__MAIN_TEXT__

Page 42

Együttes nemrég költözött vissza régi helyére, így a táncház már nem a modern városi kultúrházban, hanem a hozzá jobban illő, nagyszerűen AZ ERDÉLYI TÁNCHÁZAKRÓL felújított színházépületben működik. A csíkszeredai táncházban jó esély van arra, hogy a többségében egyetemista közönség és a Hargita Együttes hivatásos táncosai – a A táncházmozgalom beindulása „szakemberek” – harmonikus kapcsolatot kiépítve éljék át a néptánc A táncház Magyarországon a széki minta alapján terjedt el. Az első közösségformáló, hagyományápoló és erkölcsnemesítő hatásait. Kívábudapesti táncházat 1972-ben tartották, ahol jelen volt a legelismernom, hogy éljenek is ezzel a lehetőséggel! tebb koreográfusok közül Timár Sándor és Novák Ferenc is. A széki Táncház ma, Vásárhelyen dominancia oka egyszerű: az 1970-es években már csak Széken maA Western Pub – a hajdani Vagon – ad helyet hétfő esténként a táncradt meg a régi szervezett közösségi táncélet, a gyermekek még helyi háznak, ahol este 7-től széki táncokat tanulhat a Sapientia Erdélyi Tuviseletben jártak iskolába, s az utcán a felnőttek sem öltöztek városi dományegyetem megnyitásának köszönhetően létszámában gyaraporuhába. Ünnepnapokon még ma is sokan a legszebb viseletükben mendott fiatalság. A helyszín sokkal alkalmasabb, mint a Maros Művésznek a templomba. együttes felújításra szoruló próbaterme, annak Csíkban, Gyergyóban már az 1930-as éellenére, hogy a külső teremben szinte vágni vekben felbomlóban volt a hagyományos szolehet a füstöt. Az ablakok pedig zárva vannak, kásrend, így a táncház is. Martin György gyűjmivel a környéken lakó polgárok a „zavaró tőútjai idején már csak leírásokban vagy idős hangos zenére” hivatkozva feljelentéssel is fefalusi emberek emlékezetében élt. Kolozsvár nyegetőznek. Ez is jelzi, hogy még a magyaéppen Szék közelsége miatt előzhette meg rok között is léteznek generációs és kulturális Csíkszeredát az első erdélyi táncház beindítákülönbségek… sában, 1977-ben. A közeli kalotaszegi és meA Folk Center Alapítvány szervezőmunzőségi falvak zenészeitől, táncosaitól szorgalkájának köszönhetően több mint ötvenen látomasan tanulva a kolozsváriak kialakíthatták a gatják a táncházat, ahol Ferenc Zsolt vezeti be mai értelemben vett, többféle párt (táncrendet) a széki négyes, csárdás, lassú, porka és hétléfelsorakoztató táncházat. 2002. február 16-án pés rejtelmeibe az érdeklődőket. A Maros Műa Zurboló együttes szervezésében kerül majd vészegyüttes zenekara autentikus zenével tesor a 25 éves erdélyi táncházmozgalom megremt remek hangulatot a táncolni vágyóknak. ünneplésére, amelyre minden egykori oktatót, 10 éves a nagykárolyi táncház résztvevőt szeretettel várnak. Érdeklődni és November 10-én ünnepelte egy évtizedes szüjelentkezni a zurbolotanc@yahoo.com e-mail letésnapját a három nemzetiség – magyar, rocímen lehet. mán, szász – békés és termékeny együttéléCsíkszereda a Barozda közreműködésével séről híres város táncháza. Táncegyüttesük, – felcsíki és a gyimesi gyűjtések alapján – már a Rekettye 1997-től 14 néptáncfesztiválon és 1977-ben követte Kolozsvár példáját, így beszámos magyarországi fellépésen képviselte indulhatott az első székelyföldi táncház. Nagykárolyt. Kisvárosról lévén szó, a rendMarosvásárhelyen 1981 őszétől szervezőszeres táncházba járók egy idő után automatidött újjá a táncház, a nemrég 25. születésnapkusan az együttes tagjaivá válnak, és a színját ünneplő