__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 24

Holdudvarlás

KA LAMAJKA

Haj Rákóczi, haj Bercsényi... Válogatás a kuruckor népzenéjéből a Rákóczi-szabadságharc 300. évfordulójára Immár 300. éve annak, hogy a nagyságos és vezérlő fejedelem, II. Rákóczi Ferenc élére állt a Tiszaháton felkelt sokaságnak. Fegyverbe szólította az ország népét tekintet nélkül rangra, felekezetre vagy nemzetiségre, hogy a 150 éves török megszállás alatt kivérzett Magyarországot felszabadítsák az osztrák császár elnyomása alól. A Rákóczi-szabadságharc (1703-1711) a kurucok kezdeti sikerei után elbukott, de mély nyomot hagyott a következő évszázadok nemzeti gondolkodásában, zenéjében, költészetében.

FONÓ Records FA-098-2 Énekelt versek – így hangzik a CD alcíme. Sebõ Ferencnek jelent meg annak idején ezzel a címmel lemeze, s e mostani kiadvány is megzenésített költeményeket tartalmaz. Szám szerint tizennyolcat, s Huzella Péter, a versek megzenésítõje és egyben az album zenei rendezõje Dylan Thomas, William Butler Yeats, Szergej Jeszenyin és Erdõdi Gábor mûveibõl válogatott. Erdõdi a lemezt szerzõtársként is jegyzi, hiszen a mûfordításokat is õ készítette. A verseket Huzella énekli, s gitáron és ütõhangszereken is közremûködik a dalokat kísérõ öt tagú kamaraegyüttesben. Aki szereti az említett költõket, nem fog csalatkozni a produkcióban, hiszen a zene remekül visszaadja a versek hangulatát.

A lemezen elhangzó dallamok közül hiányoznak azok a közismert sablonok, amelyeket az utolsó száz évben az iskolai énekkönyvek terjesztettek el, de amelyeknek hitelességéhez jócskán férhet kétség. Válogatásunk azokat a kuruc vonatkozású dallamokat mutatja be, amelyeket a magyar falu muzsikusai, énekesei egészen a XX. század végéig használtak a mindennapok zenei gyakorlatában. Felelevenítésükkel tisztelegni akarunk a hajdan volt kurucok és a letűnt kor zenei hagyatékát megőrző falusi muzsikusok előtt. „A magyar történelemben a kuruc háború az, amely mély költészetet és zenét teremtett. Mintha a magyarságnak ez lett volna a szent háborúja. A nép számára volt ebben az erőfeszítésben valami mélyen nagyszerű így is, hogy legyőzetéssel végződött, de nem vereséggel. Abban, amit a kurucság jelent, az egész magyarság osztatlanul rész vesz, éspedig fenntartás nélkül. Sem a török háborúkban, sem a végvári harcokban, sem a szabadságharcban az, ami a kuruc háborúban élt, nem nyilatkozott meg, a kezdettől fogva reménytelen harc a hatalom hallatlan túlerejével szemben, nem a diadalért, de konok és mélabús és makacsul ismétlődő nemzeti sors, hogy itt vidáman csak az élhet, aki az idegen elnyomókkal szövetkezik népe ellen, de a dicsőség mégis a bujdosóé.” (Hamvas Béla) Kiadó: Petrovits Tamás – PT CD 001

24

FONÓ Records FA-202-2 A manapság igen népszerû cigány népzenei lemezek sorában már megjelenésében is a különlegesebbek közé sorolható a Parno Graszt albuma. A modernebb elõadásmódot kedvelõket ne riaszsza vissza a borítón olvasható „autentikus cigány népzene” mûfaji meghatározás, a lemezen ugyanis a szájbõgõ, a kanna és az ének mellett gitár, nagybõgõ, tambura, tárogató és brácsa is hallható. De talán ez nem mond ellent a tradicionális felfogásnak, hiszen régen ugyan kannán és kanalakon kívül más „hangszereket” nem használtak a magyar cigány népzenében, ma már viszont például az akusztikus gitár hagyományosnak számít. S ez nem azonos azzal, amikor „folkmuzsikában” szintetizátor is megszólal.

Rávágok a zongorára

folkMAGazin

Profile for folkMAGazin

folkMAGazin 2002/3  

A TARTALOMBÓL: Soós János: Nyári délután apámmal; Jávorszky Béla Szilárd: Beszélgetés Kelemen Lászlóval; Záhonyi András: Táborról táborra –...

folkMAGazin 2002/3  

A TARTALOMBÓL: Soós János: Nyári délután apámmal; Jávorszky Béla Szilárd: Beszélgetés Kelemen Lászlóval; Záhonyi András: Táborról táborra –...

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded