__MAIN_TEXT__

Page 42

Kellenek-e korlátok a népzenei hangfelvételek terjesztésénél? Az alábbiakban Németh István második, a 2001 őszén Dunaszerdahelyen rendezett népzenei konferencián elhangzott előadásának szerkesztett változatát közöljük. Szerzőnk az MTA Zenetudományi Intézet munkatársa. A kérdésre a válaszom az, hogy igen, kellenek korlátok. - Nem minden falusi ember kiváló előadó. Gyakran már csak nagyon idős, gyenge hangú emberektől készülhettek felvételek. Az átlagos hallgatót, érdeklődőt inkább visszariasztja a rossz, túl öreg, esetleg hamiskás hangon megszólaló dal. A népzene, a néptánc, a népköltészet, kiváló, jó, közepes, sőt rossz, romlott változatokban él a néphagyományban. A hangfelvételek természetesen rögzítették a különböző minőségű változatokat. A csonka, romlott, oktávtöréses változatokat is. Az oktatáshoz, a közművelődéshez, a színpadi felhasználáshoz, csak a zenei, esztétikai szempontoknak megfelelő szép, ép változatokat szabad terjeszteni. Már Kodály Zoltán is kifogásolta, hogy például az Állami Népi Együttes romlott dallamot terjesztett a színpadon. Ilyen kritikákat sajnos ma is gyakran megfogalmazhatnánk. - A zenei felvételek között sok beszélgetés is található, amelyek akár családi, személyes vonatkozásai, akár politikai okok miatt nem tekinthetők publikusnak. - Ugyancsak meggondolásra ajánlott, hogy a csúfolókat vagy a kriptádiákat milyen széles körben terjeszthetjük. - A tisztesség is úgy kívánja, hogy a terjesztés, a hozzáférés az adott gyűjtő hozzájárulásával történjék. Tehát aki vette a fáradságot, hogy elmenjen a terepre, sokszor a saját pénzén, akkor az ő tudta vagy hozzájárulása nélkül ne juthasson mindenki ahhoz a felvételhez. Hozzáteszem, hogy a gyűjtők túlnyomó többsége örül annak, hogyha érdeklődés mutatkozik a munkái iránt. Eddig tehát felsoroltam mindazon érveket, hogy miért nem szabad korlátok nélkül terjeszteni az archívumban található anyagot. Amennyiben viszont kialakult egy regionális gyűjtemény, mint például itt, Szlovákiában, akkor meggyőződésem szerint jogos igény, hogy legyen helyben egy másolat az ott gyűjtött összes hangfelvételről, tehát a Zenetudományi Intézetben levő anyagokról is. Viszonzásképpen pedig a központi hangarchívumban van a helye minden hiteles népzenei felvétel másolatának. Egyrészt azért, mert nagy valószínűséggel a regionális központok nem tudják biztosítani az archiválás megfelelő körülményeit, másrészt pedig a tudományos kutatás központja mégis csak egy helyen van. Ma már gyorsan és olcsón lehet CD-t másolni, így technikailag és pénzügyileg is reális lehetőség van arra, hogy a regionális gyűjtemények és a központi hangarchívum hangfelvételei kölcsönösen átmásolásra kerüljenek. Az ilyen cserét mindenféle korlátozás nélkül szükségesnek tartom. Egyedül a kereskedelmi célú sokszorosítás kérdését kell majd esetenként tisztázni az eredeti gyűjtővel, illetve gyűjteménnyel a regionális vagy közművelődési feladatot ellátó intézménynek (a régebbi Szakmai Háznak vagy az újonnan alakult Hagyományok Házának), amelynek feladata, hogy a hozzászólásom elején felsorolt szempontokat érvényesítse. Tehát akármit ne terjesszen tovább. A közművelődésben, oktatásban viszont azt tartom fontosnak, hogy a laikus érdeklődőt először azzal a mintegy 120-130 órányi autentikus és hiteles hangfelvétellel kell megismertetni, amit az egyes szakterületek legkiválóbbjai válogattak ki a sok-sok felvételből. Az elmúlt évtizedek tapasztalata, hogy gyakran jelentkeznek kéréssel, igénnyel, hogy kell nekik valamilyen felvétel, és nem ismerik azt, ami már közkézen forog. Sajnos az elmúlt 35-40 évben készült hangzó kiadványok nagy része már nem kapható a boltokban. Egy regionális népzenei könyvtárnak, gyűjteménynek azonban rendelkeznie kell az összes eddig megjelent hiteles, autentikus felvételeket tartalmazó lemezekkel, kazettákkal, illetve azok másolataival. Mert az tényleg nem várható el, hogy egy érdeklődőnek meglegyen mindaz a körülbelül 200 lemez, kazetta, amin ilyen anyag található. Most a teljesség igénye nélkül, csak figyelemfelkeltésül felsorolom az általam legfontosabbnak tartott, autentikus népzenét tartalmazó hangzó kiadványokat.

