__MAIN_TEXT__

Page 3

A TARTALOMBÓL: 6. Beszélgetés Kelemen Lászlóval Jávorszky Béla Szilárd 8. Táborról táborra – Erdélyben Záhonyi András 10. Mulatság Szászcsáváson Szánthó Zoltán 13. Honti igricek – Ifjú Szivek Hégli Dusán 14. Három város, egy táncünnep Héra Éva 16. A Nap hõsei Sopronban Bakonyi Erika 19. Kádár Ferenc CD-lemeze Sárosi Bálint 20. Új néven... – Fonó zenekar Jászai Júlianna 26. Erdélyi arcok Molnár Zoltán fotói 28. „Vágáshután új hír járja...” Joób Árpád 29. CD-ismertetõ Sándor Ildikó 30. TÁNCHÁZAK, FOLK-KLUBOK 32. A megpatkolt boszorkány Kóka Rozália 33. A mese örök Dala Sára

Nyári délután apámmal Egy Budapestre elszármazott széki ember látogatása odahaza Ismét otthon vagyok, Széken. A tikkasztó hõség sem tudott csonkítani étvágyunkon, mikor a csíkos abrosz fölött szemünk elé tárult anyám széki étkekbõl álló »ebéd-költeménye«. Mondtam is, hogy nem a frontra indulunk, se nem onnan jövünk, mire anyám borsosan meg is jegyezte, „Ha ritkán jösztök egyszerre kell megegyétek, gyertek gyakrabban, s akkor beosztjuk!”. A fenséges ebéd elköltése után a házba szorult hõség elõl a nyári konyha szomszédságába rakott sütõkemence árnyéka alá húzódtunk apámmal egy kis délutáni beszélgetésre. „Itt jobban jár a levegõ, s hátha vele együtt a mi agyunk is!” – és ezzel máris apám kezébe szökött a beszédet vezetõ gyeplõ szára. „Tudom, hogy téged inkább az érdekel, hogy mi maradt meg a székiek »régi jó« szokásaiból, õsi rendjébõl, de van annál most fontosabb is. Láthattad, lassan elnéptelenednek az utcák, a mezõk, az ember jártában-keltében csak véletlenül botlik bele egy másik emberfiába. Aki csak csizmát tud húzni, az mind máshol, másnál keresi boldogulását, veszi a tarisznyáját, s

munkájával mások javát szolgálja, ahelyett, hogy saját magát gyarapítaná, erõsítené. Hétszámra nem találkozik a családjával, itthon a földjei mûveletlenül maradnak a máramarosi csobánok nagy boldogságára, akik ingyen, sõt megkérdezetlenül legeltetik temérdek juhaikat rajtuk. A mai fiatalok inkább elmennek napszámba, tudom én milyen az, én is belekóstoltam már kilencéves koromban. Nyolcan voltunk testvérek, apám betegséggel jött haza az orosz frontról, úgyhogy nekem, a legidõsebb fiúnak be kellett állni szolgálni. Apám annakidején sírva szegõdtetett el »kicsi szógának« a Szamosújvár melletti Kérõ faluba. Az egy évre járó béremet már ott helyben, az elsõ órában felvette, mert kellett a sok kicsi szájnak otthon. Egy évre fogadtak fel, de apámék a sok bajuktól úgy ottfelejtettek, hogy még a konfirmálás után is ott rágtam a málét. Most sincs ez sokkal különbül. Ezek az »új vállalkozók« is látástól vakulásig dolgoztatják az embert, akinek elõttük csak annyi szava, mint a malteresvedernek. Aki balesetet

Csipkeszegi lakodalom, 1974. Muzsikusok: Ádám „Icsán” Sándor, Ádám „Icsán” István

34. Egy mai mesehõs – Berecz A. Abkarovits Endre 38. „Rákóczi” Kovács Gusztáv Busai Norbert 40. A Jászság népviselete – kiállítás H. Bathó Edit 44. Beszélgetés Balogh Kálmánnal Marton László Távolodó 46. Értékmegõrzõk – Téka együttes K. Tóth László 50. Angol nyelvû ismertetõ Sue Foy

folkMAGazin

3

Profile for folkMAGazin

folkMAGazin 2002/3  

A TARTALOMBÓL: Soós János: Nyári délután apámmal; Jávorszky Béla Szilárd: Beszélgetés Kelemen Lászlóval; Záhonyi András: Táborról táborra –...

folkMAGazin 2002/3  

A TARTALOMBÓL: Soós János: Nyári délután apámmal; Jávorszky Béla Szilárd: Beszélgetés Kelemen Lászlóval; Záhonyi András: Táborról táborra –...

Advertisement