__MAIN_TEXT__

Page 18

Átörökíteni a népdalt Beszélgetés a 60. születésnapját ünneplõ Bodza Klárával Klasszikus énekesként került a népzenei pályára. A népdalok szeretetét alföldi származású szüleitõl örökölte. Életét betöltõ népzenei koncertjei, népdalgyûjtõ és oktatói munkája mellett a régi magyar dalok, virágénekek, diákdalok is felkeltették az érdeklõdését. Nemrég elhunyt férje, Czidra László éppen egyszerû elõadói stílusa miatt vendégszerepeltette gyakorta régizenei együttesében. A Németh László-díjas Bodza Klára mégis a tanítást tartja életében a legfontosabb tevékenységnek.

– Miben látod több évtizedes munkálkodásod legnagyobb jelentõségét? – Fõként abban, hogy a népdal terjesztésével, továbbadásával, az újratanulás lehetõségének megteremtésével sokat tehetek azért, hogy e kultúra tovább éljen. Munkatársaimmal elkészítettük a három kötetes Magyar Népi Énekiskola címû alternatív tankönyvet: az 1992-ben és 1994-ben megjelent elsõ két kötetet Paksa Katalin népzenekutatóval, az 1999-ben kiadott harmadikat pedig korábbi tanítványommal, Vakler Annával. E munka azért mérföldkõ a népdal átörökítésének folyamatában, mert nemcsak kottatárat állítottunk össze, hanem az ehhez kapcsolódó hangzó anyagot is, mely lehetõvé teszi a hiteles megszólaltatás elsajátítását. Ez különösen szép feladat, mert az idõsebb nótafák lassan eltávoznak közülünk, az archív felvételeket pedig egyre nehezebb konzerválnunk. A tankönyvekhez tartozó felvételek és a kottatár segítségével viszont a népdal feltámasztható, élõvé tehetõ, s a mi feladatunk, hogy ez meg is valósuljon. Ily módon próbáljuk ápolni, megõrizni és továbbadni örökségünket, s bár az egész életemet végigutaztam, hirdetve a magyar népdalok szépségét Európa-szerte, Amerikában és Japánban, a legfontosabb feladatomnak mégis a tanítást, az ifjú generációval való foglalkozást tartom. Úgy érzem, ez folytatható, amíg az embernek tart a lelkesedése, s érzi a környezete szeretetét. Nem függ a kortól.

Bodza Klára és a Tátikák

– Sokan a Tátika Énekegyüttes kapcsán ismerik a neved… – A Tátika is pedagógiai céllal alakult 1986-ban, mert a közösségnek formáló ereje van. Tanítványaim az együttesben tanultak meg szépen énekelni, s önállóan is megszólalni, mert ha valaki kezdett kitûnni a tudásával, az lehetõséget kapott szólóénekre. Aki viszont még nem érte el ezt a szintet, az beleolvadhatott az együttesbe, s így kisebb önbizalommal is részt vehetett a közös énekben, míg nem fejlõdött annyit, hogy egyedül is megszólalhasson. A közösségben tehát jobban fejlõdhettek a tanítványok, mintha csak egyénileg foglalkoztam volna velük. A Tátika elõször egy név nélküli éneklõ csoport volt, akiket az elsõ alkalommal Sebõ Feri hívott meg a Sólyomének címû lemezének felvételére. Késõbb néhányszor helyet kaptunk a táncháztalálkozó-lemezeken is, akkor már Tátika névvel. A Magyar Rádió és Televízió is sokszor meghívott bennünket népzenei mûsoraiba, az együttes több országos népzenei versenyen nyert aranyérmet és kapott kiemelt nívódíjat, 1990-ben pedig elnyerte a Népmûvészet Ifjú Mestere címet. Önálló koncerteket is adtunk elsõsorban Juhász Zoltán és a Méta közremûködésével. 1996-ban önálló hangkazettát, a következõ évben pedig CD-t jelentettünk meg Bodza Klára és a Tátika címmel, amelyen az öt magyar dialektus legszebb darabjai szólalnak meg a Méta együttes, Juhász Zoltán, Sáringer Kálmán, Kobzos Kiss Tamás és Bartha Z. Ágoston közremûködésével. A lemez anyagát 1997-ben koncerten mutattuk be a Budai Vígadó színháztermében, melynek egy részét a Duna Televízió felvette. Ahogy az együttes tagjai felnõttek és férjhez mentek, kirepültek, az utánpótlásból mindig kiegészült a létszám. Vagyis az együttesi munka igen sok eredményt hozott. Évek folyamán a legjobb tanítványaim önállóan is alapítottak együtteseket, mint például Szeibert Andiék a Naputánjárót (ez a moldvai csángó magyarok képes beszédében napraPetrics Istvánné, Kallós Zoltán, Bodza Klára, Gyurka Mihályné

18

folkMAGazin

Profile for folkMAGazin

folkMAGazin 2002/1  

A TARTALOMBÓL: Szigetvári József: Rég megunt hagyományok?; Tündik Tamás: Gyepûk népe; Nyári táborok; Juhász Erika: „Szivárványos az ég alja....

folkMAGazin 2002/1  

A TARTALOMBÓL: Szigetvári József: Rég megunt hagyományok?; Tündik Tamás: Gyepûk népe; Nyári táborok; Juhász Erika: „Szivárványos az ég alja....

Advertisement