__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 13

Tükrös Tábor A Tükrös együttes új CD-je „Több mint tizenöt éve annak, hogy beleszerettünk a magyar népzenébe. Ez nem az iskolában tanult „kötelezõ” népdaloknak volt köszönhetõ, nem is a kiváló szakkönyveknek, tudományos dolgozatoknak – akkor még nem olvastunk ilyeneket. Számunkra – akik nem a hagyományos falusi kultúrába születtünk bele – meghatározó volt, hogy közvetlenül megtapasztalhattuk a zene szerepét a falvak életében, eleink mindennapjaiban. Eldugott erdélyi, felvidéki és magyarországi falvakba utaztunk el, ahol együtt mulattunk-búsultunk az ott élõ parasztokkal, cigány muzsikusokkal. Idõnként még ma is részesei vagyunk egy-egy ilyen lakodalomnak, zenés-táncos eseménynek. Az ott tapasztaltakat próbáljuk megõrizni és továbbadni koncertjeinken, táncházakban és nyári népzenei táborainkban. Mi is évekig jártunk ilyen táborokba: kis országunk egy-egy pontján évrõl-évre több százan összegyûltünk, és kiszakadva a hétköznapokból nyolc napon át mulattunk, zenéltünk, táncoltunk. A tánc- és zenetanítás mellett a legemlékezetesebbek az egybefolyt nappalok és átmulatott éjszakák, a szabad, felhõtlen szórakozás volt. A magyar népzene és néptánc annak is élõ, magától értetõdõen használt nyelvezetté vált, aki addig esetleg csak iskolai tananyagként ismerte. Hogy minél többen részt vehessenek ezeken a „nagy bulikon”, mi

is megszerveztük saját táborunkat: 1996-97-ben Debrecenben, majd 2001-tõl Simonpusztán. 2002-ben az USA-ban és – a kint élõ magyar barátaink által – Ausztráliában szervezett tábor zenei házigazdái leszünk. A célunk olyan feledhetetlen élmény nyújtása az odalátogatóknak, hogy ráérezzenek az élõ zene varázsára, a magyar népzene szépségére. Minden alkalommal bebizonyosodik, hogy saját zenénkre lehet a legjobban vigadni. Olyan zenéket és táncokat tanítunk, amelyekkel igen sokat foglalkoztunk, és amelyeket nagyon megszerettünk. Ez a lemez is azon vidékek tánczenéit tartalmazza, melyek az idei és a korábbi táborainkban leginkább hallhatók és tanulhatók voltak. Gömörben, a Felvidék középsõ térségében nagy hagyománya volt a vonós cigányzenekaroknak. Az õ repertoárjukban számtalan régi juhásznóta maradt fenn. Az itt élõ keleti-palócok legjellegzetesebb táncai a vasvári verbunk és az új stílusú csárdás. A kicsit keletebbre élõ abaújszinai muzsikusok zenéibõl (õk a tavalyi tábor vendégei voltak) a györkei verbunkot és Magyarbõd tipikus dallamait választottuk. A magyar népzenében teljesen rendhagyó az ott hallható többszólamú éneklés. A Felsõ-Tisza-vidék zenéjével már sok éve foglalkozunk, elõzõ lemezünk kizárólag e terület zenéjét mutatta be (Szatmári népzene az

Koncz Gergõ fotó: Ács Antal

1900-as évekbõl). Most két pásztornóta majd egy verbunk után hoszszabb csárdás-ugrós (friss csárdás) folyamat következik. A magyarpalatkai (Erdély) muzsikusokkal régóta szoros a kapcsolatunk, õk mindkét debreceni táborban velünk voltak. A mezõségi táncok közül a ritka és sûrû magyar, majd egy teljes táncrend (lassú cigánytánc, ritka csárdás, szökõs, sûrû csárdás és korcsos) került a lemezre. Kívánjuk, hogy ezeket a felvételeket hallgatva mindenkinek megelevenedjenek a Tükrös-táborok legszebb pillanatai, az ott tanult dalokat és táncokat vigyék magukkal otthonaikba is!” Árendás Péter

Mulatság Potta Géza abaújszinai prímással. Simonpuszta, 2001. fotó: Ács Antal

folkMAGazin

13

Profile for folkMAGazin

folkMAGazin 2002/2  

A TARTALOMBÓL: András Mihály: A táncház jelene és jövõje Erdélyben; Diószegi László: Egy kritika ürügyén; Timár Sándor: Megemlékezés a 30. é...

folkMAGazin 2002/2  

A TARTALOMBÓL: András Mihály: A táncház jelene és jövõje Erdélyben; Diószegi László: Egy kritika ürügyén; Timár Sándor: Megemlékezés a 30. é...

Advertisement