Page 17

   ,,Hargitások” Válaszúton

A válaszúti Kallós-kúriában zajlott 2003. augusztus 10-17. között a XII. Mezőségi Nemzetközi Népzene- és Néptánctábor, amely nekünk, ,,hargitásoknak” a második közös edzőtáborunkat jelentette. A résztvevők többsége külföldről érkezett, kö- véve a mikrofonnál álló Zoli bácsit és a Tézülük sokan több éve visszajárnak a válasz- ka zenekart. Elkezdtük a Válaszúti csárdáúti táborba. A magyar, román, német, an- ban... kezdetű dalt, amely, úgy tűnik, visszagol, svéd, amerikai, holland stb. táncszeretők térő himnusza a tábornak, hiszen mindenki mellett eljöttek a Hargita Nemzeti Székely tiszta szívből fújta. A nótázók hangja akkor Népi Együttes táncosai, zenészei valamint kezdett akadozni, amikor Zoli bácsi rátért a hargitások utánpótlás-csoportjainak legte- az új népdal tanítására. A nagy kartonlahetségesebb gyerekei. Ők voltak a tábor leg- pokra írt szövegeket kiakasztották a csűr fafiatalabb résztvevői. lára, mi, „diákok” pedig szorgalmasan máA résztvevők többsége nem gyakorló tán- soltuk azokat a magunkkal hozott füzetekcos, így az oktatás több szinten folyt. A kez- be. Sokan közülünk hangszalagra rögzítették dők mezőségi, palatkai táncokat sajátíthat- a dalokat. Zoli bácsi meg-megszakította a tak el, a haladók pedig a bonchidai romá- népdalsort, hogy néhány szót szóljon azokról nok táncrendjét – az együttes táncosai ehhez a dolgokról, amelyeknek egész életét szentelte: a csoporthoz csatlakoztak. A táncoktatás a magyar népzenéről, és általában a magyar mellett a táborban hangszeroktatás, magyar népi kultúráról. nyelvtanítás is folyt, a magyar népi kultúráA legnagyobb közönség a szombati záróról pedig tudományos előadásokat tartottak ünnepségre sereglett össze, amelyen a Hargiaz érdeklődőknek. ta Nemzeti Székely Népi Együttes táncosai, A hangszeroktatást Sinkó András és zenészei nem tudtak részt venni, ugyanis Kostyák Alpár vezették, a bonchidai forga- magyarországi turnéra indultak. Az esten tóst tanító György Károly és párja Magyar- a résztvevők bemutatták mindazt, amit országról érkeztek, a válaszúti táncokat ok- hétközben tanultak: a táborban rögtönzött tató Both József és felesége, Zsuzsa pedig Ko- szabadtéri színpadon felléptek a népdal- és lozsvárról. A mezőségi táncokat András Mi- a legényes verseny győztesei, a kezdő, középhálytól és Mihály Pirostól lehetett ellesni. haladó és haladó táncosok, külön-külön is. A Az oktatók mellett a bonchidai, feketela- meghívott adatközlők pedig bebizonyították, ki, ördöngösfüzesi, magyarszováti, szépke- hogy őrzik még a helyi hagyományt. nyerűszentmártoni, széki, magyarpalatkai A rendezvény házigazdája, Kallós Zoltán és válaszúti magyar, cigány és román adat- néprajzkutató a táborozókat körbevezette a közlőktől is tanulhattak a résztvevők. Kallós-kúriában található néprajzi múzeA táborban több zenekar is fotó: Fuchs Lehel húzta a talpalávalót. A megfogadottak között szerepelt a Téka, Palló, Szökős és a palatkai zenekar, mellettük azonban fiatal, kezdő együttesek is jelen voltak, akik tanulni jöttek a táborba. Az esti táncházakban ők is felálltak a hivatásos zenészek mellé, és velük együtt muzsikáltak. Az igazi nagy mulatságot az esti táncházak jelentették, amelyekre a helybéliek is ellátogattak, és ahol akár hajnalig is együtt gyakorolhattuk a napközben tanultakat. Kallós Zoltánt a Téka együttes énekesnője, Tárnoki Beatrix segítette a népdaltanításban, közel tizennyolc népdalra került sor a hét alatt. Amikor a nap delelőre ért, a nagy csűrben felhangzott a nótaszó. Helyet foglaltunk a padokon vagy a földön, körül-

umban. Az érdeklődők itt Erdély különböző vidékeiről származó népművészeti tárgyakat tekinthettek meg. A magyar népviselet darabjai mellett román és szász tárgyakat is láthattunk. A kiállított darabok többsége Mezőségről és Kalotaszegről való, de vannak székely és csángó értékek is. A kiállított anyag nagy része Zoli bácsi saját gyűjtése, de vannak családi örökségből származó és ajándékba kapott tárgyak is. Hozzátette, hogy az ott láthatónál sokkal nagyobb mennyiségű népművészeti anyagot birtokol, jelenleg azonban nincs hely ennek kiállítására. Ha elkészül az új székház, a régi épület teljes egészében felszabadul, és megmarad múzeumnak. Kodoba Márton, világhírű palatkai prímás tragikus balesete valamennyi táborlakót nagyon megviselt. Mindannyiunk szomorúságára nem élte túl a balesetet, a kolozsvári korházban elhunyt. Emléke legyen áldott! Hazatérésünk után a „hargitás” tánckar és zenekar tovább gyakorolta a táborban tanultakat, ugyanis hamarosan bonchidai koreográfiát szeretnének színpadra vinni. A Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes táncosai, zenészei szeretnének köszönetet mondani Kallós Zoli bácsinak, hiszen ő a válaszúti tánctábor lelke, a Kallós Alapítvány kuratóriumi tagjainak, akik a szervező csapat tagjai voltak, és nem utolsó sorban köszönet a lelkes oktatóknak. A ,,hargitások” utánpótlás-csoportjainak gyerekei pedig köszönik az Oktatási Minisztériumnak, hogy ott lehettek a válaszúti táborban és megismerhették a mezőségi embereket, énekeiket, táncaikat. Bodi Ildikó

17

Profile for folkMAGazin

folkMAGazin 2003/4  

A TARTALOMBÓL: Soós János: Emlékező karácsony – 2002; Szederkényi Éva – Novákné Kovács Ágnes: Barangolás az elveszett édenben; Abkarovits En...

folkMAGazin 2003/4  

A TARTALOMBÓL: Soós János: Emlékező karácsony – 2002; Szederkényi Éva – Novákné Kovács Ágnes: Barangolás az elveszett édenben; Abkarovits En...

Advertisement