__MAIN_TEXT__

Page 15

Új műfaj: gipsy pop-folk music Megérkezett hozzánk is (végre valahára) a balkáni stílus és a cigány folklór tüzes ritmikája, hangzásvilága, modern hangszerelésbe csomagolva az Ethnix zenekar előadásában. Az együttes két elõadóművésze, Balog József és Künstler Ágnes ezt az új stílust mutatják be. – Mit jelent az Ethnix név? B.J.: Ez a név tükrözi célunkat egy olyan zenei világ megalkotására, amely harmonikus ötvözete a hagyományos népzenének és a modern, populáris dallamoknak, ritmusoknak. Egyébként a név az Etnikum és a mix szavak ötvözete. – Miért kevertétek a folklórt és a pop műfajt? B.J.: A világ zenei téren is hatalmas fejlődéseken megy át. A mai generációk már nem a hagyományos népzenei hangszereken készült zenéken nőttek fel, ezért úgy éreztük, hogy mindenképpen ötvözni kell a modern technika által nyújtott lehetőségekkel. De a lemezt próbáltuk úgy öszszeállítani, hogy a középkorosztály számára is élvezhető legyen. Összefoglalva, az albumon szerintünk mindenki megtalálhatja az ízlésének megfelelő dalt. – Ez a „gipsy pop-folk music” új stílusnak számít? K.Á.: Ismereteink szerint nem létezik még ez a stílus, de szerintem mindenféleképpen egy különleges hangzást adtunk az anyagunknak. – Milyen a fogadtatás, mik az első benyomásaitok? B.J.: Jobbak, mint vártuk... Megmondom őszintén, nem voltunk túl optimisták, mivel az anyag úttörő a maga nemében, bár bíztunk a sikerben, amelyet azt hiszem, az igazol, hogy a megjelenést követően alig pár nap alatt több mint 2000 darab lemez elfogyott. – Hallgattam a CD-teket, s úgy éreztem, ez egy kicsit összetettebb hangzás, mint amit mostanában hallunk a rádiókban, televíziókban... Hányan készítettétek? K.Á.: Az album elkészítésében többen is részt vettek, de természetesen a főszerepet férjem, Balog József játszotta egy fiatal és tehetséges „hangszerelővel”, Árgyó „Begyó” Péterrel. – Kik segítik az együttes promótálását? K.Á.: A Magic World részéről Lakatos „Roberto” Róbertet és feleségét, Száva „Diana” Ritát kértük meg, hogy segítse az anyagunk, ahogy te fejezted ki magad, promótálását. Egyébként a cégük producer is a lemezen. – Mik a távolabbi céljaitok? Hallottam, úgy néz ki, megjelentek külföldön is... B.J.: Nem szeretnénk hitegetni senkit, egyelőre csak érdeklődtek nagyobb terjesztők az anyagunk iránt. Ami biztos, hogy egy magyar válogatáson már rajta leszünk. –riporter–

„Berecz András a mai magyar sámán” – pár esztendeje hangzott el ez a megállapítás valaki szájából, s ma is igaznak érezhetjük. Mert Berecz András – aki egyik legavatottabb ismerője és művelője a magyar népdal- és népmesekincsnek – mindig sokkal többet nyújt puszta esztétikai élménynél. Berecz András nemcsak hiteles előadó, hanem a magyar népmûvészet valódi hordozója. Városi ember létére életének szerves része a népi tudás, amely a mindennapokban és az élet nagy kérdéseit illetően is eligazít, fogódzót nyújt – segít feldolgozni az emberiséget szinte létezése óta foglalkoztató tipikus személyes és filozófiai problémákat. Amikor Berecz András mesét mond, vagy énekel – katartikus élmény előidézésével, akárcsak a sámán –, ezt a tudást közvetíti hallgatósága felé. Eddig megjelent felvételei közül az Európai Folklór Intézet által kiadott Kőkertben liliom című CD képviseli a legtisztábban ezt a koncepciót. Berecz András egyedül, minden kíséret nélkül énekel és mesél a millennium évében, a millennium jegyében. A rendkívül gondos válogatásból és minden részletében átgondolt előadásból a magyarság kollektív tudattalanjában megőrzött történelmünk kerül felszínre. No, persze nem a tényszerű, kronológiai sorrendben elbeszélt történelem, hanem azok a gyakran ismétlődő élethelyzetek, érzések, amelyek népünket hosszú vándorlásai során, majd letelepedése után jellemezték. Az útnak indulás nehézségei, gyakran keservei, az állandó útkeresés, a gyakori búcsúzkodás és bizonytalan visszatérés nemcsak a honfoglalás előtti magyar sors jellemzője. Jól érezhető ez a hasonló hangulatú, de a legkülönbözőbb történeti zenei rétegekhez és történelmi korszakokhoz tartozó dallamok és szövegek hallgatása közben. Általános érvényű gondolat az igazság keresése, a legalapvetőbb erkölcsi normák meghatározása, amelyet a magyarság a keresztény vallás felvételével és az államalapítással valósított meg, máig ható érvénnyel. A dialektusban énekelt és elbeszélt szövegek követését és megértését segíti a hangzóanyaghoz mellékelt magyar és angol nyelvű szövegkönyv. Jó szívvel ajánlhatom tehát ezt a maga nemében egyedülálló lemezt mindazoknak, akik a magyar történelem, magyar sors, magyar lélek mélységeiről többet szeretnének tudni – olyan dolgokat, amelyeket Berecz András előadóművészete révén a népzene és népköltészet közvetít, lélektől lélekig. Juhász Katalin

folkMAGazin

15

Profile for folkMAGazin

folkMAGazin 2002/2  

A TARTALOMBÓL: András Mihály: A táncház jelene és jövõje Erdélyben; Diószegi László: Egy kritika ürügyén; Timár Sándor: Megemlékezés a 30. é...

folkMAGazin 2002/2  

A TARTALOMBÓL: András Mihály: A táncház jelene és jövõje Erdélyben; Diószegi László: Egy kritika ürügyén; Timár Sándor: Megemlékezés a 30. é...

Advertisement