__MAIN_TEXT__

Page 13

Pesovár Ernő legújabb könyvének ürügyén – avagy a technikai fejlődés betört a tánckutatás eredményei közé –

1. A szombathelyi Berzsenyi Dániel Főiskola kiadásában jelent meg 2003-ban Pesovár Ernő klaviatúrájából a „Tánchagyományunk történeti rétegei” című kötet „A magyar néptánc története” alcímmel. A kötet tömör és rendszerszerű összefoglalása részben annak az 1997-ben a televízióban bemutatott „Nézd a tánc nemeit...” című sorozatnak, amelynek anyagából egy kazettányi – mintegy 2,5 óra hasznos idejű – videóösszeállítás is készült 2000-ben (kibővítve a rituális-dramatikus táncok fejezetekkel és nyolc táncfolyamat szerkezeti elemzésével). Ennek az összeállításnak a címe a hagyományos kivitelezésű kötet alcímével azonos, és jórészben ugyanennek az anyagnak a fölhasználásával és más jellegű illusztráció-kínálattal például térképekkel bővített CD-ROM is született. (A videókazettát és a CD-ROM-ot a Konkam Stúdió készítette, sokszorosítja és a kötettel együtt terjeszti is – 1173 Budapest, 506. u. 28; konkam@axelero.hu) Részben pedig bár vázlatos, de lényegre törő összefoglalása a kötet a kutatóelődök és a – sajnos többnyire már ugyancsak néhai – kortársak, valamint a szerző korábbi kutatási eredményeinek is, amelyek többnyire részleteiben és egyenként, de gyakorta bővebben kifejtve olvashatók korábbi – a legkülönbözőbb orgánumokban, vagy ritkább esetben önállóan megjelent – publikációk részeként. A különböző mélységű, alaposságú és irányultságú érdeklődési körűeknek, valamint

a különböző technikai felszereltségűeknek tehát egyaránt ajánlható ez a többhordozós munka, minthogy az egyes részletkérdések esetében a további alaposabb elmélyüléshez segítséget nyújt a kötet jegyzetapparátusa (természetesen az irodalommal összeolvasni hajlandók számára). Végeredményben különböző oktatási szinteken és minőségben egyaránt haszonnal forgatható a kötet, s alkalmazható segédletként a kapcsolódó illusztrációs anyag. Ez utóbbi tánctípusonként tíz csoportba osztott válogatás az MTA Zenetudományi Intézetének autentikus anyagot őrző hangosfilmjeiből (összesen 60 eredeti táncfolyamat). A videókazetta és a CD-ROM tartalomjegyzéke a kötet 154156. oldalain található. Sajnos a nyomda és/vagy vélhetőleg a számítógép ördöge – mint ahogy az esetek többségében ez általában előfordul – ezen a köteten is rajta hagyta a nyomát, s ez itt-ott értelmezési-visszakeresési gondot jelenthet a végső formából valamilyen rejtélyes oknál fogva kimaradt szövegrész(let)ek következtében. Czuczor Gergely 1843-as, tudománytörténeti jelentőségű munkája esetében például elmaradt valahogy a dolgozat címe, A magyar tánczról, s az ezt közlő folyóirat neve, Athenaeum (az évfolyam és a kezdőoldalszám adatai egyébként ponto-

sak), ellenben itt szerepel – nyilvánvalóan ismét valami tévedés folytán – egy 1980ban megjelent konferencia-tanulmánygyűjtemény német nyelvű címe. A történeti ábrázolások sorában a 2. sz.-nál a képaláírásban valószínűsíthetően a helyesírás-ellenőrző javaslatára változott Sárközségire az eredetileg helyesen Sárközi szóalak. A számítógépes eredetűnek vélhető hibák sorába tartozik például a 7. oldalon található évszázad-okra módon tagolódó elv-álasztás is. A kötetbeli szövegrészek „egyhangúságát” a fényképek hangulatkeltően oldják, amelyek a szerző fölvételei. Sajnos, ezekről nem derül ki, hogy mikor és hol készültek, pedig az olvasó utódok némelyikét lehet, hogy érdekelné. Talán a technikai szerkesztőnek kellett volna odafigyelmezni arra a címnegyedben szokásos információra – illetve ez esetben hiányára –, hogy a színes borítóhoz kinek a fényképét használták föl, s egyéb adatai sem találhatók meg. (Ezen egyébként egy bogártelki, az 1909-ben született idősebb Fekete János látható 60 éves korában táncospárjával, s a fölvétel Türén készült.) Összegezve: az említett apróbb kivitelezési hiányosságok ellenére bizonyosnak látszik, hogy az érdeklődés fölébresztésére és fönntartására alkalmas korosztályokat tanító-foglalkoztató pedagógusok számára – a kedvcsináló mellékletekkel együtt különösen – afféle tanári kézikönyvként és/ vagy vezérfonalként kitűnően használható a könyv, a hozzátartozó kiadványcsomaggal együtt. A későbbi fázisokban pedig kötelező olvasmányként, illetve tankönyvként és gyakorlati tananyagként is szolgálhat. Az előbbieken túl pedig hasznos kézikönyv is egyúttal mindenki számára, akit legalább némileg érdekel az európai, különösen pedig a kelet-közép-európai, ezen belül a magyar kultúra története. Pálfy Gyula 2.

1. Pásztortánc a keszthelyi Georgikon gyepszínpadán. R. Bright illusztrációja. 1818 2. Pandúr tánca a szeretőjével. M. Engelbrecht rézmetszet sorozatából. 743–1750

13

Profile for folkMAGazin

folkMAGazin 2004/2  

A TARTALOMBÓL: Soós János: Harmatból egyszer tavasz nyílik; Kóka Rozália: Emlékek moldvai gyűjtőútjaimról I.; Békés Banda – Joc; Juhász Zolt...

folkMAGazin 2004/2  

A TARTALOMBÓL: Soós János: Harmatból egyszer tavasz nyílik; Kóka Rozália: Emlékek moldvai gyűjtőútjaimról I.; Békés Banda – Joc; Juhász Zolt...

Advertisement