Citerás Antológia I. Ahhoz, hogy egy értékes dallam eljusson mindenkihez, hivatalosan kiadott hanghordozón vagy lejegyzett formában, igen hosszú utat kell végigjárnia: a gyűjtés-feldolgozás-publikálás mindhárom lépcsőfokát. Az utolsó kettő a legnehezebb. Ez a két lépés a táncházmozgalom mai feladatai közül talán a legfontosabb, így lesz a helyszíni gyűjtésből mindenki számára – legyen az táncházi muzsikus vagy zenetudós – hozzáférhető és használható közkincs, amely hozzásegíthet minket a folklór folyamatának teljesebb megértéséhez. Ilyen munka a Balogh Sándor és Bolya Mátyás által szerkesztett Magyar Citerás Antológia is, mely az MTA Zenetudományi Intézetének Népzenei Archívumából válogat. Óbudai Népzenei Iskola 1034 Budapest, Nagyszombat u. 27. Tel./fax: 388-6381 • E-mail: oni@axelero.hu

12

Az Óbudai Népzenei Iskola kiadványsorozatának lemezeként megjelent Antológia elsőként vállalkozik arra, hogy a teljes Kárpát-medencét felölelő, eredeti citeramuzsikát tartalmazó válogatást adjon közre úgy, hogy hangzó mellékletként szervesen illeszkedjen az új, három kötetesre tervezett citerás tankönyvhöz. A hangzóanyag, a kotta és a szöveges magyarázatok együttesen olyan ismeretanyaggá állnak össze, amely nem csak a citera iránt komolyan érdeklődőknek, hanem tananyagként a zene- és művészeti iskolák számára is ajánlott. Ezt a hiánypótló munkát – az 1999-ben kiadott alapfokú művészeti oktatási tantervben szereplő, a citera tárgy tanítására vonatkozó irányelvek mellett – a citera országos elterjedtsége és népszerűsége is szükségessé tették. A megjelenést hosszú, átfogó kutatómunka előzte meg. A több mint ezer dallam válogatása során elsődleges szempont volt a megfelelő előadásmód – tiszta hangolás, pontos játék, kettősfogás (tercelés) mellőzése –, a stílus értékelése – régi stílusú dallamok kiemelése, népies műdalok és nóták mellőzése –, valamint a tájegységekre jellemző dallamanyag mellett eddig ki nem adott citerás dallamok, különleges, ritka vagy egyedi játéktechnikák bemutatása is. Ennek eredményeként az elmúlt közel ötven év legértékesebb gyűjtései és igen sok régi stílusú dallam került a lemezre. Ha a gyűjtés során rögzítették az énekes változatot is, az szintén bekerült a válogatásba. Az azonos előadó által énekelt és hangszeren játszott változat lehetőséget ad e két előadásmód kapcsolatának megértéséhez. A műfaj sok neves képviselőjét találjuk mind a gyűjtők, mind a muzsikusok között, így például Rajeczky Benjamin, Martin György, Pesovár Ferenc, Kallós Zoltán, Olsvai Imre, Tari Lujza, Sárosi Bálint, Manga János vagy Magda Imre, Sajti Mihály, Szaszkó József, Tuka Zsigmond, Vass Sándor nevét olvashatjuk a borítón. A Zenetudományi Intézet anyaga a sorozat további részeiben több tájegység dallamaival és más gyűjtők munkáival is kiegészül (ÉszakMagyarország, Alföld, Erdély, Gyimes, Moldva). Az első rész a következő dialektusokat és megyéket öleli fel: Alföld (Pest-Pilis-Solt-Kiskun, Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Szatmár és Csongrád megye), Erdély (Kolozs megye), Gyimes (Csík megye), Felföld (Gömör-Kishont megye), valamint Dunántúl (Baranya és Somogy megye). Ajánlom mindazoknak, akik tanítást-tanulást segítő igényes válogatást keresnek, de azoknak is, akik csupán hangulatos zenei élményre vágynak. Bolya Mátyás

Profile for folkMAGazin

folkMAGazin 2004/3  

A TARTALOMBÓL: Soós János: Valaki fogja a kezem; Darmos István: Örökségünk – Lefutott dolog?; A Magyar Dudazenekar albuma: „Burgondia utca”...

folkMAGazin 2004/3  

A TARTALOMBÓL: Soós János: Valaki fogja a kezem; Darmos István: Örökségünk – Lefutott dolog?; A Magyar Dudazenekar albuma: „Burgondia utca”...

Advertisement