Page 46

Sem az időjárásra, sem s folytonosságát meg semmi másra nem lekell tartani. S hogy ez hetett panaszunk. Étel, A szlovákiai magyarság 44. Országos Kulturális Ünnepélye főleg tőlünk függ: elital volt bőven – még a megyünk-e majd szaKomárom melletti szentpéteriek is borsátvazni, kit választunk, hogy megfelel-e száHárom év kihagyása után, 2002. aurat állítottak, s a Csemadok rozsnyói helyi munkra a 11-es szavazólap, mert az általuk gusztus 25-én újra daltól, tánctól, muszervezete is büfét működtetett. Volt ott a képviselt politikai irányvonal biztosíthatja zsikától, meg vagy 8-10 ezer ember zsonvölgyben sok minden: könyvsátor, népműnemzetiségi kultúránk ápolásának folytogásától volt hangos a gyönyörű völgy. vészeti sátorok, mesterség bemutatók, banosságát is. A tapsból ítélve a jelenlévők Igaz, a kulturális ünnepély újraélesztébakiállítás. Idetelepítette irodáját Rozsnyóigen nagy százaléka akarja a kulturális ünse egynaposra sikeredett, de ezt az egy ról a Szövetség a Közös Célokért, egész nap nepély és a kivívott politikai irányvonal tonapot az égiek is kegyeikbe fogadták, készültek a fényképek, segítették a magyar vábbéltetését. hétágra sütött a nap, és az éjfélbe nyúló igazolvány kérvényeinek kitöltését, műköA színpadon ezt követően egymást váleste is kellemesen langyos volt. dött az Új Szó, a Vasárnap sátra, s az OTP tották az ország legjobb magyar éneklőcsoA nyárvégi eseményről szóló írás előző számunk Szlovákia Bank is tanácsadó helyet működportjai és táncegyüttesei. Munkájuk dicsélapzártáját követően érkezett. (A szerk.) tetett. Eljöttek a környezetvédők, még a miretét oldalakon keresztül lehetne zengeni, niszterük, Miklós László is megjelent egy terként mozogva élték szerepüket a szín- de ebben az írásban nem jut hely másra, rövid időre. „Hazajöttem – mondta –, hi- padon. Az ő műsoruk szikrázóan fényes mint felsorolásukra. Dióhéj citerazenekar szen én is Gömörben, a murányvölgyi Li- gyöngyszem csillogtatása. Ide kívánkozik: Diószegről, kórus, illetve éneklő csoport cén születtem, ismer engem néptáncosként csak akkor válik igazán családi ünneppé Nagytárkányból, Balogfalváról, Szesztáról, is ez az óriási színpad.” Gombaszög, ha ezeket a délelőtti gyermek- Padányból, Bodrogszerdahelyről. A FelviSzóval, ezen a hirtelen összerántott szlo- műsorokat sok-sok kiránduló család apraja- dék kiváló néptáncegyüttesei: az Új Hajtás vákiai magyarok 44. Országos Kulturális nagyja együtt nézi, élvezi végig. Diószegről, a Malmos Jókáról, az Ilosvai Ünnepélyen volt minden, ami szemnek, A déli harangszóval indított Jó ebédhez Nagyidáról, a Szőttes Pozsonyból – ennyiszájnak, léleknek, testnek örömöt tudott szól a nóta és az azt követő Lazítani című rá- en voltak a hirtelen mozgósíthatók, s ezért szerezni. A kiváló, nagyon sokrétű, sokféle diós kabaréműsor szintén profi teljesítmény a műsorszerkesztés két-két fellépési blokkot igényt kielégítő műsor délelőtt kilenc óra- volt. Kár, hogy előadás közben a művészek biztosított részükre. Ők a kimaradt három kor Kapunyitással indult, és este tízig tar- elfelejtettek az órájukra nézni és bőven túl- szezon remek koreográfiai alkotásaiból épított. Látványossággal kezdetben a fúvósze- lépték a számukra kiszabott