__MAIN_TEXT__

Page 44

A kötetben szereplõ valamennyi fõként gyermekekEgy asszony két vétkecskéje elmondtam, történet eredeti gyûjtésen alanek, az élettörténetekre ritkábKóka Rozália történetei pul. Mégsem magnetofonról leban került sor. A felnõtteknek jegyzett népi elbeszélések gyûjteményeként hogy több mesélõ elbeszélését gyúrtam egy- szóló elõadásaimon bátrabban használom gyé. Néha egy-egy szép gondolat kedvéért a legarchaikusabb magyar nyelvet, a moldszületett ez a könyv. 1969-tõ1 Moldvában és Gyimesben, hosszabb történetet szõttem családi emlé- vai csángók beszédét is, bízva abban, hogy majd Tolnában, Baranyában és Érden gyûj- keimbõl. Nagyszüleim, édesanyám, olykor- a szövegkörnyezetbõl az ismeretlen szavak töttem a bukovinai székelyek körében. Ele- olykor a magam életébõl merítve a témát. értelmét is megfejtik. Így alakult ki a mesék inte fõként a mesék és egyszerûbb, s így maradt a hiedelemmondák érdemeg az élettörténetek csakkeltek. Az élettörténeteket nem az élõbeszédet megkötöbbnyire csak barátságzelítõ nyelvezete. ból hallgattam meg. Egy Felvetõdhet bárkiben a kisebb mesegyûjtemény és kérdés, honnan veszem a számos hiedelemtörténet bátorságot, hogy ily szabalejegyzése után, elõször don alakítgassam visszacsak szûk körben, majd menõleg is régen volt emegyre nagyobb hallgatóság berek „életét”. Megkérelõtt, én is mesélni kezddezhetnék azt is, hogy metem a nekem legkedvesebb rek játszadozni a nyelvvel? történeteket. Édesapám bukovinai 1973-ban elnyertem a székely. Életem során, soNépmûvészet Ifjú Mesteha nem szakadtam ki a re címet, 1976-ban hivatábukovinai székelyek elesos elõadómûvész lettem. ven közösségébõl. Igyekez1993-ban kaptam meg a tem tudatosan megismerNépmûvészet Mestere kini mindent, ami csak megtüntetést. Érdeklõdésem a ismerhetõ egy népcsoport mesék és hiedelemmonéletébõl. dák mellett az élettörténeCsaknem két évtizedig tek felé fordult. Egyre tujártam Moldva magyar faldatosabban próbáltam a népi adatközlõk- A nyelvezet kialakításakor megközelítõ nép- vait, a Gyimeseket. Megismertem, megszetõl hallott elbeszéléseket, meséket színpadi rajzi hitelességre törekedtem. Igyekeztem rettem az ottani embereket. Ettem asztalukelõadásra alkalmassá tenni. visszaadni a bukovinai székelyek, a gyimesi nál, háltam házaikban. Részese voltam öröA magnószalagról lejegyzett szövegeket és a moldvai csángók beszédének fõbb jel- meiknek, bánataiknak. Beavattak féltett titmegszerkesztettem, a ráérõs, terjengõs el- legzetességeit. Mértékkel használtam azon- kaikba, szeretetükbe, bizalmukba fogadtak. mondásokat a cselekmény megértéséhez ban a táj- és idegen szavakat, hogy a cselekMíg írom, mesélem, formálgatom törtélegszükségesebbek közlésére rövidítettem. mény megértését ne akadályozzák. neteiket, fülembe cseng hangjuk, látom arcA hiányos, suta vagy rosszul elmondott törAz élettörténetek és a mesék nyelveze- vonásaikat. Érzem biztatásukat, meséljek, téneteket kiegészítettem, átformáltam, oly- te között lényeges különbség tapasztalha- írjak róluk, helyettük, értük. kor újrafogalmaztam. Gyakran elõfordult, tó. Míg a mesék legtöbbjét sok százszor Kóka Rozália

APRÁJA * APRÁJA * APRÁJA * APRÁJA * APRÁJA Március 9-én tartották meg az I. Ürömi Népzenei és Néptáncfesztivált, melyen a környék táncegyüttesei és zenekarai léptek fel. * Népi Gyermekjáték és Gyermektáncfesztivált rendezett április 6-án a nagykanizsai Pipitér Óvoda a nagycsoportos óvodások részére. A bemutatóval párhuzamosan zajlott a „Népi kismesterségek az óvodában” című kiállítás, amelyen az óvodás gyerekek tevékenységéről készült fotók szerepeltek. * 10 éves a Kallós Alapítvány! Tíz év értékmentő munkáját reprezentálta az a kolozsvári tánc- és népzenei bemutató, melyet május 4-én tartottak a Diákművelődési Házban. A műsorban moldvai, mezőségi, küküllőmenti, kalotaszegi hagyományőrző táncosok és zenészek, valamint az Ördögtérgye, a Zurboló, a Szarkaláb táncegyüttesek és a Tarisznyás együttes léptek színpadra. * A Folklórfesztiválok Magyarországi Szövetségének internet elérhetősége: www.cioff.hu

44

A Jászok VIII. Világtalálkozójára került sor pünkösd ünnepén Jászjákóhalmán. Évek óta a rendezvény fő attrakciója a jász kapitány megválasztása. Idén a jászjákóhalmi Gubicz András kapta a megtisztelő címet. * 20 éves a kecskeméti Hegedűs! Május 17-én tartotta jubileumi koncertjét az első Bács-Kiskun megyei táncházas zenekar, a kecskeméti Hegedűs együttes. * A szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum nyitvatartási ideje: március 30. - július 1. – naponta 9-17 óráig, július 1. - augusztus 25. – naponta 9-19 óráig, augusztus 26. - november 4. – naponta 9-17 óráig, minden hétfőn zárva, kivéve augusztus 19. A Skanzen-Amfiteátrum nyári programjából: augusztus 3. 20 óra Budapest Táncegyüttes – Csárdás, a Kelet tangója * A Petőfi Sándor Művelődési Házban (Győr, Árpád u 44.) 2002. június 28-án 19.00 órakor a Csík zenekar tart táncházat.

folkMAGazin

Profile for folkMAGazin

folkMAGazin 2002/2  

A TARTALOMBÓL: András Mihály: A táncház jelene és jövõje Erdélyben; Diószegi László: Egy kritika ürügyén; Timár Sándor: Megemlékezés a 30. é...

folkMAGazin 2002/2  

A TARTALOMBÓL: András Mihály: A táncház jelene és jövõje Erdélyben; Diószegi László: Egy kritika ürügyén; Timár Sándor: Megemlékezés a 30. é...

Advertisement