42

Az új Martin-kötet CD-melléklete Magyar Népzene I-III. (szerk. Rajeczky Benjamin). Három lemezalbum, melyekben egyenként négy lemezen stílusok szerint csoportosítva találhatók a dalok a teljes nyelvterületről (Hungaroton). Magyar Népzenei Antológia. A sorozatban eddig hat album jelent meg. Az első a Magyar Népi Tánczene, a második Észak (a Felvidéknek, az északi dialektus területnek a zenéje). Harmadik a Dunántúl, a negyedik az Alföld népzenéjét mutatja be. Az ötödik album, a Kelet-1 Kalotaszeg, Mezőség, és Szilágyság zenéjéből nyújt egy válogatást. A hatodik, a Kelet-2 Székelyföld zenéjét mutatja be. A hetedik album Moldva és Bukovina nyomdakész állapotban kiadásra vár, csak a kiadót kell megtalálni rá. Ez összesen csaknem 30 órányi anyag. (Az első négy album Hungaroton, az 5. és 6. MTA ZTI kiadvány.) Sárosi Bálint: Magyar Népi Hangszerek. 2 CD (Hungaroton). Magyar Népi Énekiskola I-II-III. Három kottáskönyv, mellékelve összesen 9 óra hangfelvételt tartalmazó 2-2 hangkazetta. Az énekiskola köteteit Paksa Katalin, Bodza Klára és Vakler Anna szerkesztette. Az utóbbi időben örvendetes dolog, hogy a legtöbb népzenei kottás kiadvány már nem csak kottákat tartalmaz, hanem hangzó mellékleteket is (Magyar Művelődési Intézet). Paksa Katalin: Magyar Népzenetörténet. Könyv és 2 CD melléklet (Balassi Kiadó). Olsvai - Rudas - Németh: Hallgassátok meg magyarim. 2 CD-t tartalmaz (Hungaroton). Dobszay - Németh: Magyar népénekek népzenei felvételeken, Dobszay László szerkesztése, 8 órányi egyházi népének a teljes nyelvterületről (Liszt F. Zeneműv. Főiskola Egyházzenei Tanszék). Kallós Zoltán: Új Balladák könyve. Könyv és 8 hangkazetta. A Kallós Archívum kazettái, CD-i, melyeken összesen mintegy 20 órányi anyag jelent meg. A Fonó az Utolsó Óra gyűjtési program CD-it adja ki az Új Pátria sorozatban. Eddig mintegy 15 órányi anyag jelent meg. Nagyon fontos, hogy végre megjelent a teljes Pátria anyag CD-ROMon. Ismeretes, hogy a sorozat 1936-ban kezdődött, és Lajtha haláláig, 1963-ig mintegy 25 óra hangfelvétel készült. Kereskedelmi forgalomba nem került, szakmai körökben osztogatott CD-ROM a Régi magyar népdaltípusok, rengeteg hangzó példával. Ha tehát egy szolgáltató az érdeklődőknek eredeti népzenei felvételeket akar mutatni, akkor legelőször ezeknek kell rendelkezésre állni, ezeket kell úgy katalogizálni, hogy amikor érkezik valaki egy kéréssel, akkor a gyűjtemény kezelője rögtön utána tudjon keresni az említett kiadványokban. Németh István

folkMAGazin

Profile for folkMAGazin

folkMAGazin 2003/1  

A TARTALOMBÓL: Szigetvári József: Kritikai megjegyzések egy kritika kapcsán; Gulyás Anna - Molnár Zoltán: Húsvét Andalúziában; Lukács László...

folkMAGazin 2003/1  

A TARTALOMBÓL: Szigetvári József: Kritikai megjegyzések egy kritika kapcsán; Gulyás Anna - Molnár Zoltán: Húsvét Andalúziában; Lukács László...

Advertisement