__MAIN_TEXT__

Page 15

tásával több mint 200 gyerek ismerkedhetett az agyagozás, a nemezelés, a fonalbaba-készítés, a papírhajtogatás rejtelmeivel, majd a sepsiszentgyörgyi Fabatka zenekarnak és Danka Botond táncmesternek köszönhetően a magyar néptánc jellegzetes lépéseivel. A gálaműsorról A délutáni gálaműsor szervezésében fontos szerepet vállalt a házigazda Rekettye Táncegyüttes: a konferálás, a vendégek elszállásolása, étkeztetése, a környékbeli iskolások Károlyba szállítása is a feladataik közé tartozott. Ennek köszönhetően Fényről, Csalánosról, Kökényesdről és Tusnádról is sok lelkes gyermek eljutott a nagykárolyi találkozóra, ahová – a mai világban szokatlan módon – a belépés díjtalan volt. A műsorban a Rekettye tagjai bemutatták legújabb nyárádselyei koreográfiájukat. A mátészalkai Alapfokú Művészeti Iskola táncosainak kalotaszegi, rábaközi és szatmári táncait a Cinkés zenekar kísérte. Az érmihályfalvi Nyíló Akác dél-alföldi és mezőségi táncait „feldobta” négy összeszokott énekesük stílusos csujjogatása. A kolozsvári Ördögtérgye tánccsoport gyimesi ropogtatásakor a szó szoros értelmében „porzott” a színpad. (Kevesen tudják, hogy az együttes nevét egy gyimesi tojásmintáról kapta – a teremtést megjelenítő spirálkörös ábrát a táncosok trikóján is láthattuk.) A bogdándi hagyományőrző tánccsoport szilágysági táncokat adott elő. Az árvalányhajas kalapban mulató férfiak tiszta éneke az egész nézősereget magával ragadta. A Palló zenekari száma pedig Magyarózdról Küküllő-mentére kalauzolt bennünket. A záró műsorszámban az öszszes fellépő csoport tagjai együtt járták a mezőségi csárdást, amelyet a nézők ütemes tapsa kísért. Táncház volt, van – és lesz Az esti táncházban örömmel csatlakoztak a fellépőkhöz a nemrég megalakult nagyváradi hivatásos együttes tagjai (reméljük, hogy legközelebb őket is láthatjuk majd Nagykárolyban), a Rekettye jelenlegi és volt barátai, a más városokban élő és tanuló károlyi patrióták is. Tőlük tudtuk meg, hogy a következő táncháztalálkozó december 7-én Temesváron lesz, az Egyetemisták Házában és a Bartók Líceumban, s a szervezőmunkából a jelenleg a bánáti városban tanuló Rekettye-tagok is kiveszik a részüket. Az ő személyük a garancia arra, hogy akik ezen a hétvégén jól érezték magukat Nagykárolyban, Temesváron is hasonló élményeket élhetnek majd át, ráadásul ismerős arcokkal is találkozhatnak. A „rekettyéseknek” és a temesvári szervezőknek sok sikert kíván ezen cikk írója: Záhonyi András