időt. Így van ez, tették fel műsorukat. A látottak alapján van nekar hangjaira menetelő mazsorett csopor- a közönség tapsa nagy erő, s ráadást szorgal- mire büszkének lennünk. tok, a zenei aláfestéssel pedig a különböző maz a művésztől. Tavasszal, nyárelőn alkalmam nyílt részt térvariációkban masírozó ‘48-as huszárok Szerencsére az Écsi Gyöngyi és Kováts venni Myjaván a szlovák, Strázsnyicén a szolgáltatták. A nóta, a cigányzene és a dal- Marcell A felvidéki népi líra gyöngyszemei cseh és morva, Budapesten és Esztergomkedvelőknek a Banyák István vezette csalló- c. műsorát nem zavarta ez a csúszás. Nagy ban a magyar és nemzetközi folklórfesztiközi népi zenekar, az országos nótafesztivál kár lett volna abból a szépségből bármit is válokon, és az itt, Gombaszögön látott csonagyszerű győztesei, valamint a vendégéne- kihagyni. Iskoláról-iskolára kéne vándorol- portok mindegyike az ott szereplők között kesek (Gaál Gabriella és Madarász Katalin tatni ezt a műsort a szépséges előadása miatt is a legjobbak közé soroltatott volna. Budapestről) nyújtottak nehezen felejthető és a tartalmáért is. A műsorépítés élt az 1976-ban Gomélményt. A Gombaszögi gála c. délutáni prog- baszögön először alkalmazott gondolattal: A tíz órakor kezdődő, a gyerekeknek szó- ramba a rendező ügyes fogással Csáky Pál több együttes közreműködésével létrehorakozást és szereplési lehetőséget egyaránt miniszterelnök-helyettes és Kvarda József zott közös nyitó és záró számmal ámítotbiztosító Lánc, lánc, eszterlánc... című mű- Csemadok országos elnök megnyitó be- ta el az igen nagyszámú közönséget, mely a sor csodálatos tehetségeket vonultatott fel. szédeit is beépítette. Érzékelve a műsoridő műsor alatt is állandóan növekedett. Mire a A gyermek táncegyüttesek, a Kismalom Jó- csúszását, beszédüket mindketten rövid- méltán világhírű budapesti Honvéd Együtkáról, a Rakonca Fülekről, a kis Bodrogközi re fogták, mégis nagyon sok mindent el- tesre került sor, a rendezők már kitehették Királyhelmecről a gyermek és felnőtt tánc- mondtak. Hangsúlyozták, hogy Gomba- volna a „teltház” feliratú táblát. A tömeg véés dalhagyomány kiváló képviselői, mes- szög éltető megnyilvánulása kultúránknak, gigtapsolta a Romantic együttes műsorát is. Mindkét, egy-egy órás műsorcsokor a legjobbat hozta, és óriási sikert aratott. A Honvéd záró számát, a Szatmári csapás és friss-t a mintegy tízezer ember állva, háromszor is visszatapsolta. Gombaszög a maga több mint negyvenéves múltjával országos találkozóhely, s egyben az ország-világ előtti kitárulkozás fóruma is lett, fogalom, mely összetartott, felemelt és évről-évre nemzeti hovatartozási tudatunkban erősített bennünket. Bizonyította: a magyar kultúra nagy érték, részeként a tánc, a dal, a zene a legszebbek közé tartozik, s erre büszkék lehetünk. Takács András

Gombaszög újra éled

46

folkMAGazin

Profile for folkMAGazin

folkMAGazin 2002/4  

A TARTALOMBÓL: K. Tóth László: Az Elvesztett Éden kereséséhez; K. Tóth László: Beszélgetés Kiss Ferenccel; Babarczy Eszter: A Brassói Pályau...

folkMAGazin 2002/4  

A TARTALOMBÓL: K. Tóth László: Az Elvesztett Éden kereséséhez; K. Tóth László: Beszélgetés Kiss Ferenccel; Babarczy Eszter: A Brassói Pályau...

Advertisement