__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 33

GYERMEKLAKODALOM CSÍKJENŐFALVÁN Jön az utánpótlás!

Az elején szorgalmasan és mondhatni „csendben” folytak a próbák a gyermekcsoportokkal, de tudtuk, hogy a környékbeli települések igenigen rivalizálnak egymással. Éppen ezért, amikor úgy gondoltuk, hogy gyermekcsoportjainknak van már a saját falujuk hagyományaiból összeállított színpadi mûsoruk, „olajat öntöttünk a tûzre”. 2002. január 30-án érkeztek a Csíkszeredai Városi Mûvelõdési Házba gyermek- és ifjúsági csoportjaink a környezõ településekbõl: Csíkszeredából, Dánfalvából, Csíkkarcfalvából, Csíkjenõfalvából, Szentegyházából, Csíkcsicsóból, Borzsovából, Csíkmadarasból, Csíkrákosból, hogy összemérjék tudásukat és tehetségüket. Bár igazából nem sikerült rangsorolni elõadásaikat, minden táncegyüttes úgy érezte, és azt hangoztatta, hogy õk voltak a legjobbak. A rendezvényre két vendégcsoport is bejelentkezett, a balánbányai Ör-

Évek óta dédelgetett álmunk válik valóra utánpótláscsoportjainknak köszönhetõen. A Hargita Nemzeti Székely Népi Együttesnél jelenleg teltház van, táncosainkban, zenészeinkben egyre inkább erõsödik a hivatástudat és a tenni akarás. Már nem csak elõadómûvészek, hanem igen eredményes oktatói munkát is folytatnak, amely ma hiánypótló tevékenység Erdélyben. dögborda együttes Sándor Csaba vezetésével, és a Csíkszeredai Tanulók Klubjának a gyermekcsoportja Antal Rózsika vezetésével, s nagyon magasra állították a mércét a többi gyermek számára. A rendezvényen kicsinek bizonyult a nézõtér, a színpad, de még a mûvelõdési ház körüli parkolóhely is, hiszen szülõk, tanárok és egyházi vezetõk egyaránt eljöttek, hogy megnézzék csemetéjüket, tanítványai-

kat. A nagysikerû és nagy népszerûségnek örvendõ mûsorban a helybéli zenészek, a Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes zenekara, a Palló zenekar, valamint a csíkszentdomokosi és balánbányai gyermekzenészek muzsikáltak. Ezt követõen gyermek táncházra került sor, ahol a legtehetségesebbek úgy kérték a zenét, ropták a táncot, énekeltek és csujjogtattak, hogy az érzékenyebb bámészkodók elsírták magukat az örömtõl. A táncházból alig akartak hazamenni a gyermekek. Miklós Kata, a Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes munkatársa a találkozó kapcsán kijelentette: „Az volt a legfontosabb szempont, hogy a színpadon ne legyen úrrá az izgatottság a gyermekeken, hanem az öröm és a sikerélmény adjon erõt az elkövetkezendõ elõadásokhoz, hiszen többségük elsõ alkalommal nézett szembe a reflektorfénnyel, kóstolt bele a színpad varázsába”. Érté-

Fotó: Ádám Gyula

folkMAGazin

33

Profile for folkMAGazin

folkMAGazin 2002/2  

A TARTALOMBÓL: András Mihály: A táncház jelene és jövõje Erdélyben; Diószegi László: Egy kritika ürügyén; Timár Sándor: Megemlékezés a 30. é...

folkMAGazin 2002/2  

A TARTALOMBÓL: András Mihály: A táncház jelene és jövõje Erdélyben; Diószegi László: Egy kritika ürügyén; Timár Sándor: Megemlékezés a 30. é...

Advertisement