__MAIN_TEXT__

Page 42

nek elõadását, a zenészek viszont jó ideje szinte kivétel nélkül szeretném rákényszeríteni a Tekerõzenekarra. Nyilván ez az én a Kreisler által komponált kadenciát játsszák, ritka kivételként egyéni utam, hogy felfedezzem a hangszeremben rejlõ, még ki esetleg a Joachim által írottat… nem használt lehetõségeket. – Beethovenrõl megemlítik a kortársak, hogy mindig másképpen – A Bokrosban tehát egyszerre keresitek a tradíciókat és az újíjátszotta a zongoraversenyeit. Valószínûleg ugyan úgy gondolko- tási lehetõségeket… dott a zenérõl, mint ma egy erdélyi prímás. A magyar népzenében – Új lemezünkön a régi zene csupán nyersanyag, amelyet ha a épp az a páratlan érték, hogy hihetetlen szabadságot enged a ze- fellelt formájában akarnék eljátszani, nem így szólna. Azért volt nésznek. Ennek tulajdonítható, hogy a magyar muzsikusok any- érdemes visszamenni a XVIII. század zenéjéhez, mert akkoriban nyira népszerûek: a világon mindenütt csodálatot vált ki, hogy né- Európában jelentõs mozgások zajlottak. Nem véletlenül találtam hány perc alatt mi mindent képesek produkálni, s természetesen például egy francia szonátában olyan dallamot, amely a moldvai ugyan ez a helyzet a táncosokkal is. kecskéssel azonos – vélhetõen dallamvándorlás eredményeként – Tapasztalataid szerint Nyugaton mi a helyzet a népzenék –, de nem akartam sem magyar, sem francia módon eljátszani. megszólaltatásával? Mint ahogy Jutka is énekli a Csordapásztorokat, de olyan variáci– Legtöbbször régizenészek játsszák ezeket a dallamokat, ame- óban, ami nem is létezik, ez az õ változata, amit egyszerre inspilyek így eléggé kotta ízûen szólnak. Vagy népzenészek, de oda- rált a moldvai asszonyok gregorián stílusú éneke, s maga a régi kinn ez elég amatõrnek számít. A profi tradicionális zenészek pe- egyházi népének. dig ma már szinte kizárólag dzsesszt vagy valami „tájidegen” dol- – Öt éves kisfiad is közremûködik a lemezen… got játszanak. Imád– Nagyon ügyes kisják az arab dallamokat srác, s mivel Jutka és a távol-keleti hangénekel, én meg zenézásokat, teljesen elrulek, számos alkalomgaszkodtak az otthoni mal vinnünk kell mahagyományoktól. gunkkal. Remek a rit– S a parasztzenémusérzéke, s kis dobszek, már ahol létezjával szokott is játnek még? szani a Tekerõzenekar– A franciaországi paban. Tudja a számokat, rasztmuzsikusok pélvelünk van a színpadául ugyanolyanok, don. Timár Sanyi bámint akiktõl mi gyûjcsiéknál táncolni is tatöttünk az Alföldön. nul. A lemezen persze Bretagne nyugati fecsak csengettyûzik. lében, vagy az ország – Köztudodott, hogy középsõ részén, Berry nemcsak játszol a temegyében olyan örekerõn, hanem komoly Fotó: T. Asztalos Zoltán gekkel találkoztam, mûhelyed is van… akik még ma is ugyan azt a kemény, pattogós stílust képviselik, – Hat különbözõ modell alapján készítek tekerõt, épp a fiam mimint a mi mestereink. A különbség csak annyi, hogy amíg a ma- att egy kis gyerektekerõt is kitaláltam, s mondhatom, nagyon begyar táncházmozgalom a parasztzenébõl alkotott fantasztikusat, vált, sokan rendelnek ilyet. Pályafutásom alatt eddig közel 200 Nyugat-Európában