__MAIN_TEXT__

Page 4

KODOBA MÁRTON

fotók: Henics Tamás

K

odoba Márton magyarpalatkai prímás 1941. április 30-án született. Apja, id. Kodoba Lajos szintén prímás, aki – Kodoba Ignác és Mácsingó György nevű testvérei mellett – a környék foglalkoztatott muzsikusa volt a XX. század közepén. A családban Marci testvérei közül még négyen lettek zenészek, Ignác nevű bátyja szintén hegedült, a többiek (Kodoba Lajos, Béla és Lőrinc) inkább kontráztak. Édesapjuk halála után Marci főképpen Kodoba Ignác „Öreg Náci” bandájában muzsikált; ezt az 1960-as évek végén, ‘70-es évek elején már több hangfelvételen rögzítették. Öccsével, Bélával a ‘80-as évek elejétől játszott rendszeresen együtt, ekkor állandósult a „klasszikus” öt fős palatkai zenekar, ahol a két prímás Marci és Béla, a brácsások és a bőgős személye pedig 6-8 zenész között változott. Béla korai halála után (1999. november) fiát, Florint vette maga mellé, aki örökölte apja tehetségét és átvette tudását. Marci hegedülését nem csak a gazdag mezőségies díszítésmód, hanem a széles vonóhasználat is jellemezte, mellyel remekül vezette a zenekart. Kiválóan ismerte a mezőségi magyarok, románok és cigányok repertoárját, de az egyes emberek kedvenc nótáit is. Az 1990-es évek elején néhány évig Déván lakott, majd visszaköltözött Kolozsvárra. Palatkán kívül rendszeresen muzsikáltak a környező mezőségi falvakban (Visa, Mezőkeszü, Vajdakamarás, Mocs, Mezőgyéres, Kötelend stb.), majd a ‘89-es romániai forradalom után állandó vendégei lettek a magyarországi népzenei rendezvényeknek; de meghívták őket Szlovákiába, Ausztriába, Németországba és Hollandiába is. A palatkai bandával készült sok száz órányi felvételt most már még nagyobb becsben tartjuk. Nekem a legnagyobb zenei élményeim közé tartozik minden alkalom, amikor Vele muzsikálhattam. Örök tisztelettel: Árendás Péter

Marci szépen szeretett játszani. A dallamokat és a stílust úgy őrizte meg és adta tovább, ahogy az öregektől tanulta. Bölcs volt, szeretet és emberség sugárzott belőle. A 2002-es válaszúti táborban végig mellette lehettem – a legnagyobb zenész és tanítómester volt. Köszönöm az életre szóló tanítást! Virágvölgyi Márta

Mezőségi csillaghullás Kedves Marci bácsi! Elhasznált, langy-meleget árasztó kora őszi este van – Magyarpalatkán ilyenkor csillag-könnyektől fénylik minden –, mikor a vallató fehér ívpapírra szegzem tekintetem, hogy rólad szóljak. Olyan ez, mintha az idei aszályban víz után kutakodnék, az amúgy is örökösen kiszikkadt mezőségi lankákon. Hol üssem le az ásót, találok-e vizet, vagy csak tetőzném a megsebzett föld fájdalmát? A Mezőségen egy csupor vízért sokszor kellett imádkozni, de a jó zenéért soha! Az mindig volt. Az mindig veletek volt! Tiszta forrásotok aranycsillogású cseppjei mindenkihez eljutottak. Sokaknak szomját oltotta, sokunkat megszédített, vagy éppenséggel elvarázsolt. Magyarpalatkán is úgy tartják, hogy a jó forrás mindig folyik, s ha sokan merítünk belőle, akkor sem lesz zavaros, hanem csak több és frissebb. Magyarpalatkán az a fertály, ahol ti éltetek, venyigéből font, alacsony kerítésekkel van körülvéve, hogy mindenki átléphesse. Menedékhely és iskola volt, ahol nem írni-olvasni tanultunk, hanem esténként a zsupba kötött napraforgókocsányon végigdőlve ékes muzsikátokat hallgattuk. Olykor-olykor egy szelíden aláhulló csillag Arany János sorait világította meg előttünk: „Hadd zengjen a föld és zengjen az ég! Mert a hazának épen ily zene Most éltető, fenntartó eleme.” 1882-ben, Arany János halála évében is volt csillaghullás a Mezőségen. Az eddigi legnagyobb meteorit zuhant akkor a Palatkához közeli Mócs földjére. Hogy 2003. augusztus derekán volt-e felétek csillaghullás, Marci bácsi, azt nem tudom, de egyet tudok, amiben Vörösmarty Mihály is megerősít: „Ah zengeni fogsz te még több tél után is”. Jó földink, Wass Albert szavaival szólva, te sem tettél mást, csak „szelek szárnyán csillagösvényen hazatértél”. Isten áldjon, Marci bácsi! Soós János

4

Profile for folkMAGazin

folkMAGazin 2003/3  

A TARTALOMBÓL: Csáfordi Magdolna: Kodoba Márton (1941–2003); Soós János: Mezőségi csillaghullás; Hauptmann Tamás: Brodway, végállomás; Haupt...

folkMAGazin 2003/3  

A TARTALOMBÓL: Csáfordi Magdolna: Kodoba Márton (1941–2003); Soós János: Mezőségi csillaghullás; Hauptmann Tamás: Brodway, végállomás; Haupt...

Advertisement