Page 13

Honti igricek A pozsonyi Ifjú Szivek magyar táncegyüttes 2002. július 27-én mutatta be új műsorát, „Honti igricek” címmel. A táncjáték Móra Ferenc azonos című elbeszélése, illetve Bartók Béla és Győrffy István valós leírásai alapján eleveníti fel egy nap eseményeit. 1910. november 13-án Ipolyságon kanásztülök- és dudaversenyt rendeztek a megye kanászainak. A felhívás így szólt: „A Nemzeti Muzeum ősfoglalkozási osztálya egyik kiküldöttje Győrffy István dr. és Bartók Béla zeneakadémiai tanár közbejöttével e hó 13-án vasárnap délelőtt 10 órakor a vármegyeház udvarán vagy a vásártéren a vármegye kanászainak, dudásainak és furulyásainak részvételével kanásztülök versenyt és azon kívül duda-versenyt rendez (trombita kizárásával), melynek első díja 10 kor., második díja 5 kor., harmadik díja 3 korona. Azonkívül a díjakat nem nyert egyének fejenkint 1 korona ellátási díjban részesülnek.“ (Honti Lapok, 1910. november 11.) „Ipolyság piactere sem fog egyhamar olyan dudálást hallani, amilyet ezek akkor rendeztek“ – írta Bartók Béla. Móra elbeszélése szerint: „Előálltak szép sorjában és tülökkel, furulyával, dudával rendeztek olyan dalnokversenyt, hogy olyant Wag-

ner Richárd álmában sem pipált. A dudaverseny volt a legszebb, mert azt nemcsak fújták, hanem járták is. Egész estig tartott míg a vármegyeházán a fonográf-felvételek megtörténtek (...) így az udvaron várakozóknak alkalmuk volt egy kis tánczmulatságot rögtönözni.“ Győrffy István pedig így emlékezett vissza: „(...) este aztán elvonultak mulatozni, mert ezt a pásztor soha el nem mulasztja, ha városba vetődik“. „Megindult az egész had, végigkáromkodták a nagy utcát, a város szélén találtak egy kocsmát, abban éppen cselédbál volt, arról a férfinépet kiverték , csak a cigányt fogták vissza és megkezdődött a mulatozás, úgy szentgalleni módon” – fogalmazott Móra Ferenc. Azt volt a célom, hogy a nap eseményeit felhasználva mutassuk be a felvidéki falvak zenei és tánchagyományait. Ezúton is szeretném megköszönni a zsérei, martosi, borzovai és magyarbődi hagyományőrzőknek, hogy elfogadták a meghívást, valamint a dudásoknak, Agócs Gergelynek, Dsupin Pálnak, Juhász Zoltánnak és Pál Istvánnak, akik nélkül létre sem jöhetett volna ez a műsor. Kérem, ha módjukban áll nézzék meg. Hégli Dusán

HONTI IGRICEK Hégli Dusán műsora A VERSENY csallóközi, Zobor-vidéki, Tardoskedd környéki, Ipoly-vidéki, Garam-vidéki és gömöri táncok A PIACTÉR 1. Kiszehajtás, 2. Rátócska és frisse, 3. Tréfás verbunk, 4. Karikázó, 5. Abaúji csárdás, 6. Bodrogközi oláhos, 7. Villõzés A HOPFINGER-FÉLE FOGADÓBAN csárdás, kanásztánc, bukós

közremûködik: Pál István valamint: Agócs Gergely, Dsupin Pál, Istvánfi Balázs, Juhász Zoltán, Sáringer Kálmán és az Ifjú Szivek táncegyüttes zenei szerkesztés: Juhász Zoltán, Figur banda koreográfia: Furik Rita (1,7), Hégli Dusán

A HONTI IGRICEK előadásai: 2002. november 19., Pozsony, Szlovák Nemzeti Színház Kis Színpada (Malá scéna) 2002. november 20., Budapest, Hagyományok Háza 2002. november 21., Dunaszerdahely, Városi Művelődési Központ

MUS Mladé srdcia - Ifjú Szivek MME Mostová 8. 811 02 Bratislava tel.: 00421-2-54410310 e-mail: ifjuszivek@pobox.sk

folkMAGazin

13

Profile for folkMAGazin

folkMAGazin 2002/3  

A TARTALOMBÓL: Soós János: Nyári délután apámmal; Jávorszky Béla Szilárd: Beszélgetés Kelemen Lászlóval; Záhonyi András: Táborról táborra –...

folkMAGazin 2002/3  

A TARTALOMBÓL: Soós János: Nyári délután apámmal; Jávorszky Béla Szilárd: Beszélgetés Kelemen Lászlóval; Záhonyi András: Táborról táborra –...

Advertisement