Ádám Gyula felvétele

Hagyományaink gyermekeinkben élnek tovább Gyermeksokadalom András napja előestéjén Az András Alapítvány 2001-ben oktatói és utánpótlásképző programot indított azzal a céllal, hogy a Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes egykori és jelenlegi táncosait, zenészeit és énekeseit oktatói feladatok ellátására ösztönözze. E hiánypótló tevékenység lehetővé teszi, hogy az együttes utánpótlása megoldódjék, s a táncosok, zenészek, énekesek közösségébe újabb és újabb tehetséges fiatalok kerülhessenek be. A heti rendszerességgel történő oktatás eredményeképpen a gyerekek, fiatalok megismerték és megszerették vidékük jellegzetes néphagyományait, sajátos táncaikat, énekeiket. A program sikerességét mi sem bizonyítja jobban, mint az a tény, hogy a csoportok létszáma hétről-hétre bővül, újabb csoportok is alakultak, a gyerekek pedig egyre nagyobb örömmel vesznek részt az oktatáson. Az oktatók munkájának eredményét idén már három alkalommal láthattuk a megye különböző helységeinek színpadán; az ifjúsági- és gyermek néptánccsoportok negyedik találkozójára pedig 2002. november 29-én pénteken, András napjának előestéjén, délután 16 órától került sor a Városi Művelődési Házban. A seregszemlére a következő helységekből érkeztek a gyermekek: Karcfalva és Jenőfalva (csoportvezetők: Kozák Katalin és Kozma Ervin), Csíkcsicsó (csoportvezetők: Sándor Katalin és Becze Juliánna), Borzsova (csoportvezető: Karda László), Csíkmindszent (csoportvezető: Udvari Róbert) és Csíkmadaras (csoportvezető: Bálint Lajos, Antal Zsolt). Vendégünk volt ezen kívül a Fodor Csaba vezette madéfalvi gyermekcsoport, Juhász Levente gyermekcsoportja Dánfalváról és a csíksomlyói hagyományőrző csoport, amelynek Lakatos Imre a vezetője. Csíkszeredából a Kosz Szilveszter gyermekcsoport lépett fel, valamint Bíró Jolán hagyományápoló gyermek néptánc csoportja. Az együttesek színpadon történő megmérettetése után a rendezvény táncházzal zárult. Az oktatási program támogatói a Nemzeti Kulturális Alapprogram, Hargita Megye Tanácsa, a magyarországi Oktatási Minisztérium valamint az Apáczai Közalapítvány. János Enikő, Bodi Ildikó

Jubilált a Jókai Néptánccsoport Tíz éves fennállását ünnepelte 2002. november 30-án 16 órai kezdettel a MOM művelődési házban megrendezett ünnepi műsorral a mára több mint 150 tagot számláló Jókai Néptánccsoport. A tíz év alatt a XII. kerület szinte valamennyi tanintézményéből (Jókai, Koós, Pannónia, Tamási, Németvölgyi, Virányos, Zugliget, Arany, Táncsics Gimn., VMG és Kiss J. – ahogy a gyerekek emlegetik iskolájukat) jártak és járnak ide hetenként többször is próbára a diákok. Igazi, komoly munka folyik délutánonként, esténként tánc- és népdaltanulással az elkötelezett oktató és koreográfus, Bettenbuk Krisztina vezetésével. Az évközi rendszeres, kitartást igénylő próbákat nyaranta 7-10 napos tábori programokkal koronázzák, ahol egész napos tánctanulással, illetve az azt kiegészítő sport- és kulturális programokkal készülnek a következő évadra. A felmenő rendszerben fejlődő csoportokkal a támogatói kör is együtt növekedett. Szülők, barátok, a Jókai Iskola HON Alapítványa és a XII. kerületi önkormányzat lehetőségeik szerint segítették a profizmust maga elé tűző társaság munkáját: az állandóan bővülő, gazdag ruhatár; a fergeteges műsorok; a rendszeres munkához szokott, a magyar és a határon átnyúló kultúrák hagyományait megismerő és művészi fokon művelő gyermekek tánctudása és színpadi kultúrája mind-mind az elmúlt tíz év együttműködésének sikerességét mutatják. A Jókai Néptánccsoport tízéves születésnapi ünnepe kiállítással és élő zenével kísért néptánc-előadással került megrendezésre. A műsornak egy, a magyarlakta területeken szimbolikusan átutazó táncos adott keretet, aki maga is a tudásukat minden oldalról bemutató csoportok táncával köszöntötte az egész estét betöltő ünneplésre összegyűlt közönséget. (Konkoly Elemér)

folkMAGazin

15

Profile for folkMAGazin

folkMAGazin 2002/4  

A TARTALOMBÓL: K. Tóth László: Az Elvesztett Éden kereséséhez; K. Tóth László: Beszélgetés Kiss Ferenccel; Babarczy Eszter: A Brassói Pályau...

folkMAGazin 2002/4  

A TARTALOMBÓL: K. Tóth László: Az Elvesztett Éden kereséséhez; K. Tóth László: Beszélgetés Kiss Ferenccel; Babarczy Eszter: A Brassói Pályau...

Advertisement