__MAIN_TEXT__

Page 35

Fotók: Ádám Gyula

ünneplõk hosszú sorát útközben a csíkjenõfalvi kultúrház felé elkötötték, a násznépet pedig nem pálinka, hanem tánc ellenében engedték tovább. Csordultig telt a jenõfalvi terem. A szülõk, rokonok, falubeliek ragyogó tekintettel figyelték a gyermeklakodalmat, de õk nem voltak hivatalosak a lagziba csak este hat után. Akkor viszont a gyermekeket hazaküldték, ami maradt, megették, s az ünnepség hajnalig tartó mulatsággal zárult. Az esküvõhöz természetesen nem hiányoztak a hiteles kellékek: kikérõ legények, násznagyok, koszorúslányok, szakácsok, felszolgálók, s persze gyerek- és felnõtt zenekarok. A gazda a 14 éves Bíró Lóránd volt – akinek édesapja „igazi” lakodalmakban is gazda –, õ vezette a mulatságot, mókás rigmusokba szedve az ételek sorrendjét és az asztali köszöntõket. No és persze a menyaszszonytánc, valamint a menyasszonylopás sem maradt el. (El kell mondanom, hogy a gyermeklakodalom kezdeményezõje, Kozák Katalin ugyanebben a csíkkarcfalvi vártemplomban ment férjhez, és szintén a jenõfalvi teremben tartották a lakodalmat, én voltam az egyik násznagy, és „éles-

ben” ment az esküvõ, az ajándékszedéssel együtt.) Megtudtam Katitól, hogy a gyermekek a lakodalom elõtti héten a készülõdés izgalmától már nem nagyon tudtak figyelni az iskolában, s hogy a szülõk is mindenben segítették. Többek között kenyeret, kürtõskalácsot sütöttek, kétezer töltött káposztát készítettek. A lakodalomban nem volt sem részeg, sem cigarettafüst. Nem is hiányzott. Kati azt is elmondta, hogy minden kislány izgalommal várta, hogy ki lesz majd a kiválasztott menyasszony. Most már tudjuk, hogy minden kislány szeretne egyszer menyasszony lenni a helyi szokások szerint. Nálunk az önmegvalósításhoz még hozzátartozik a családalapítás és a gyermekek nevelése is. A gyermeklakodalomra – ahogy az a jelentõs eseményekhez illik – eljött Kelemen Hunor országgyûlési képviselõ, Zsombori Vilmos, Hargita Megye Tanácsának elnöke, Borboly Csaba megyei tanácsos, Miklós Árpád, Csíkkarcfalva polgármestere és Magyar István, Csíkkarcfalva alpolgármestere. Ferencz Alajos, csíkszentdomokosi táncos lábú és jó énekes polgármester, legényke korában

folkMAGazin

maga is részt vett gyermeklakodalomban. Hogy valaki meg ne elõzze, gyorsan kijelentette, hogy a következõ gyermeklakodalmat, a visszahívást Csíkszentdomokoson kell majd megtartani. Az elején nehezen indult az utánpótlás szervezés, de ma már alig tudjuk a növekvõ igényeket kielégíteni Gyermekcsoportjaink mûködtetését, hála Istennek, igénylik a gyermekek, szülõk, iskolák, mûvelõdési házak, önkormányzatok egyaránt, és ameddig nem kerül bele énekelt, táncolt, zenélt anyanyelvünk hivatalos formában az iskolai oktatásba, addig mi megpróbáljuk ezt a hiányt pótolni, ahogy lehet. Az oktatási programunk elindításakor kollégáimnak a hálás, szép és hasznos feladatról beszéltem, s amikor kimondtam azt a szót, hogy nemes munka, azt válaszolták magukban: nem es (fizetik). Azóta a közel ezer gyereket számláló utánpótláscsoportjaink a magyarországi Oktatási Minisztérium, Hargita Megye Tanácsa, a helyi tanácsok, valamint iskolák, vállalkozók jóvoltából támogatást élveznek. Jó szokásukat tartsa meg az Isten! András Mihály

35

Profile for folkMAGazin

folkMAGazin 2002/2  

A TARTALOMBÓL: András Mihály: A táncház jelene és jövõje Erdélyben; Diószegi László: Egy kritika ürügyén; Timár Sándor: Megemlékezés a 30. é...

folkMAGazin 2002/2  

A TARTALOMBÓL: András Mihály: A táncház jelene és jövõje Erdélyben; Diószegi László: Egy kritika ürügyén; Timár Sándor: Megemlékezés a 30. é...

Advertisement