__MAIN_TEXT__

Page 51

már táncok előadása Budapesten. Az előadás sikerrel zárul, az együes kijut VIT-re. Az időben tovább lépve essék most pár szó a jászsági páros táncok hangsúlyának a kérdéséről. Szakirodalmunkban ehhez a témához kapcsolódóan a következő fontos megállapítást találjuk: „Néha – érdekes módon – a nyugaton jellemző lenthangsúlyos csárdással is találkozunk”. Ezt a megjegyzést a már említe, A magyar tánctípusok és táncdialektusok című kötet Nagykunság, Jászság fejezetében olvashatjuk. A jászsági táncokkal kapcsolatban el kell mondani, hogy a filmgyűjtéseken van, aki fenthangsúlyban táncol, s van olyan is, aki a két formát váltogat-

A Villő Énekegyüttes 1999 decemberében alakult Budapesten. Tagjai: Dobák Katalin, Horváti Kata, Papp Ágnes és Szabó Ágnes népdalénekesek. A hagyományos magyar népzenei összeállítások mellett repertoárunkban jelentős helyet foglal el a népi liturgia. Megszólalásunkban a népi előadási gyakorlatot követve egyéni, hiteles megformálásra törekszünk. A paraszti gondolkodásban nem különült el élesen a szent és profán világ. A jeles napok megünneplése az egyházi és világi szokásren-

ja, de a ránk maradt gyűjtésekben a lenthangsúly a jellemzőbb. A táncgyűjtések alapján tehát megállapítható, hogy a jászsági táncok lassú és friss csárdásában a lenthangsúlyos forma az általánosabb. Az eddig föllelt filmgyűjtések mindegyike rövid terjedelmű, s akad olyan gyűjtés is, amit technikai akadályok mia még nem tudtunk tanulmányozni. Következésképen az eddig megismert és bemutato jászsági táncok még nem adnak teljes mértékben átfogó képet a táncok motívumkészletéről, de amint sikerül ezeket a filmeket tanulmányozni, a motívumkészleel együ a hangsúly kérdése is teljesen egyértelművé válhat. Kocsán László

det egyaránt tükrözte. A szájhagyomány régi korok írott, műzenei kultúráját őrizte meg eleven, kiérlelt előadásban. A magyar és európai egyházzene részét képező magyar nyelvű népénekek a népi kultúrában továbbélve megtartották eredeti stílusjegyeiket, valamint a korabeli előadási gyakorlat jellegzetességeit. Ugyanakkor a profán népdalok előadás-

folkMAGazin

módja erősen hatott a népénekek megszólaltatására. Mennyei király születik... című adventi műsorunk CD-anyagát 2002 augusztusában rögzítettük a vámosszabadi katolikus templomban. A Szokolay Dongó Balázzsal közösen készített lemez a karácsonyi ünnepkör énekes és hangszeres hagyományt mutatja be. A régi, kéziratos dallamokat, népénekeket, karácsonyi kántákat, betlehemes dalokat részben tradicionális módon, részben feldolgozás formájában szólaltatjuk meg. (Papp Ágnes)

51

Profile for folkMAGazin

folkMAGazin 2002/4  

A TARTALOMBÓL: K. Tóth László: Az Elvesztett Éden kereséséhez; K. Tóth László: Beszélgetés Kiss Ferenccel; Babarczy Eszter: A Brassói Pályau...

folkMAGazin 2002/4  

A TARTALOMBÓL: K. Tóth László: Az Elvesztett Éden kereséséhez; K. Tóth László: Beszélgetés Kiss Ferenccel; Babarczy Eszter: A Brassói Pályau...

Advertisement