{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 52

A Tücsök Zenekartól Tíz Lépcsőn át a Magyar Kalendárig BESZÉLGETÉS KÁLMÁN PÉTERREL, A SZEREDÁS ZENEKAR SZAKMAI IRÁNYÍTÓJÁVAL – Mikor is kezdődött? A hetvenes években? tem ki magam elé, hogy egy stíluson belül fedezzem fel azokat az esz– 1973-tól foglalkozom népzenével. Akkoriban működött Debre- közöket, amivel egy népi hegedűs dolgozik. Valóban évekig nagyon cenben az Úttörő Házban egy együttes, ahol furulya, köcsögduda és komoly, szinte napi kapcsolatban voltam főleg Ádám István Icsán és dob kísérettel citeráztak és énekeltek a gyerekek. Ide, a Tücsök Zene- bandájának muzsikájával, s azt tapasztaltam, hogy ez jobban segített karba kerültem én vonósként. A bontakozó táncház-mozgalom arra a hasonló, régies stílusban muzsikáló prímások játékának felfejtéséinspirált bennünket, hogy vonós zenekari összeállításban is kipróbál- hez, mint ha több dialektusnak az anyagát felületesen karcoltam volna juk magunkat, így hegedű, brácsa, cselló – később a cselló helyett bő- meg. Olyan zenészekkel foglalkoztam azóta, mint az Öreg Árus – aki gő –, s kiegészítésként cimbalom és tekerő is helyet kapott a zenekar- ugyanaz a korosztály, mint Icsán –, Gyimesben Zerkula János bácsi, a ban. Amikor a „tücsök korból” kiléptünk, vonós felállásban Csobolyó palatkaiak közül Kodoba Ignác bácsi, s a bonchidai zenészek is nagy zenekarrá alakultunk át. Büszkék voltunk arra, hogy akkor az ország hatást gyakoroltak rám, e település zenekultúráját is behatóan tanulegyik legrangosabb zenekarának, a Joób Árpád vezette Délibáb Együt- mányoztam. Rajtuk kívül is rengeteg zseniális prímástól maradt fenn tesnek az utánpótlás csoportja lehettünk, s végtelenül hálás vagyok az anyag, aminek a tanulmányozása nagy feladatot jelent a jövőben. A ott muzsikáló embereknek, hiszen a művészet olyan ágára irányították széki zene a mai napig bennem van. Egy ideig pihentettem – talán ez a figyelmemet, amit a mai napig életcélként, hivatásként élek meg. sem vált kárára –, de szeretném ismét előásni, s talán ebből is születik A Csobolyó zenekart a honvédség morzsolta szét, hiszen különböző valami izgalmas dolog. időpontokban vitték a tagokat katonának, évekre ellehetetlenítve ezzel – Térjünk vissza a Szeredáshoz, hiszen érdekesen alakult a történetetek. az együttes működését. Ez után egy rövid ideig a Karikás együttesben, Az általad elmondott előzményekből műsorok, lemezek születtek. S csamajd a Csűrdöngölő zenekarvargónak miért tart a világ? ban muzsikáltam. A Csűrdön– Igen, ez a címe az első önálló gölővel másodszor lehettem a kazettánknak, próbálkozásunkNépművészet Ifjú Mestere, ezt nak, amelyen kizárólag ének a címet először a Csobolyóval nélküli hangszeres magyar népkaptuk meg. A Csűrdöngölő zene szól. Ebben az időszakban akkor az ország egyik legjobbjáa „Táncháztalálkozó”, valamint nak tartott Nyírség Táncegyütaz „Új élő népzene” lemezeken test kísérte, szép sikereket éris megjelent a Szeredás, s ekkor tünk el közösen. Sokat jelentett kezdtünk el foglalkozni a maez az időszak, de saját zenekarra gyar dramatikus szokásokkal. vágytam, ahol saját utamat járEzt két dolog is inspirálta. Az hatom, így a kilencvenes évek egyik az a szellemi töltés, amely elején megszületett a Szeredás. a bábszínházi működésem alatt – Milyen az az út, amire a Szee témában megérintett, a másik redás megalakításával léptél, s pedig az, hogy a Hollós Utcai hová vezet? Iskolában létszámleépítés miatt – A név az én fejemből pattant a tagozatunk sajnos megszűnt. Szüreti bál a debreceni Motolla-táncházban; tánctanító: Jeremiás Lajos (fotó: Andics Árpád) ki, s mivel az évek során sokszor Pete Lászlóval úgy döntöttünk, változott a tagság, tulajdonképpen a körém csoportosuló zenészek al- hogy nem más irányba keressük a megélhetésünket, hanem maradunk kották, alkotják a mindenkori Szeredást. 