__MAIN_TEXT__

Page 41

K

ét bácskai falu, Doroszló és Gombos viseletét mutatta be március 22. és május 5. között a szegedi Móra Ferenc Múzeum. Raj Rozália és Nagy István, a Vajdasági Magyar Folklórközpont két létrehozója és oszlopos tagja nemcsak értelmi szerzõje a kiállításnak, de a bemutatott viseletek összegyûjtõje, és a két magyar falu viseletkultúrájának avatott ismerõje. „Vidékünkön mára csak három olyan hagyományõrzõ közösség maradt, ahol az idõsek körében még megtalálható a legtöbb hagyományos ruhadarab; így az élõ viseletnek, mint társadalmi jelrendszernek a megfigyelésére itt nyílik lehetõség!” – írják meghívójukban. A kiállítás az idézetteket a XX. század eleji családi fotókon keresztül, illetve az egyes generációk ünnepi és hétköznapi viseletdarabjainak bemutatásával híven tükrözte. Az ismertetõ füzetbõl Vajdaság két falujának történelmébe és a viselet alakulásának, változásának mikéntjébe is betekintést nyerhettünk. Olvashattunk arról is, hogyan hatott az Alföld és a Dunántúl viseletkultúrájának változása a helyiekre. Raj Rozália és Nagy István megszállott kutatók és cselekvõ emberek. Doroszlón 2001 nyarán nyitották meg azt a tájházat, amely Rozál öröksége, s amelynek berendezési tárgyait a falu adta össze. A szegedi kiállítás anyaga szintén a falvak lakóinak féltett darabjaiból állt össze, amit szívesen adtak kölcsön, mert tudták, hogy Rozália jó helyen, jó ügyet képvisel velük. A Népmûvészeti Egyesületek Szövetsége (NESZ) textiles-szövõ szekciójának 36 tagjával szeptemberben egy hosszú hétvégén meglátogatjuk a doroszlói múzeumot, melynek berendezésében Barsi Hajna és Kecskés József etnográfusok is segédkeztek. A tájház szõttes textíliái és a helyi adatközlõk magángyûjteménye lesz tanulmányaink tárgya. Az õsz folyamán még a Muharay Elemér Népmûvészeti Szövetség hagyományõrzõ együtteseinek továbbképzõ tanfolyamát is náluk szándékozunk megrendezni. Missziójuk, mellyel szûkebb hazájuk kultúráját õrzik és propagálják, mindnyájunk számára példa lehet. Borbély Jolán

doroszlói Móricz Zsigmond Magyar Művelődési Egyesület szervezésében helyben is bemutatták Raj Rozália és Nagy István néprajzkutatók Doroszlói népi textíliák című könyvét, az otthon zsúfolásig telt kistermében. A könyvet dr. Silling István egyetemi tanár méltatta. Wilhelm József megnyitó beszédében, az egybegyűlteket is köszöntve, elismeréssel adózott a szerzőpárosnak, mert a könyvbe foglaltakkal nagymértékben hozzájárultak a doroszlói hagyományos népviselet megőrzéséhez. A továbbiakban Móger Tímea és György Mária olvasott fel egy-egy részletet a műből. A népviseletbe öltözött Samu Rozália csiraj dalokat adott elő, majd Dr. Silling István többek között kifejtette: „A szerzőpáros sok-sok gonddal és utánjárással küszködött, amíg elkészítette a legszebb jugoszláviai magyar könyvet, a jugoszláviai magyar népviseletről. A vajdasági népviseletről jelentek már meg könyvek, de ilyen átfogó és ennyire teljes még nem. Ennek a monográfiának a legnagyobb hasznát minden bizonnyal a doroszlóiak veszik, azok, akik még őrzik, becsülik a viseletüket... Nekünk, kívülállóknak a fehérlyukú hímzés, a slingelés jelenti a legszebb részét a doroszlói viseletnek. A könyvben kevés szó esik arról, hogy a nép hogyan készítette a textíliát, tehát a kendermunkáról. Én inkább a Doroszlói népi díszítő művészet címet adtam volna a kiadványnak. Kevés szó esik arról, hogy Madeira szigetéről Bécsen át hogyan jutott el a slingelés technikája Európába, a vidékünkre... Kérem a doroszlóiakat, becsüljék meg ezt a könyvet és az alkotókat, mert olyan kincset adtak maguknak, amelyik lehet, hogy tovább fog élni, mint a viselet, amelyről a könyv szól.” Raj Rozália és Nagy István ünnepként értékelve a bemutatót, köszönetüket kifejezve, egy-egy tiszteletbeli példánnyal kedveskedtek az adatközlőknek.

A

Dautbegovics Zoltán

Magyar Szó, 2002. május 31.

(Vajdasági Magyar Folklórközpont, vmf@tippnet.co.yu)

folkMAGazin

41

Profile for folkMAGazin

folkMAGazin 2002/2  

A TARTALOMBÓL: András Mihály: A táncház jelene és jövõje Erdélyben; Diószegi László: Egy kritika ürügyén; Timár Sándor: Megemlékezés a 30. é...

folkMAGazin 2002/2  

A TARTALOMBÓL: András Mihály: A táncház jelene és jövõje Erdélyben; Diószegi László: Egy kritika ürügyén; Timár Sándor: Megemlékezés a 30. é...

Advertisement