__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 3

POKLADA

A TARTALOMBÓL: 8. A Muzsikás és Sebestyén Márta a Zeneakadémián Abkarovits Endre 10. Őstánc Záhonyi András 11. Tanácskozás a tájházakról Szablyár P. – T. dr. Bereczki I. 12. Rece-Fice születésnap ifj. Vitányi Iván 14. Beltine – Celtic folk 16. Alkotóház Magyarpolányban Sipos Tekla 18. Keskeny ablakon át nézve Dreisziger Kálmán 20. Mátyás, az igazságos... Demeter László 22. FOTÓGALÉRIA: Pecsics Mária 27. Lányi Ágoston dr. Kiss Gáborné, Pesovár Ernő 28. Megemlékezés Lányi Ágostonról Fügedi János 30. A rókatánctól a mahaláig

A busójárás és változásai Mohácson A busójárás napjainkra már idegenforgalmi látványosság, a televízió, rádió révén az egész ország ismeri, sőt még külföldön is nagy hírnévre tett szert ez az ünnep. Ebből kifolyólag busójárás vasárnapján – ami húsvét vasárnapját hat héttel előzi meg – hatalmas néptömegek lepik el Mohácsot. Mindez számtalan változást indukált a szokásban, mondhatni: a szokás már nem önmagáért van – még ha fájó is ilyet kijelentenünk.

A

régi mohácsi farsang a Kiscsütörtökkel [farsang vasárnapját megelőző csütörtök], a gyermekek farsangjával kezdődik, bár volt egy hosszú időszak, hogy ez elmaradt, és szigorúan vasárnapra korlátozódott az ünnep. A busójárás sikerére való tekintettel a mohácsiak identitástudata is fokozatosan fölébredt, számtalan rég elmaradt mozzanatot emeltek ki a „süllyesztőből”, vagy több-kevesebb stílusérzékkel újakat kreáltak. Mindezek azonban nem hagyományos szerepükért, hanem látványosságukért nyertek újra létjogosultságot. A régi gyakorlat szerint Kiscsütörtökön a gyermekek álöltözetben házról házra járnak. A fiúk régen leányruhába öltöztek, napjainkban azonban már léteznek „kisbusók” is, és minden gyerek annak akar öltözni, még a lányok is. A maszkfaragók is idejekorán „kiszagolták” ezt a tényt, sorra készítik a gyermek méretű álarcokat, busó maszkokat. Hajdan harisnyával, kendővel, papírálarccal fedték el arcukat. A gyerekek farsangolása régen adománygyűjtéssel párosult – ma már ez nem divat. A felnőttek farsangja farsangvasárnap veszi kezdetét. A szokásban résztvevők el-

különülnek „strašne buše” – félelmetes busók, ill. „lipe buše” – szép busók alakjaira, valamint a már említett új alakokra, „male buše” – kis busók, a gyerek busók alakjaira. A busójárás karneváli jellege, az öltözetek sokféleségét tekintve egyre inkább a „strašno bušo” – félelmetes busó alakjára korlátozódik. Ők viselik a jellegzetes maszkot, amely a birkabőrrel együtt az egész fejet takarja, nemcsak az arcot. Testükön is birkabőrbe vannak bugyolálva, és sokác [Bácskában, Baranyában élő délszláv népcsoport] gatyát, csizmát viselnek. Régen a gatyát minden esetben szalmával tömték ki, hogy fokozzák a hatást, újabban ez is kezd elmaradni, feltehetően kényelmetlen volta miatt. A birkabőr övvel van összefogva a derekukon, ezen lógnak a hatalmas kolompok. A „lipe buše” szép busót jelent. Ebbe a kategóriába a női alakok tartoznak, többnyire lefátyolozott arcú, sokác női viseletbe öltözött nők vagy férfiak. Jellemzően pacskert [kötött, bőrtalpú, sokác lábbeli], bütykös harisnyát, térdig érő bő szoknyát, sokác flitteres inget öltenek magukra. Alig látni már jankelét [tetőtől talpig fekete harisnyába öltöztetett ördögszerű figura piros szarvakkal ], amely

Darmos István 31. Lemezkiadó a periférián – III. K. Tóth László 32. Egy világjáró zenekar Abkarovits Endre 36. Martin György és a folklórmozgalom kapcsolata Héra Éva 37. Novák Ferenc Martin-emlékei Vasvári Annamária 42. A căluşárok földjén Ónodi Béla 44. Ég és föld kapuja egybenyitva Soós János 46. Sue Foy angol nyelvű ismertetője

Címlap: Busójárás (Mohács, 2000.) – Avar Panni felvétele

folkMAGazin

3

Profile for folkMAGazin

folkMAGazin 2004/1  

A TARTALOMBÓL: Avar Panni: A busójárás és változásai Mohácson; Abkarovits Endre: A Muzsikás és Sebestyén Márta a Zeneakadémián; Záhonyi Andr...

folkMAGazin 2004/1  

A TARTALOMBÓL: Avar Panni: A busójárás és változásai Mohácson; Abkarovits Endre: A Muzsikás és Sebestyén Márta a Zeneakadémián; Záhonyi Andr...

Advertisement