Barozda kontrásának, Pávai IstSzalay Zoltán és felesége, Csíkszereda Pávai Csanád felvétele padi munkában vagy a szervezésben segítik a vánnak a közreműködésével. táncház és az együttes munkáját. A minden év augusztusában megrenÉrtékes kezdeményezések és táncház Csíkszerdában dezésre kerülő Nagykárolyi Napok egyik eseménye a Rekettye szatKevesen tudják, hogy a Hargita Együttes tagjai – felkészülendő a kémári és mezőségi tánca, valamint a szombat esti táncház. sőbbi táncpedagógusi pályára – iskolai csoportokat is vezetnek. MunDe térjünk vissza a jubileumra! Délelőtt gyermek táncházzal és kájukat év közben senki nem felügyeli adminisztratív eszközökkel, nemezeléssel kezdődött az ünnepség. Délután a Szeged Táncegyüttes maguk döntik el, melyik táncanyaggal és mikor tartanak próbákat. Ter– a Kárpát-medence táncanyagát átfogó műsorával és Nagy Albert szímészetesen igény esetén minden szakmai segítséget – videó- és hangnes konferálásával – köszöntötte a tízéves károlyi táncházat. Ezt köanyagot – megkapnak együttesüktől. vetően a sepsiszentgyörgyi Fabatka zenéjére gyimesi és moldvai tánVajon mi motiválja őket? Talán az, hogy a decemberi megmérettecokat, majd a mátészalkai testvéregyüttes vezetője, Babinecz Sándor tésen (műsoros bemutatkozáson) csak az kap értékes jutalmat az ilyen „Bubu” irányításával mezőségi, széki és nagyecsedi táncokat tanulhatjellegű munka támogatását végző András Alapítványtól, akinek a csotak a megjelentek. Közben ajándékképpen szendvics, üdítő és bor várportja derekasan helytáll? Persze az is, hogy az önálló munka öröme ta a táncolókat és a szegedi, mátészalkai, szentgyörgyi zenészeket. és a vele járó felelősség megélése révén a „táncon kívüli” életben is Az esemény arra is alkalmat adott, hogy a jelenlévő szakemberek hasznosítható tapasztalatokat szerezhetnek a Hargita táncosai. közös tervet készítsenek egy szatmári néptánctábor megszervezésére. A Hargita tagjai és András Mihály az elindítói annak a régen várt kezA kevésbé ismert hadadi gyermektábor kibővítésével és nemzetközivé deményezésnek is, amely a magyar népdalok széles körű megismertételével már a következő nyáron megteremtődhet a lehetőség a szattetését tűzte ki célul. Az iskolák ellátása hangzóanyaggal és kottával, mári táncok még szélesebb körű megismertetésére. bemutatók tartása, a dalok terjesztése az együttes stúdiójában készülő „Jót, s jól – ebben áll a nagy titok.” Csíkszeredában, MarosvásárCD-ken szintén az előbbi alapítvány szervezésében történik. Marosváhelyen, Nagykárolyban tudják, hogy még nem minden működik tökésárhelyen Kis Dénes vezetésével már rendszeres rádióműsor népszeletesen – de minden tőlük telhetőt megtesznek a jobbítás érdekében. rűsíti legszebb népdalainkat. Kívánom hát, hogy az említett táncházak jövőre még sikeresebb legyeA Sapientia Erdélyi Tudományegyetem beindulásával újabb lendülenek, mint az idén! tet kapott a csíkszeredai táncház, amely stílszerűen továbbra is szerdán Záhónyi András várja a néptáncot tanulni vágyókat. A Hargita Állami Székely Népi

42

folkMAGazin

Profile for folkMAGazin

folkMAGazin 2001/4  

A TARTALOMBÓL: Káplár Tamás: A spanyolviasz (?); Abkarovits Endre: Beszélgetés Kallós Zoltánnal; Lévai Péter: Miért kell néptáncot tanítani?...

folkMAGazin 2001/4  

A TARTALOMBÓL: Káplár Tamás: A spanyolviasz (?); Abkarovits Endre: Beszélgetés Kallós Zoltánnal; Lévai Péter: Miért kell néptáncot tanítani?...

Advertisement