__MAIN_TEXT__

Page 51

Moldvai csángó dudások („síposok, csimpolyosok”) - III. rész Hiedelmek a moldvai „síposokkal” kapcsolatban Nicolai Mircea zabolai román dudás nem tud sem magyar, 1991-ben kérdeztem Mesterke Gergelyt (M. G. = Mesterke sem román hiedelmekről a dudásokkal kapcsolatban, elmesélte Gergely, S. Gy. = Stuber György): viszont és megmutatta, hogy hogy tréfált a dudával. Leszorítva „S. Gy.: De hogy mondták ezt, hogy kinek a muzsikája? a felfújt duda sípszárát, azt hirtelen felengedte és a felcsapódó M. G.: Rossznak a muzsikája. sípszárral megcsappintott valakit: „Így mikor legény voltam, S. Gy.: Ez a rossznak a muzsikája? Hogy a sípost azt rossznak mentünk énekelni, Karácsonykor, aztán a legények vittek velük tartották? ingem. Aztán felfúttam a csimpolyát (mutatja, felfújja) mikor M. G.: Azért, hogy a nem tud sokan nem tudnak vele. Nem tud- elcsaptam a másiknak az orrát felütte így. A mások kacagták, nak mondani. látszik kecske, mert döfös. Így S. Gy.: Igen. Igen, s még miket izébül, no, hogy mondjam, vicmondtak így a síposról? Mit celtünk, no. (Bemutatja Cornel tartottak a faluba? nevű vején.) Megkoppantotta M. G.: Há mit tartottak, nem volt. Húnye, még döfös is!” mondtak, nem mondtak semmit, Petru Ghiurca trunki román egyebeket, hogy a mit akartak dudást is kérdeztem, de ő sem mondani? ismert dudásokkal kapcsolatos S. Gy.: Nem énekelték, „aki duhiedelmeket, babonaságokat. dás akar lenni, pokolra kell annak menni?” Kísérlet a moldvai dudaszó M. G.: (hatalmas kacagás után) újraélesztésére Nem mondták. Nem mondták Duma (Porondi) Márton kivéazt, nem mondták. telével már egyik általam „fölS. Gy.: Nem tartották így bofedezett” csángó dudásnak sem szorkánynak vagy ördögnek a volt ép hangszere. Mesterke sípost? Gergely tömlője 1973-ban már M. G.: (jót kacag) Hát hogyne! tele volt lukkal, csak kivett sípMondták. száron tudott játszani. Dima S. Gy.: Mondták? (nevet) Mihálynak hiányzott a sípszára M. G.: Mondták há. és a bordója, Palack Antal tömS. Gy.: Olyan mondás, beszéd lője eresztett, csak nehezen tudnem volt, hogy megszólalt a duta fújni. Minuc Péternek már da magától? S ilyeneket. Nem nem volt meg a dudája. voltak ilyen babonák? Ezért elhatároztam, hogy neM. G.: Voltak há, ez a, ez a nem kikezdek a moldvai dudahavolt megcsinálva úgy arra módgyomány újraélesztésének, kira, de mások akik csinálták, használva, hogy még öten élvoltak mások öregebbek. Csinek az általam talált hat moldnálták úgy, hogy összecsányták vai dudás közül. Első lépésként Mesterke Gergely 70 évesen újra fújja a „sípot”. így szépecskén, s a bétette ...a táncra – Petrás Incze János csángó alapítvá1993, Dumbrovény, Moldva betette, szépen oda letette s ez e monnyunk támogatásával – legyárttattam Stuber György felvétele dogatta elé s e zember táncolt e utáMesterke Gergely „sípját” 1993-ban. na. Úgy volt megcsinálva. Örömmel hallottam, hogy két héttel azután, hogy átadtam a duS. Gy.: Hát hogy tudták azt úgy megcsinálni? dáját, Gergely bácsi, az utolsó moldvai „sípos” már MagyarorM. G.. Hogy csinálták meg? A rosszakval. szágon fújta, egy csángó fesztiválon. Még a TV-ben is szereS. Gy.: Rosszakval? pelt! Meghatódottan mesélte el magyarországi útját, mint éleM. G.: Rosszakval. te legnagyobb élményét. „Még az ételért sem vettek el parát S. Gy.: De maga látott is ilyet? Vagy csak hallotta a mesét. (pénzt). Egy nap háromszor adtak enni! Milyen jófajta pálinkáM. G.: Nem láttam (keresztet vet mosolyogva) ... Zisten őrizzen juk van azoknak!” meg, nem kell nekem ollan. Megbeszéltük, hogy másnap reggel 9-kor „összegyűlünk és (Jót kacag). Zördögök vigyenek illen, ülljek a fákon ott a csip- csinálunk egy jó bajt” azaz megemlegetjük a régi élményeket, kéken ottan fújjam nekijek ott? felvételeket csinálunk, jól töltjük a napot. Sajnos még az éjjel Ük táncolljanak? Hallott maga ollant? Nem? Az hogy a reggel Szeredába kellett szállítanom egy beteg csángó embert kórházannyi pézt adtak, hogy nem fért a zsebibe. Reggel mikor föl- ba. Csak reggel fél tíz tájban értem vissza Külsőrekecsinbe. kelt, csak körtelevél volt. (nevet) Teli volt a kebele körtelevélvel. Mondták, hogy Gergely bácsi már kiment „ide a mezőre”, széOllan levélvel, a lapival. E. Hallotta maga ullant, nem. (nevet) nát gyűjteni. Utána eredtem, az „ide a mezőre” kb. 15 km-t jeDe ugy es beszéltek. He immár vas pénzem vagyon aszongya. lentett. Oda ballagott ki Mesterke Gergely 73 évesen az ökrös Van pénze, ott volt péz csak, bejjeb itt nem volt péz, a körte, a szekérrel. Szerette az öreg, hogy utánamentem. Amikor meglapi volt... Igen így volt a baj.”4 látott, benyúlt a zsebébe, kimarkolt egy falat dohányt a zsebé-

folkMAGazin

51

Profile for folkMAGazin

folkMAGazin 2002/2  

A TARTALOMBÓL: András Mihály: A táncház jelene és jövõje Erdélyben; Diószegi László: Egy kritika ürügyén; Timár Sándor: Megemlékezés a 30. é...

folkMAGazin 2002/2  

A TARTALOMBÓL: András Mihály: A táncház jelene és jövõje Erdélyben; Diószegi László: Egy kritika ürügyén; Timár Sándor: Megemlékezés a 30. é...

Advertisement