__MAIN_TEXT__

Page 24

A  CD-ROM-

„Kultúrát nem lehet örökölni. Az elődök kultúrája egy-kettőre elpárolog, ha minden nemzedék újra meg újra meg nem szerzi magának.” (Kodály Zoltán)

N

apjainkra megszűnt a hagyományok átadásának az a módja, amely apárólfiúra, anyáról-lányára öröklődött, amelyet közösségi szabályok és ízlés határozott meg, s kötelező érvényű volt a kisebb-nagyobb közösség minden tagja számára. Ugyanakkor nem szűnt meg az érdeklődés a hagyományos paraszti és kézműves kultúrák iránt. Mindez nem csupán egy letűnt kor utáni nosztalgia, hanem ennél sokkal több. Életforma, életmód, hitvallás arról, hogy tudjuk, hol vannak a gyökereink, hova kell visszanyúlnunk ahhoz, hogy a tradicionális kultúrát továbbörökítsük oly módon, hogy a mai életben használható, korszerű, szép tár-

24

gyak mégiscsak magukon viseljék a régi tárgyak üzenetét. A népi kultúra és annak szerves részeként a népművészet is állandó változásban és mozgásban volt. Ma sem lehet végső cél a régi tárgyak másolása. Ugyanakkor sokat kell másolni, rajzolni, régi tárgyakat szemlélni ahhoz, hogy jó mesterré váljon a tanuló, az alkotó, hogy kezükben, fejükben, szemükben egységgé álljon össze a forma, díszítmény, funkció hármasa, s így ízig-vérig mai, korszerű, szép tárgyakat tudjanak létrehozni. A hagyomány az ember műve, ezért azt szüntelenül újra kell értékelni, ragaszkodni hozzá, vagy feladni a jelen kihívásai alapján. A hagyomány megközelítésének dinamikusnak kell lennie. A fejlődés törvénye benne rejlik a hagyományban, ám azt csak megfelelő szemlélettel lehet átvenni.

Ehhez szeretnénk segítséget adni CDROM sorozatunkkal, mind a kézműves iskolák hallgatóinak, oktatóinak, mind a gyakorló alkotóknak, mestereknek. Legyen a sorozat mottója a következő idézet, mely 1919ben íródott, a Bauhaus szemléletét tükrözi, de mondanivalója napjainkig érvényes: „Ha az alkotótevékenység iránt vonzalmat érző iúság megint azzal kezdheti pályáját, hogy kézműves szakmát tanul, mint régen, a jövőben a terméketlen művész nem ítéltetik többé tökéletlen művészkedésre; készségei megnyitják előtte a kézművesség útját, ahol jeleset alkothat. Nincs lényegi különbség művész és kézműves között. A művész a kézműves magasabb szintje [...], elengedhetetlen valamennyi művész számára, hogy a művesség alapjaival tisztában legyen. Az elkülönülés gőgje ne emeljen falat a művészek és kézművesek közé...” Beszprémy Katalin

Profile for folkMAGazin

folkMAGazin 2003/4  

A TARTALOMBÓL: Soós János: Emlékező karácsony – 2002; Szederkényi Éva – Novákné Kovács Ágnes: Barangolás az elveszett édenben; Abkarovits En...

folkMAGazin 2003/4  

A TARTALOMBÓL: Soós János: Emlékező karácsony – 2002; Szederkényi Éva – Novákné Kovács Ágnes: Barangolás az elveszett édenben; Abkarovits En...

Advertisement