kevésbé értékelték saját tradícióikat, s a pro- hangszert készítettem. A hangszerkészítés a fõ tevékenységem: fik inkább a világzene felé fordultak. Hazánkban viszont minden hegedûkészítést tanultam, de amióta önálló vagyok, csak tekerõvalamirevaló zenész tisztában van azzal, amit Bartók vallott: hogy vel foglalkozom. a népdal a maga valóságában a lehetõ legtökéletesebb zenemû. – Ehhez kapcsolódik, hogy bõvült a tevékenységeid köre: nemNépzenénket a nagyon finom kis variációk, belsõ zenei poénok rég megválasztottak a Magyar Hangszerész Szövetség elnökének. teszik rettentõ izgalmassá, és ha ezt jól játsszuk el, akkor a ze- Mondanál néhány szót errõl a szervezetrõl? nemûvészet bármely mûfajával felveszi a versenyt. Ezért tudtak – Tíz éve alakult a Szövetség, s a kezdetektõl a tagja vagyok. A a parasztzenészek épp olyan „nagyok” lenni a maguk közösségé- létezõ összes magyar professzionális hangszerkészítõt tömöríti – ben, mint bármely kortárs irányzat legjelentõsebb sztárjai. Szaba- vagyis azokat, akik ebbõl élnek, s ilyen képzettségük van. A Madi Vilmos neve ugyan jóval többször hangzik el a médiában, mint gyar Hangszerész Szövetség tehát hegedûkészítõ, fa- és rézfúvós, teszem azt Vizeli Balázsé, ám a hallgatóságuk mindkettõjüket egy- zongorakészítõ, orgonaépítõ, valamint népi és történeti szakoszformán értékeli, és ami a lényeg, õk is elismerik egymás tudását. tályokból áll. Meg kell, hogy mondjam, hogy a klasszikus hang– A tekerõs lemezekre visszatérve, a Tekerõzenekar stílusa kife- szerkészítõk társasága a profiljukból adódóan eléggé arisztokratijezetten különbözik a Bokrosétól (noha mindkét formáció játszik kus. A népi hangszerkészítés mindig is az „egyéb” kategóriába Bokros faluból származó zenét)… tartozott, így némi túlzással elmondható, hogy elnökké való meg– A Tekerõzenekar egy közös alkotómûhely, alapvetõ élményünk választásom olyan, mintha a Zeneakadémia rektorának népzea közös gyûjtés, így ez a társaság egyértelmûen hagyományõrzõ nészt jelöltek volna. csoportosulás. Majdnem minden tagunk tanít valahol tekerõt, s – A gyakorlati teendõk tekintetében mit jelent számodra ez az elközös célunk a magyar tekerõzene felkutatása, megõrzése és be- ismerés? mutatása, akár színpadi formában is. Ez az oka annak, hogy rend- – Rengeteg munkát, és még több tanulást. Legalább minimális szerint bõ gatyában, süvegben lépünk fel, ezzel is ápolva a Dél- szinten fogalmat kell alkotnom olyan kérdésekrõl, mint például a Alföld hagyományát. A Bokros zenekar ellenben az öt tag egyé- mûemlékorgonák restaurálása, vagy a zongorák korszerû intonálániségét hangsúlyozza. Új hangzásokat kreálunk, ám ezeket nem sa, vagy a mestervonók készítése, és még sorolhatnám…Emellett

42

folkMAGazin

Profile for folkMAGazin

folkMAGazin 2002/1  

A TARTALOMBÓL: Szigetvári József: Rég megunt hagyományok?; Tündik Tamás: Gyepûk népe; Nyári táborok; Juhász Erika: „Szivárványos az ég alja....

folkMAGazin 2002/1  

A TARTALOMBÓL: Szigetvári József: Rég megunt hagyományok?; Tündik Tamás: Gyepûk népe; Nyári táborok; Juhász Erika: „Szivárványos az ég alja....

Advertisement