__MAIN_TEXT__

Page 30

   „ ”

V

árosunk életében minden kulturális eseménynek jelentősége van, egyik végéből a másikba hamar eljutnak a hírek. Az élet itt is felgyorsult persze, mint a világon mindenütt, és az újvilág csodái már híveket is toboroznak, elvonva őket a hagyományos értékek világától – jóllehet, ezzel legsajátabb gyökereiket marasztalják el. E tendencia feltartóztatásának, a tradicionális esztétikai és morális értékek közvetítésének szenteli mégis jónéhány ember az életét. Nem eredménytelen a munka. A hagyományos, mint alternatíva, részévé válik a fogyasztásra rögzült társadalomnak. Sőt, új fontosságra tesz szert. Kevés embernek életformája már, de egyre többen keresik identitásuk összetevőit újra a hagyományban; egyre többen fordulnak eme közösségi megtartó erő irányába, hogy megleljék benne a rohanó élet oázisát. A népi hagyomány nem csak őseink ránkmaradt élettapasztalata, hanem az alkotáshoz és művészethez való egyik hiteles viszonyulási mód. A néptánc és népi muzsika stílusjegyei rögzítettek, ha ezeket módosítják, megszűnnek önmaguk lenni. A színpadon, fényképeken, festményeken azonban alkotássá válhatnak. Ez utóbbi jegyében mondhatjuk, hogy a szó nemes értelmében vett műalkotásokat tekinthetett meg a nagyérdemű, Ádám Gyula fotóművész kiállításán február 11-én 19 órától. A tárlat a „Kelettől Nyugatig” címet viselte – csakúgy, mint a Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes új műsora. E műsor momentumaiból született kiállítás olyan oldaláról ragadta meg a néptáncokat, hogy azokból a nyilvánvalón túli, még mélyebb tartalmak tárultak fel. Csakis Ádám Gyula alkotói zsenijével lehet magyarázni, hogy miként képesek a képeken látható táncjelenetek átlényegülni, igazi műélményt nyújtani. A kiállítás képei a figyelmes nézőt elidőzésre „kényszerítették”. Ez volt tapasztalható a kiállítás ideje alatt és utána szintén, s a visszajelzések is ezt erősítik.

A kiállítás megnyitójára a Hargita új műsorának – a sajtó jelenlétében megtartott – főpróbáját követően került sor. Ez alkalomból András Mihály, az együttes igazgatója köszöntötte az egybegyűlteket: „Kedves barátaim a táncban! Kevés az a pillanat az életben, aminek azt mondjuk: maradj! A mostani időszak a Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes életében pont ilyen. A Kelettől Nyugatig c. műsorunk és az erről készült kiállítás ennek az időszaknak a gyümölcse. Akik a fotókiállítás megnyitójára eljöttek, mindnyájunk barátai, s lám, a mosoly alig fér a terembe. Most, amikor a korszerű fényképezőgépek már önmagukat beállítják, csak meg kell célozni a táncot és megnyomni az exponáló gombot. Ahogy mondják: »vak tyúk is talál szemet«. Magyar mozdulat-országot fotózni, ennél sokkal nehezebb. Hogy elkapd, megörökítsd a virtust, az erőt, a stílust, a sokszínűséget, a táncban való tájszólást, »táncszólást«, a ránk jellemző gesztusvilágot, Ádám Gyula lábával, táncos lelkével, szemével kell látni a világot. Tudom, hogy Gyula sokkal korábban táncolt, mint fényképezett. Mi még mindig táncosnak tartjuk a fotóművészt, ezért megkérjük, hogy tegye ki a pontot, táncoljon egy rövidet, fényképei és barátai körében, hogy mindnyájan megértsék azt, hogy Ádám Gyula miért tudja, mikor kell megnyomnia az exponáló gombot.” Beszédében méltatta a fotóművész eddigi munkásságát, kiemelve, hogy az együttes és mások számára is kiváló és nélkülözhetetlen támasz és segítőtárs. Fotói nélkül sokkal szegényebb lenne az erdélyi magyar népi kultúra archívuma, a népi hagyomány művészi értékű rögzítése olyan alkotói tevékenység, amelynek hiánya az összmagyar kultúrának volna kárára. [Itt köszönjük meg magunk is Ádám Gyula értékes fotóit, melyekkel lapunk színvonalas képi megjelenéséhez rendszeresen hozzájárul. – A szerk.] A kiállítást Szatmári László, a Városi Kulturális Iroda vezetője nyitotta meg. Kiemelte, hogy Ádám Gyula művészi tevékenységének a népművészettel való összefonódottsága egy egész élettörténet gyümölcse. A népi hagyományok kiváló ismerőjeként és a professzionális fotótechnika birtokosaként az alkotónak sikerült egy sajátos stílust megteremte-

fotó: Ádám Gyula

30

Profile for folkMAGazin

folkMAGazin 2004/2  

A TARTALOMBÓL: Soós János: Harmatból egyszer tavasz nyílik; Kóka Rozália: Emlékek moldvai gyűjtőútjaimról I.; Békés Banda – Joc; Juhász Zolt...

folkMAGazin 2004/2  

A TARTALOMBÓL: Soós János: Harmatból egyszer tavasz nyílik; Kóka Rozália: Emlékek moldvai gyűjtőútjaimról I.; Békés Banda – Joc; Juhász Zolt...

Advertisement