Page 39

Akkoriban lett vége Romániában a diktatúrának, lélegzett fel egy kicsit a kárpátaljai magyarság. Éhezték a magyar könyveket az ottani gyerekek. Munkámat több ezer számra vitték ki különböző jótékonysági akciók keretében, de kereskedelmi forgalomba is. Magam is elkísértem a Magyar Műveltség Szolgálat ajándékaként Beregszászba, Técsőre, Aknaszlatinára, Viskre, Váriba több száz példányt. Azóta, ahol csak járok határon innen és túl, a meseműsorok után mindig akad egy-két gyerek, aki odajön hozzám és megkér, hogy dedikáljam a könyvét. Egy ilyen alkalommal mellém sündörgött egy fiúcska, s kedvesen megkérdezte tőlem: – A néni még él? – Amint látod – feleltem, s egy szép virágocskát is kanyarintottam a könyvébe a nevem mellé. Egy szentesi előadás után, egy nyolcéves forma kislány átölelt, s azt mondta: – Én úgy sajnálom Rozália nénit! – Engem? Miért sajnálsz? – kérdeztem elképedve. – Tessék mondani, miben halt meg Mátyás király? – Úgy tudom, hogy megmérgezték – feleltem. – Szegény, nagyon sajnálom! Nem is gondoltam volna, hogy Rozália néni volt a felesége.

2003. február 23-án lesz Mátyás király születésének 560. évfordulója. Ebből az alkalomból indítom útnak ezt az átdolgozott és egy újabb, Mátyás királlyá választásáról szóló moldvai mondácskával bővült kötetet. Az „új” monda címe: A táltosgalamb, és Bosnyák Sándor néprajzi gyűjtő szívességéből jutottam hozzá. A kötet címadó meséjét, s még néhány nagyon kedveset több százszor elmondtam az elmúlt esztendők alatt. Nemrégiben, amikor CD-felvételt készítettem legkedvesebb meséimből, mondáimból, s elővettem a könyvet is a felkészüléshez, elképedve láttam, hogy mennyire átalakultak a szövegek. Egyszerűbbekké, tisztábbakká, gördülékenyebbé, s több esetben rövidebbekké is váltak. Most ebben a formában adom közre őket. A közelmúltban módom volt többször is meglátogatni Erdélyben Vajdahunyad várát, elolvastam jó néhány regényt, történeti munkát, meghallgattam számos kiváló előadást is Hunyadi Mátyásról. Még egy, a Hunyadiakat mindenáron deheroizálni szándékozó fércművön is átrágtam magam. Az én sárból és fényből, valóságból és mesékből formálódott Mátyás királyomon nem változtatott semmi. Ő nekem az örökké dicső és igazságos nagy király. Érd, 2003. február 4.

Kóka Rozália Mátyás király rózsát nyitó ostornyele (Kiadó: Timp Kft., vitez@timp.hu)

Gyulai Líviusz grafikája

folkMAGazin

39

Profile for folkMAGazin

folkMAGazin 2003/1  

A TARTALOMBÓL: Szigetvári József: Kritikai megjegyzések egy kritika kapcsán; Gulyás Anna - Molnár Zoltán: Húsvét Andalúziában; Lukács László...

folkMAGazin 2003/1  

A TARTALOMBÓL: Szigetvári József: Kritikai megjegyzések egy kritika kapcsán; Gulyás Anna - Molnár Zoltán: Húsvét Andalúziában; Lukács László...

Advertisement