__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 6

Élõ és újraélhetõ népmûvészet Kelemen László igazgató a Hagyományok Háza elmúlt másfél évérõl Többéves huzavona után az Állami Népi Együttes alapító okiratának módosításával 2001 januárjában létrejött a Hagyományok Háza. A tervek szerint 2004-ben a Nemzeti Színház körül felépülõ kulturális tömbben helyet kapó, jelenleg a Corvin téren mûködõ komplex intézmény tevékenységi köre az élõ és újraélhetõ népmûvészet teljes területét felöleli. Kelemen László fõigazgatót az elmúlt másfél év fejleményeirõl faggattuk.

Egyesülettel, a Népmûvészeti Egyesületek Szövetségével és a Muharay Elemér Népmûvészeti Szövetséggel. Elég kemény egyeztetések és tárgyalások zajlottak, de túl vagyunk rajta. E hat szervezet számára ez az intézmény egyfajta idegvégzõdés, ami a mindenkori kormányzat felé próbálja képviselni a civilek akaratát. Emellett velük együttmûködve megpróbálunk szakmai segítséget, illetve anyagi támogatást is adni a rendezvényeikhez. Az idén 30 milliót tudunk erre a célra fordítani. – Lehet tudni már, hogy a leendõ új helyen milyen – Ön elsõsorban népzenészként, zeneszerzõként, feltételek között mûködhetnek? illetve az elmúlt ötven év legnagyobb szabású népzenei – Állandó kapcsolatban állunk a tervezõkkel, tele vagyunk gyûjtése, az Utolsó Óra vezetõjeként ismert. Alkatát dokumentációkkal, szakértõként végig bedolgoztunk, tekintve sem az a hivatalnokfajta. Miért pályázta meg és reméljük, így lesz ez a továbbiakban is. Hogy ha már a szakma olyan lehetõséget kapott, amit az elmúlt akkor ezt a tisztséget? – Úgy éreztem, a szakmának ez akkora lehetõsége, ami húsz-harminc évben soha, akkor legalább olyan épületbe költözhessünk be, miatt muszáj elválami valóban kielégíti lalnom. Adtam mae terület XXI. századi gamnak öt évet, és igényeit. A kulturális megkaptam hozzá a tömbön belül a Mabizalmat, nemcsak gyar Modern Mûvéa minisztériumtól, szeti Múzeummal és hanem a szakmától, a Nemzeti Hangvera kollégáimtól is. A senyteremmel közös Hagyományok Hánagy elõtérünk lenza eredetileg Sebõ ne, onnan nyílna a Ferenc kezdeményehárom intézmény. A zése volt, 1996-ban mi részünk 10 ezer mint az Állami Népi négyzetméter, ezen Együttes új mûvészehelyezkedne el a háti vezetõje írt egy tarom szervezeti egynulmányt arról, miség, az Állami Népi ként lehetne ezt a Együttes, az archívuterületet megreformot gondozó Lajtha málni, miként lehetLászló Hagyományne a bemerevedett õrzõ Mûhely és a struktúrát feloldani, Bánhalmi János felvétele közmûvelõdési felés nyitni az új irányzatok felé. Bár az ötletet kedvezõen fogadták, 1998-ban adatokat ellátó Népmûvészeti Mûhely. A színházteremjött egy kormányváltás, és egészen Rockenbauer Zoltán ben reményeink szerint 450-500 ember tud majd leülni. kulturális miniszteri kinevezéséig altatták az ügyet, A kocsmával jó magyar szokás szerint egybekötött aki viszont már a parlamenti bemutatkozójában is úgy táncháztérben tartjuk a kiállításokat és a táncházakat. beszélt a Hagyományok Házáról, mint megvalósítandó Lesz több kézmûves mûhely – jelen pillanatban nyolc projektrõl. Felkért, legyek a megalakítandó intézmény helyen bérelünk e célból Budapesten helyiségeket –, egy miniszteri biztosa, majd tavaly július elsejével egy pályázat hatalmas archívum feldolgozóhelyekkel, irodákkal, próbahellyel, öltözõvel, valamint hang- és videostúdióval. után kinevezett fõigazgatónak. – Nem tart attól, hogy a tavaszi politikai fordulat miatt – Anyagi téren is ekkora ugrás várható? – A Hagyományok Háza alakulásakor örökölte az Állami ismét gellert kaphat a kezdeményezés? – Úgy tûnik, az intézmény bírja az új kulturális vezetés Népi Együttes létszámát és költségvetését. Ez 104 státust, bizalmát is. Próbálkoztak egyesek ezt SZDSZ-es öt- és 230 millió forint állami támogatást jelentett. Az átszerletnek beállítani, az egyik komoly hetilap fi de szes vezések és bõvítések után jelenleg 152 státusunk van, és csúcsintézménynek nevezett minket, a Hagyományok évente 600 millió forintból gazdálkodhatunk, melybõl 70 Háza kérdésében a szakma azonban elég egységes volt. milliót nekünk kell „megtermelni” a kiadványainkból, az Létrehozása folyamán állandóan konzultáltunk a hat elõadásokból, az oktatási programokból. Ma is ugyanúgy országos civil szervezettel, a Martin György Néptáncszö- tíz ember látja el a teljes gazdasági adminisztrációt, és vetséggel, a Vas Lajos Népzenei Szövetséggel, a Táncház az elsõk között vezettük be a kulturális minisztérium Egyesülettel, az Örökség Gyermek Népmûvészeti központi pénzügyi integrációs rendszerét, így átláthatóvá,

6

folkMAGazin

Profile for folkMAGazin

folkMAGazin 2002/3  

A TARTALOMBÓL: Soós János: Nyári délután apámmal; Jávorszky Béla Szilárd: Beszélgetés Kelemen Lászlóval; Záhonyi András: Táborról táborra –...

folkMAGazin 2002/3  

A TARTALOMBÓL: Soós János: Nyári délután apámmal; Jávorszky Béla Szilárd: Beszélgetés Kelemen Lászlóval; Záhonyi András: Táborról táborra –...

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded