__MAIN_TEXT__

Page 11

Tanácskozás a tájházakról A szakmai szövetség első országos találkozója

Az alig több mint egy esztendővel ezelőtt megalakult Magyarországi Tájházak Szövetsége 2003. november 6-8. között Noszvajon tartotta első országos találkozóját. A helyi Figedy János Általános Iskola reprezentatív aulájában megrendezett tanácskozáson a tájházak fenntartói, a népi építészet kutatói, műemlékvédelmi szakemberek, muzeológusok vettek részt, összesen közel százan. A program szakmai kirándulással indult, a jelenlévők a mezőkövesdi Hadas népi műemlékeivel, múzeumaival és tájházával, valamint a Mezőgazdasági Gépgyűjteménnyel ismerkedtek, Hajdú Ráfis János szakavatott vezetésével. A november 7-i ülésen dr. Füzes Endre elnök és Pintér Elemér, Noszvaj polgármestere köszöntötte a megjelenteket, majd dr. Nagy Imre országgyűlési képviselő, a RIB elnöke, a rendezvény védnöke üdvözölte a résztvevőket, néhány példán és személyes tapasztalatai alapján bemutatva a tájházak térségi jelentőségét. Ezt követően Szablyár Péter ügyvezető elnök adott tájékoztatást a Szövetség elmúlt egy esztendejéről, az eddig elért eredményekről, programokról és a társadalmi szervezet fokozatos bővüléséről. Dr. Fejérdy Tamás, a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal (KÖH) elnökhelyettese a hazai tájházhálózat jelentőségéről és megőrzésük jövőbeli faladatairól tartott előadást nemzetközi kitekintéssel. Előadásában kiemelte, hogy a magyarországi tájházak rendszere milyen feltételekkel válhat a Világörökség részévé. E folyamatban a megerősödő, a tájházak érdekeinek képviseletében kulcsszerepet játszó Tájházszövetségre is fontos feladatok

várhatnak. Dr. Cseri Miklós, a szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum (SZNM) főigazgatója a tájházakkal kapcsolatos szakfelügyeleti tevékenység tapasztalatait osztotta meg a hallgatósággal. Elismeréssel szólt a Szövetség megalakulását követő első év eredményeiről és azokról az új kezdeményezésekről, amelyek nyomán az elmúlt években sok település felfedezte saját múltja értékeit, meglévő tájházát rendbe teszi, vagy újat hoz létre, és tart fenn. Hídvéginé Molnár Judit, a Magyar Turizmus Rt. regionális irodájának igazgatója a térségi marketingmunka fő vonalait ismertette, kiemelve a tájházak ebben betöltött szerepét. Káldy Mária, a SZNM közönségszolgálati igazgatója a tájházak múzeumi, turisztikai és közművelődési funkcióinak változásairól beszélt. Szablyár Péter a jósvafői tájház bázisán kialakított „faluséta” kedvező tapasztalatait, Sisa Béla, a KÖH programigazgatója a népi építészeti értékek védelmének jelenét és jövőjét vázolta. Az előadásban kiemelte, hogy ismét sikerült életre hívni a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalban azt a tájházvédelmi programot, amelynek segítségével a népi műemlékekben működő tájházak fenntartói évi 150200 ezer forintos támogatást igényelhetnek az épület karbantartó, állagmegóvó munkáira. Ez az összeg ugyan nem túlságosan nagy, de odafigyeléssel és rendszeres gondozással a nagyobb épületfelújító munkák között jó állapotban lehet megtartani ezeket az épületeket, állagleromlásuk megakadályozható. Devescovi József favédelmi szakértő a tájházak faanyagvédelmi problémáinak és lehetséges megoldásainak eseteit mutatta be. Borbás Péter építész (SZNM) pedig a tájházak állagmegóvásának és karbantartásának legfontosabb kérdéseit taglalta szemléletes példákkal illusztrálva. A szabadtéri múzeumi szakfelügyelet által 2001-2002-ben készített felmérés jelezte, hogy a tájházak üzemeltetői, szakmai felelősei igénylik a szakmai tapasztalatcserét és továbbképzést, s az ilyen és hasonló gyakorlati ismeretnyújtás is rendkívül fontos. Dr. Kücsán József múzeumigazgató nagy érdeklődést kiváltó előadásában a tájházak hiteles berendezéséhez vezető út lépéseit ismertette, az öt fertőszéplaki, helyben megőrzött népi műemlék példáján. Végezetül a házigazda, Hegedüsné Majnár Márta tu-

folkMAGazin

risztikai menedzser mutatta be, miként lehet egy tájházat, így a noszvaji Gazdaházat élővé tenni, s a turisztikai programokba, helyi és regionális kulturális rendezvényekbe történő bekapcsolás milyen további fejlesztési lehetőségeket kínál. Az előadást követően a Gazdaházban adott önkormányzati fogadáson a találkozó résztvevői mindezt élőben is megtapasztalhatták. A következő napon, november 8-án tartotta éves közgyűlését a Tájházszövetség. Dr. Füzes Endre elnök köszöntőjét követően Szablyár Péter ügyvezető elnök tartott beszámolójában tételesen felsorolta a tagszervezés eredményeit, a legsikeresebb eseményeket, így a Múzeumok Majálisán és az Utazás Kiállításon történő megjelenést, a Tájházi hírlevél megjelent számait, a Mindszenten megrendezett regionális tájházi fórumot. Ezután T. dr. Bereczki Ibolya, a Szabadtéri Néprajzi Múzeum főigazgató-helyettese ismertette a Felügyelő Bizottság jelentését. A beszámolót és a jelentést a közgyűlés egyhangúlag elfogadta. A közgyűlésen elhangzott hozzászólások – többek között dr. Cseri Miklósé is – kiemelték, már most mekkora a jelentősége a frissen létrejött, nem csupán országos, hanem a határon is túlnyúló társadalmi szervezetnek, milyen további lehetőségek nyílnak pályázatok, továbbképzések, szakmai konferenciák és fórumok révén. A résztvevők egyetértettek abban, hogy a Tájházszövetség megerősödése, a működés feltételeinek megteremtése a tájházak és az egyesületet segítő intézmények – a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, a Szabadtéri Néprajzi Múzeum, a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal – hosszú távú közös érdeke, s jelentékenyen hozzájárulhat a kulturális örökség tájházakban fellelhető értékeinek európai színvonalú megőrzéséhez és közönség elé tárásához. A közgyűlés befejeztével a résztvevők felkeresték a bogácsi, a cserépfalui és a cserépváraljai tájházakat, majd közös ebéden vettek részt Noszvajon. Úgy ítélték meg, hogy az első országos találkozó eredményesen járult hozzá a szövetség céljainak megvalósításához, jól szolgálta a tájházakkal kapcsolatos gyakorlati ismeretek és információk megszerzését, a szakmai-baráti tapasztalatok kicserélését. (Szablyár Péter – T. dr. Bereczki Ibolya)

11

Profile for folkMAGazin

folkMAGazin 2004/1  

A TARTALOMBÓL: Avar Panni: A busójárás és változásai Mohácson; Abkarovits Endre: A Muzsikás és Sebestyén Márta a Zeneakadémián; Záhonyi Andr...

folkMAGazin 2004/1  

A TARTALOMBÓL: Avar Panni: A busójárás és változásai Mohácson; Abkarovits Endre: A Muzsikás és Sebestyén Márta a Zeneakadémián; Záhonyi Andr...

Advertisement