__MAIN_TEXT__

Page 28

Csak egy helyen lehet hazája az embernek Beszélgetés Kostyák Alpárral

– Mit jelent számodra Válaszút? rozni, sátorozni a kertben. Volt egy régi csűr, Válaszút. Még sincs a merre kérdés mö– Válaszút és Kallós Zoltán neve elválaszta padlásán széna, aki szénával akart aludni, götte. Akik ott jártak, tudják. Egyenes hatatlan. Zoli bácsi itt született, a szülei itt ott alhatott. Az már nincs meg. Helyette épíirány. Az út nem volt mindig az. Az kerültek kuláklistára. tenek most egy olyan bentlakásos szórványalábbi beszélgetés Kostyák Alpárral ta– Mikor találkoztál vele először? központot a környék magyarul tanuló gyelán erről az útról is szól. S hogy a hagyo– Kallós Zoltánnal a kapcsolatom nagyon rekei számára, ami a vendégeknek szállodamány kitart még. Wass Albert szülőfarégi, gyerekkorom óta ismerjük egymást. ként is működhet. lujában ma újra összeérnek az utak MeCsaládi ismerős, szüleimnek egyetemista – Milyen az érdeklődés az itteni fiatalok részézőségtől Amerikáig. társa volt. Annak idején, amikor huszonhét ről a zenei hagyományok iránt? évvel ezelőtt, a ‘70-es évek végén elkezdtünk muzsikálni, az tulaj- – Nagy örömünkre szolgál, hogy újabb nemzedékváltás történt. donképpen az erdélyi táncházmozgalom kezdete is, rengeteg anya- A mi gyerekeink már oda nőttek, hogy mellénk állhatnak muzsigot, hangzóanyagot bocsátott rendelkezésünkre, sőt azt a brácsát, kálni, sőt már önállóan is játszanak. A fiam húszéves, ő az osztályamin játszom azóta is, tőle kaptam ajándékba. társaival külön bandát alakított. Az én nemzedékemhez tartozók Akkor a komolyzenei tanárainkon kívül a nagymestereink azok a gyerekei itt vannak a táborban, zenészként vagy táncosként, és azt népzenészek voltak, akik adatközlő szinten muzsikáltak. Beültünk hiszem, hogy az érdeklődés nem hanyatlott, hanem éppen nőtt. közéjük, ellestük a szakmát, természetesen menet közben egyesek Évről-évre többen jönnek hangszert és néptáncot tanulni, amiszakosodtak, és ezzel foglalkoznak tudományos szinten is. Most hez valószínűleg az oktatás minősége és a környezet is hozzájárul. oktatóként vagyok itt, hangszeroktatással foglalkozom. Ennél jobb nem lehet, mint valahol bent Mezőség közepén. Ha – A tábor működési feltételeit nyilván komolyan befolyásolta az, hogy kilépsz a táborból, belépsz egy adatközlő ajtaján, este jönnek a teZoli bácsi visszakaphatta a kúriát és a hozzá kapcsolódó területet. Mik henek és a bivalyok, aki az ilyen fajta egzotikumot kívánja látni, voltak az előzmények? megkaphatja, plusz mellette tényleg a tartalmas foglalkozás, a reg– Annak idején a kommunisták által elkobzott javakat, ahogy a gelig tartó táncházak – ez az ilyen irányú érdeklődő számára egy jogrend javult itt Romániában is, kezdték visszaszolgáltatni, Zo- paradicsom. A táborba különböző típusú zenészek érkeznek. Vanli bácsi is követelte a magáét, s hála istennek ‘90-ben visszakapta. nak olyanok, akik elhozzák a hangszerüket, nagyon szeretik ezt a Ezzel végre méltó helyét is elnyerte a mezőségi néptánctábor. Az műfajt, valamilyen kicsi zenei előképzettséggel rendelkeznek, beelsőt Széken tartották, én azon nem vettem részt, utána Visában ülnek az oktatásra, és egyszerűen megfertőződnek annyira, hogy e volt vagy két tábor, majd idekerült Válaszútra. nélkül már nem tudnak élni. Megkeresik a lehetőséget arra, hogy – Ez mikor volt? bandákba szerveződjenek, és talán zenészként majd kamatoztatni – Úgy tíz-tizenegy éve talán. Itt jobbak a körülmények, lehet tábo- tudják az itt szerzett tudást.

28

Profile for folkMAGazin

folkMAGazin 2003/4  

A TARTALOMBÓL: Soós János: Emlékező karácsony – 2002; Szederkényi Éva – Novákné Kovács Ágnes: Barangolás az elveszett édenben; Abkarovits En...

folkMAGazin 2003/4  

A TARTALOMBÓL: Soós János: Emlékező karácsony – 2002; Szederkényi Éva – Novákné Kovács Ágnes: Barangolás az elveszett édenben; Abkarovits En...

Advertisement