1993-ban találkoztam Pete a népi kultúránál. Ekkor már együtt dolgoztunk a sárospataki Bodrog Laci barátommal, akivel eddigi tevékenységünk mellett – én például Néptáncegyüttessel – ez az egyetlen olyan együttes, amelyet megszaklasszikus zenetanári diplomát szereztem – a magyar népzene-kultúra kítás nélkül lassan 10 éve kísérünk, emberileg és szakmailag is nagyon mélyreható megismerését tűztük ki magunk elé. Ez volt az az időszak, jó a kapcsolatunk –, s elkészítettük az első betlehemes műsorunkat. amikor a Vojtina Bábszínház zenei rendezőjeként dolgoztam, majd leMegpróbáltuk komplex formában – zene, ének, dramatikus szokások, hetőséget kaptam egy kis népzenei műhely létrehozására a Hollós Ut- bábjáték és szövegek összeszerkesztésével – feldolgozni a téli ünnepcai Kézműves Iskolában. Szabadidőnket arra áldoztuk, hogy felkeres- kört, és sikerült elérnünk azt, hogy gyermek közönség előtt bemutatva sük a még élő adatközlőket Erdélyben, Felvidéken és Magyarországon nagyon jó véleményeket hallottunk vissza, például, hogy nem is gonegyaránt, s emellett az Óbudai Zeneiskolába jártunk konzultációkra, dolták, milyen izgalmas, mozgalmas lehet egy betlehemes. ahol Csoóri Sándorral – akit egyik mesteremnek és barátomnak tekinE sikeren felbuzdulva beástuk magunkat a könyvtárba, konzultáltek – két éven át a széki zenén keresztül próbáltuk felfejteni azokat a tunk Ujváry Zoltán professzorral – aki a magyar dramatikus szokások technikai, szellemi, és bátran mondhatom, lelki tényezőket, amiről a kiemelkedő kutatója –, s összeállítottunk egy szüreti, farsangi, pünkösmagyar népi hangszeriskola szól. Nem volt ez elfecsérelt idő, hiszen azt di műsort, gyermeklakodalmast, vásári műsort, s táncosokkal kiegévallom ma is, hogy csak az tud igazán tanítani, aki saját maga mestere szítve egy alföldi maskarás lakodalmast. Nagy szerepet kapott ezekben a hangszerének. a szokásokhoz kapcsolódó zenei kincs, állatalakoskodók megjelenítése, – Legendák keringtek arról, hogy 6-7 évig foglalkoztál a széki zenével, s ezeknek az előadásoknak a gyermekek nem csak befogadói, hanem mielőtt pódiumon is hallhattuk volna tőled. Ez a nagyon aprólékos mun- sokszor részesei. Természetesen több év munkája fekszik ebben, de máka meghozta-e számodra a gyümölcsét? Mindent megmutattál-e már ab- ra elértük azt, hogy nem nekünk kell a műsorok miatt napokat teleból, amit ez idő alatt tanultál, vagy van még a kezedben, a fejedben ebből fonálgatnunk – mint kezdetekben –, hanem nálunk cseng állandóan a muzsikából? a telefon, s keresik műsorainkat óvodák, iskolák, művészeti iskolák, – A széki zene számomra örök szerelem marad, hiszen azt a célt tűz- művelődési házak. Kifejezetten a felnőtteknek készítettük viszont az a

52

folkMAGazin

Profile for folkMAGazin

folkMAGazin 2002/4  

A TARTALOMBÓL: K. Tóth László: Az Elvesztett Éden kereséséhez; K. Tóth László: Beszélgetés Kiss Ferenccel; Babarczy Eszter: A Brassói Pályau...

folkMAGazin 2002/4  

A TARTALOMBÓL: K. Tóth László: Az Elvesztett Éden kereséséhez; K. Tóth László: Beszélgetés Kiss Ferenccel; Babarczy Eszter: A Brassói Pályau...

Advertisement